Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 1025    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26   
spektrálnívidmový - související se spektrem
slovo, jehož připojení ke světelné veličině označuje, že se jedná o monofrekvenční záření a veličina je funkcí frekvence
spektroskopiefyzikální obor zabývající se spektry vlnění, založen na interakci elektromagnetického záření se vzorkem [spektroanalýza]
spektrumvidmo - soubor činitelů zahrnující reálný rozsah fyzikální působnosti s okolními vlivy [s. světelné, zvukové apod.]
spektrální [analýza]
škála, paleta, stupnice, tónina
rozděleni četnosti jevu v závislosti na měřitelném parametru
spekulacerozumová úvaha, promyšlený krok/ vypočítavost, ziskuchtivost
též špekulace/ risk, vyšpekulovat
spekulant, spekulativní
výmysl/ vymyšlenost
speleologiejeskyňářství, výzkum jeskyní
- viz kras, krápník
spětspěti = směřovati
spějme dál, uspět, vyspět, dospět, dospělec, prospívat
(nikoli zpět, pět [píseň], sepětí, spěch ani pěch)
spich(z lat. sp?s - naděje) milostné setkání/ schůzka/ sraz/ rande [rendez-vous - randevú = dostaveníčko]
randit [„Mám spicha“]
- viz sraz
spikleneckonspirátor - organizátor krimi akci proti jiným [sám či ve skupině]
(dekonspirace = odhalování spiklenců)
- viz konspirace
spiknutíjednotlivec/ skupina [skrytě] prosazující odlišnost či uspořádání/ činnost
- viz rebelantství, revoluce
spílání1. nadávání, láteření, plísnění [opakem je chválení]
2. čerpání zchlazené pivní mladinky do kvasných kádí ve spilce [spilka]
spin1. viz
metoda marketingu [najít problém zákazníka a tím požadované řešení]
2. kvantová vlastnost element. částic (angl. = rotace, motání, natahování ap.
lat. = trn/ páteř)
spinning [neměnný vnitřní moment hybnosti]
spinální svalová atrofie(SMA - Spinal muscular atrophy) 4 typy vrozených onemocnění s postupným ubýváním svalstva [schopnosti se pohybovat, jíst, dýchat]
spínat, sepnoutdočasně spojit/ zapnout [knoflíky, zip, přezku, sešpendlit aj.]
propojit [el. vedení, bezdrát. přenos]
(spínač, vypínač, přepínač, stykač [ruční/ aut.], rozepnout)
spinetstrunný klávesový trsací nástroj, druh cembala
předchůdce klavíru
- viz klimpr, trsátko
spínkytextilní nadnártní objímky s řemínky k přimknutí kalhot
[boty „kanady“ mívají spínky našité]
- viz kanady
spinningvysoce účinné kardiovaskulární cvičení na pevných kolech [rotoped] s regulací zátěže za doprovodu hudby [šetrné ke kloubům]
- viz aerobik
spirálarovinná křivka [podob. šroub. pružině či šneku], obíhající pevně daný ústřední bod [pól] a přitom se od něho soustavně vzdalující
věda zná spirálu Archimédovu, Fermatovu, hyperbolickou, liuus, logaritmickou a Eulerovu [klotoidu]
- viz angl. Archimédova spirála, Hyperbolická spirála, Logaritmická spirála, Rovinné křivky, mufna, nepokoj, pérování/ pružení, šnek, šroubení
spiritizmusduchaření [sekta při seanci vyvolává duchy zemřelých]
spiritista
spiritus sancti = duch svatý
spirituál = nábož. duch. píseň
- viz seance, šišinka
spiritualizmus(spiritus = duch) učení o duch. základu světa
iluze lidského vědomí
zkreslování výsledků bádání směrem k idealizmu
spirituál = černoš. nábož. píseň
spirochétyheterotrofní pohybl. anaerob. spirál. bakterie volně žijící i patogenní d./š. do 500/7 ?m [přenáší sifilis, tyf, leptospirózu, paradentózu aj.]
- viz bakterie
spískatzavinit/ zorganizovat/ udělat [kdo to spískal?]
spisyúřední akta, písemnosti vůbec
(stejnopis = opis, kopie, průpis
chorobopis, rostlinopis/ přírodopis ap.)
- viz paré, pořadač/ mapa, archiv
spíš, spíšedříve, rychleji, lépe, [„spíš ano nežli ne“]
spěšný [balík, vlak]
spěchat - ponáhlit se
- viz kvalt
splachsplavená/ povrch. {dešť.} voda z polí aj. [povodně]
splašky = komunální odpadní voda
splachovač
- viz emanace, kanalizace, meliorace, ron
splasknutínásledek vypuštění plyn. náplně [balonu/pneu], prasknutí bubliny ap. [též o náhlém snížení hodnoty, poklesu slibného rozvoje aj.]
splašitopatřit/ sehnat co se nedostává [materiál]
(vylekat/ vyplašit/ pobláznit/ znejistit zvířata, osoby)
(splašená kobyla, opatřený materiál)
- viz plachost
splátkapravidelná i nepravid. [většinou však pravid.] platba obvykle v předem stanov. výši, kterou osoba nebo právnický subjekt postupně splácí
- viz půjčka
splihlýslehlý, ulehlý, polehlý, pošlapaný, seschlý [slamník, obilí, trávník, vlasy, jehličí, listí, záhon …]
splín(spleen) rozmrzelost, trudnomyslnost, sklíčenost
splynutípostupné prolínání až k splynutí v jedno (u barev, světelných obrazů, látek, při pozorování scén prostorovým viděním)
- viz 3D
splýváníplavecký výcvik
provádí se v poloze na prsa i na znak, tělo je natažené, paže ve vzpažení [v poloze na prsa je obličej ve vodě]
- viz prsa
spodničkaspodní sukně (nahrazována kombiném s páskovými ramínky, kryjícím ženské tělo)
spoj, spojepropojení, svázání, slep., svař.
spojení [elektrické, signální, rádiové, tele/ -grafní/ -fónní, kabelové, dopravní, mechanické, šroubové, přímé aj.]
pošta
spojkalevý/ pravý záložník ve fotbalu, halv/ half
(mech.) ústrojí ovlád. pohon. sílu – řazení, volnoběh]
větný člen
kabelová připojovací koncovka
pěší aj. posel k doruč. zpráv
silniční apod. spojka
- viz fortešlapka, konektor, přehazovačka, převodovka, šaltování, šaltr
spojler[spoiler/ deflektor] rušič vztlaku
štít rychlých aut ke zvýš. přilnavosti kol
klapka křídla letounu k snížení vztlaku-klouzavosti
spoldvojice [cvičenců aj.]
- viz plastika, korporace, společenstvo, spolk. činnost
společenstvosdružení spolků jednoho či několika cechů v určité oblasti [organizovalo tovaryšské zkoušky učňů]
- viz cech
společníkspolu/ -podílník/ -hráč, kavalír/ průvodce/ ochránce/ důvěrník, kolega, pard, kumpán/ parťák, tanečník, přítel/ kamarád, konkubína
- viz druh, kmotr
spolková činnostsamostat. kolektivy dobrovol. zájmové činnosti všeho druhu [sport., kulturní, rybářů, zahrádkářů, různ. kutilů - svépomoc. dílny, atp.] k zlepš. stavu
spolužitímanželské = rodinné
nemanž. = [nadivoko/ na hromádce/ „na psí knížku“
druh/ -žka, přítel/ -kyně
rodiče, otčím/ macecha pro siroty
- viz choť
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist