Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 1025    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26   
soustavný, soustavněstálý, stále zdokonalovaný [výcvik, studium, péče, zdokonalování, zaměření, hospodaření ap.]
systematický
soustavnost
(sluneční aj. soustava)
sousto1. (bolus) drobná část pokrmu na jedno polknutí
spolknout/ polykat sousta jídla
2. příliš velké sousto = neřešitelná situace
- viz párátko, jíd. příbor, hůlky, trávení
soustrojísoustava dvou nebo více točivých strojů na společném hřídeli
(soukolí = do sebe zapadající ozubená kola [rychl. skříň, diferenciál])
soustruhtřískový kovoobráběcí rotační stroj [vodorovný - klasický, svislý - karusel
NC - ovládaný počítačem]
upínání obrobku - mezi hroty vřetena a koníku s pinolou, s příp. podpíráním lunetou, suport
revolver. s. určen pro kratší obrobky, má otočnou nástr. hlavu/ univerzálku
soustředěníprostor/ místo konání výcviku
místo/ cíl do kterého se soustřeďují rozptýlené části/ -ce ap.
opak rozptylu
- viz cíl, difuze, disperze, rozptyl, terč
soušostrov v moři, pevnina [opak moře]
souškauschlý strom
(slang. soudružka)
- viz druh, souchotiny
soutěskacesta/ stezka/ průrva mezi skalami [údolím, úvaly, např. v okolí Hřenska], nebo ulička mezi domy ap.
soutěžturnaj - hry [dle pravidel], mistrovství, cena/ prix, přebor, šampionát, race/ závod, souboj/ boj, duel, derby, klání, zápolení, zápas/ utkání
soutoksplynutí dvou (n. více) toků v jediný
[podobná, ale opačná je delta]
- viz delta
souvraťmísto k obracení pluhu na konci pole
souznění tónůkonsonance [libozvučný/ příjemný zvuk] nebo disonance [nelibozvučný/ ostrý zvuk/ nelad/ nesoulad]
- viz akord, kakofonie, orchestr, kognitivní
souženítrápení, sužování, omezování v rozmachu
sova, puštík(2 hlavní čeledi: tytonidae/ strigidae) noční pták, dravec [přes 200 druhů
v evr. mytologii spojovány s moudrostí]
sůva - nadávka
- viz dravci, puštík
spacák(slang.- žďárák)
[prošívaný, cestovní] spací pytel/ vak, vagón
- viz přikrývka
spacervymezovač [distanční rozpěrka koleč. bruslí]
organická pěnová izolač. páska na dvojskla
(špácie = [typogr.] malá mezera)
spádnáklon/ sklon [svažitost/ strmost - pokles/ vzestup]
průběh [prudký/ rychlý, pomalý, plynulý]
[spád řeky, silnice ve spádu]
příslušnost k centru služby - vymez. spádová oblast/ obor - spravování/ gesce [spádová obec, škola]
úmysl - mít spády nač
- viz spadeno
spadenozálusk [brousit si zuby/ mít na něco/ koho spadeno
- viz spád
spalničky(morbilli) virová inf./ vys. nakažl. nemoc přen. vzduchem/ povin. očkování
vyrážka/ strupy, vys. horečka (až 40 st.), rýma, kašel, slzení
trvá až 3 týdny
spalovnazávod k ekologické likvidaci komunálního odpadu s energ. využitím [teplo, výr. elektr. proudu, zisk sběrných surovin, hnojiv aj. ]
SPAM(UBE/UCE - Unsolicited Bulk/Commercial Email) spamming = nevyžádaná [hromadná] PC pošta [reklamy ap.]
- viz adware, antispam, antispyware, greystilling
spanilé jízdy(rejsy) tažení husitů za hranice Čes. král. v 15. stol. [plnily voj., ekon., polit. a prop. cíle v okol. zemích za ved. Pr. Holého a J. Čapka ze Sán]
spáramezera mezi cihlami, kachlemi, dlaždicemi, trámy aj.
- viz spárování, spáry
spárekmyslivecké označení pro pazneht [útvar na prstech sudokopytníků]
- viz spárkatá zvěř
sparing partner(sparring) forma cvičení/ tréninku ve dvojicích, podobná vynaloženému úsilí ve sportovním utkání [cvičný boj mezi dvěma cvičenci]
spárkadvoumístné letadlo [např. L-159T1 pro výcvik pilotů]
vzájemně se chránící letící dvojice stíhaček
rýha
vráska
- viz pár, párek, spárek
spárkatá zvěř(od spárka) všechna zvěř z řádu sudokopytníků - u nás máme čeleď jelenovitých [jelen evropský, jelen sika, srnec, los, daněk], čeleď turovitých [muflon, kamzík, koza bezoárová {dříve zubr}] a čeleď prasatovitých [prase divoké]
- viz
spárkykopýtkovité výrůstky vepřů jako žvýkačka pro štěňata i psy
- viz spárka
spárovánízačistění spár betonem, štukem, tmelem aj.
- viz spára, pár
spárovkylepené dřevodesky z různých dřev [smrk, borovice, buk, kaučukové aj.], různě opracované, cinkované ap.
- viz fornýr, frýze
spartakiádyčs. masové tělovýchovné slavnosti/ vystoupení cvičenců [dětí, mládeže, učň. dorostu, dospělých, vojáků, Svazarmu aj.]
- viz Svazarm, Sokol
spárychápavé ptačí nohy s drápy [uchopení do spárů]
- viz dilatace, hnát, pařát, skulina, spára
spásazáchrana
spasit/ -el = zachránit/ zachránce
nechat na pospas = opustit
- viz spasit
spasitzachránit [spása, spasitel, nás to nespasí]
(jiné je spásat/ spást – pást husy/ dobytek)
- viz spása
spasmus(hyperkinesis) křeč, zvýš. tonus - dlouhodobý stah kosterní nebo hladké svaloviny [útisk nervů, bolesti zad, končetin, ztuhlost, brnění {dodat hořčík}]
- viz spasticita
spasticita, spasticidazvýšené sval. napětí [> roztrouš. skleróza, dětská mozk. obrna, mrtvice, úrazy mozku, míchy]
- viz
spatrapřednášet/ překládat text bez přípravy/ improvizovaně
jednat/ hledět povýšeně/ s despektem/ pohrdavě/ z vysoka
speciál, speciálnízvlášt/ -ní, k danému/ konkrét. účelu
specialista = odborník
(specifikace/ -ovat/ -ický = detailní upřesnění, podrobnosti, přesně určit, typický ..)
speciesdruh, odrůda
spektákl(z lat. spectaculum, jeviště) div. představení, šou [show], podívaná [např. Futurama - anim. seriál USA o budoucnosti]
spektakulární = nápadný, úspěšný
- viz scéna
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist