Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 1025    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26   
sarkofágkamenná schránka pro rakev/ mrtvolu/ mumii
satelitsouputník, umělá (např. spojová) družice
politicky závislý stát
ozub. kolečko diferenciálu auta
souprava k příjmu satel. signálu ap.
satiraumělecký žánr, využívající ke kritice nedostatků a záporných jevů komičnosti, výsměchu, karikatury a ironie
- viz komedie, ironie, fraška, žánry
satisfakce(satis facere = učinit zadost) zadostiučinění/ vyrovnání křivdy či urážky cti a splnění nároku/ uspokojení z toho plynoucího, např. vyrovnáním v souboji
- viz duel
saturacena-/ sycení [sytý/ nasycený/ saturovaný [roztok]
doplnění obsahu čímsi
splnění/ uspokojení [potřeb, které se mohou postupně měnit]
saunafinská horkovzdušná potní lázeň v místnosti [s teplotou 60 až 140 stupňů C]
savciVyvinuli se před 170 milióny let nejspíše z plazů [pračlověk před 13 milióny let, z opice]
S. jsou teplomilní a rodí živá mláďata. Na zemi dnes žije asi 4 500 druhů různě velkých savců, převážně na souši
několik druhů je obojživelných [např. kytovci] a létajících [netopýři]
Současný typ předvěkého člověka Homo sapiens sapiens se objevil asi před 40 - 10.000 lety př. n.l. [z člověka neandrtálského, který žil před 150.000 - 50.000 lety př. n.l.]
sazbataxa [odstupňov. sazebník/ ceník druhů aj. dle množství, spotřeby, kvality, věku, doby trvání, vzdálenosti, hodnoty, od kusu ap.] - jízdné, vstupné, stravné, bolestné, svědečné, úschovné, půjčovné, nocležné, nájemné aj. služby
tisk ze sazby [utvoř. sazečem ze sad písem - s. ruční, strojová, zalomená]
- viz métér, linotyp, typografie, tarif, ceník
sazečmétér/ typograf - pracovník tiskárny [ručně nebo strojně sází titulky a texty z kuželek určitého druhu písma do tiskové stránky]
- viz métér
sazečkaodrůda drobné cibule
malé rostlinky s balem určené k vysazení do záhonu/ korýtka aj.
- viz šalotka
sázenísázet stromy/ rostliny [z vypěstěné sadby ze semen apod.]
s. v loterii/ kdo uspěje/ vyhraje, oč?
s. do pece
s. peníze na stůl
s. lískovkou na zadek
sázenkatiket/ tiskopis pro vepsání či zaškrtnutí čísel ap. z přísl. sázkové výherní instituce [Loto, Sazka ap.]
los loterie ap.
- viz loterie, tombola, hazard
sběrobecně sbírání úrody/ plodů/ surovin
(dodat. sběr = paběrkování ruční/ nástroji
sběrač = kdo sbírá
sb. el. z troleje
s. smetany aj.
peněž. sbírka)
sběratelství mince/ bankovky/ numismatika a notafilie, filatelie/ známky, pohlednice/ filokartie, přírodniny, kuriozity …
- viz filatelista, filumenie, veterán
sběř(pův. shromáždění) rozvášněný dav [píseň: „Již táhne vzbouřená selská sběř ..“
sebranka
- viz lůza, póvl, revoluce, vřava
sbezan(lid. zkratka) Sbírka Zákonů a Nařízení/ předpisů
sbíječkapneumatické kladivo
sbíratnalézat/ zvedat, organizovat sběr/ sbírku/ -ání
sbírat jahody, brambory, klásky po svozu obilí ap.
s. starý papír, železo aj.
spoření
sbortěleso/ útvar/ soubor sestávající z jednotlivců [pěvecký s., armádní s., s. určených osob, hudebníků, tanečníků, ap.]
- viz duel, komise, sólo, solitér, soubor
SCART21 pólový konektor
scénadivadlo, jeviště, výjev
(scénář = detailní plán lit./ jevištního díla, představení, filmu apod.)
scenérie = zajímavý pohled [přírodní s.]
scénářpsané literární dílo určené k dalšímu zpracování
užívá se v divadle, v televizi či ve filmu, přesněji - jde o literární scénář
- viz dramatizace
scenérievzhled/ uspořádání jeviště
pozorovaná scéna/ výjev
přír. scenérie - vzhled části nebo celé okolní krajiny včetně oblohy
scenérický
- viz interiér, periférie
scestíbludná životní cesta/ dráha, mylný směr či chybné stanovisko
ocitnout se na s./ v bludišti
sci-fi(science fiktion - sajens fikšn) oblast umění, zpracovávající vědecko-fantastickou tematiku
- viz dramatický, horror
scientizmus(science = věda, vědění) absolutizace úlohy vědy v systému kultury a v ideovém životě společnosti
- viz revizionizmus
scintigrafieradionuklid. vyšetř.
zobraz. metoda nukl. medicíny, nejčastěji SPECT [Single-photon emission computed tomography]
- viz perfuze, CT
scorbutnemoc námořníků
- viz mořská nemoc, nauzea
screeningv lékařství je to vyšetřování předem definované skupiny lidí za účelem vyhledávání chorob v jejich časných stádiích (např. v těhotenství)
scrofulainfekční TBC lymfadenitida [nejčastěji způsobená bakterií Mycobacterium tuberculosis, např. z dýchání znečištěného vzduchu]
- viz kostižer, lymfa, TBC
scvrklýzmenšený, smrsklý [jako seschlý, ztráta na objemu, srazit se vypráním]
- viz cvrkání, drc, krusta, mrskat, srazit
sčuchnout sespolčit/ spojit se
- viz buntovat, intriky
SD, SDHC(Secure Digital či SDHC - Sec. Dig. High Capacity - až 32 GB) minikarty [přen. flashpaměti do tlf., tabletů, mp3 přehr., navig., videokamer, fotoap. ad.]
sdruženískupina osob či států stejn. zájmu [sdruž. rodičů a přátel školy]
- viz federace, družba
seancesezení, zasedání, schůzka
magický obřad [souvisí se spiritismem, okultismem
též relace/ permanentní síť. spojení klienta se serverem]
- viz démon, sese
sebereflexevědomí, jehož tématem či intencí je toto vědomí samo [přemýšlení/ uvažování/ rozjímání o sobě]
sebrat sepřemoci slabost, vzmužit se, nefňukat [vzít rozum do hrsti a konat/ dát se dohromady]
- viz troufnout
sečboj šavlemi/ krutá seč nebo zteč/ puškami s bodáky „Na zteč!“ [ztéci hradby]
„seč/ pokud bude třeba“
příkaz k sečení
sedací míčrehabilitační léčebná pomůcka
- viz terapeut
sedanautomob. karoserie s oddělením zavazadlového prostoru od prostoru pro posádku (tzv. tříprostorová karoserie, 2 řady sedadel)
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist