Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 1025    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26   
synergizmussynerg. soustava z vnějšku přijímá energii a vylučuje nepotřebné zplodiny své existence [sama se tím opravuje]
zesilování účinku dvou stejně působícíchléků jejich kombinací
učení o součinnosti s Bohem
- viz kybernetika
synchronníuskutečňující se současně, časově sladěný [např. obraz a zvuk filmu]
synchronizace
asynchronní = nesynchronizovaný
synchrotronkruhový urychlovač částic, v němž jsou magnetická a elektrická pole zesynchronizovány s prolétávajícími částicemi
synkopamdloba - kolaps
krátkodobá ztráta vědomí
rytmický útvar - přesunutí přízvuku z těžké doby na lehkou
synodcírkevní rada, shromáždění zástupců
synodní
synonym, synonymumsouznačné slovo, slovo stejného nebo podobného významu [např. přízvisko = přezdívka {ne příjmení}]
- viz antonym, homo-, jména, přezdívka
synopsepřehled, shrnutí, struč. obsah [synopt. mapa = počasí [rychlost větru, tlak. výše, níže, hřebeny, brázdy a atmosfér. fronty]
- viz resumé, rešerše
synoptickýsestavující a přehlížející současně různé paralelní jevy [synopt. mapa s meteoznačkami]
syntaxe, syntaktický[dříve větosloví] skladba, nauka o vzájemných vztazích skladebných prvků jazyka, norma pro vytváření přípustné kombinace symbolů
(syntaxe se zabýváformou [znaky a jejich vztahy]
významem znaků se zabývá sémantika)
- viz pragmatika, sémantika, valence
syntetickýsouhrnný, souborný
umělý, uměle vyrobený [s. benzin, kaučuk, plasty, vlasy {= kanekalon} aj.
opakem s. = přírodní]
- viz UH
syntézaproces spojování dvou nebo více částí do jednoho celku [sklad]
spojení, sjednocení, systémový souhrn
- viz analýza, antiteze, teze
syntezátor(syntetizér či syntetizátor) elektronický hudební nástroj [např. Yamaha], ale také nástroj syntéze zvuku, řeči [aut. čtení aj., např. Balabolka]
syntonické komamalý interval, rozdíl mezi velkým a malým celým tónem [81 osmdesátin]), upravuje se temperovaným/ schizmatickým laděním
- viz schizma
sypánkydomácí pečivo [bulky sypané solí s kmínem, nebo mákem]
- viz pečivo
sýpkašpýchar/ špejchar [zásobník obilí/ zrní ap.]
- viz sila, špejchar
sypkovinapevná hustá textilie na sypky peřin a polštářů/ podušek
sýrvysrážením kravského, ovčího, kozího aj. mléka syřidlem (- viz výše) získáme tvaroh
jeho odstředěním [s dodáním zvl. bakterií, plísní, koření aj.] a zráním v chladu získáme sýr, bohatý na bílkoviny
liší se % tuků a zpracováním
sýry jsou výživné a zdravé
syrovátkazbytek po vylisování tvarohu ze zkyslého mléka [s. prospívá zdraví {zácpa}
rozrušuje beton !]
- viz syrový, sýr, sirný, syřidlo
syrovýtepelně neupravený [maso, zelenina, mléko, čerstvé potraviny]
nevyzrálá stavba (beton, omítka, plastika ap.)
syrověnka (houba)
- viz surový
syřidlolátka obsahující kyselinu mléčnou, užívaná k vysrážení tvarohu z mléka
místo s. lze užít vinný ocet, citr. šťávu aj.
- viz sýr, siřiště
Sysifova muka(báje) Sysifos byl bohy odsouzen - bez ustání valit balvan do kopce, odkud padal zpět
- viz Damoklův meč, gordický uzel, Rubikon, Tantalova muka
systémuspořádaný celek, soustava věcí nebo myšlenek
systematicky = soustavně
- viz systémový
systemizaceroztřídění, organizační řád, schéma, uspořádání [např. do tabulky, podle vlastností/ druhů ap., syst. prac. míst, aj.]
systémovýsoustavný, respektující strukturální hledisko
utříděný, uspořádaný
- viz systém, struktura
syžet(fr. le sujet, sižet = námět, látka, téma) dějové schéma epického či dramatického díla [příběhu], naplnění fabule
- viz fabulace
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist