Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1410    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
pauzapřestávka, mezera
pauzírování = časové střídání pracovníků na díle v malém prostoru, nebo při hře v karty ap.
pauzírovat/ -ání/ -aný
- viz šichta
pauzákprůsvitný kreslicí papír [k přenášení grafiky ap.]
pauzovací/ výtvarnický papír
- viz oleáta, výkres
pavézaštít - součást hist. zbroje
dřev. okovaný obranný štít husitských bojovníků
[nynější policejní štíty jsou plastové]
pavilonstavba pro zvláštní účel [výstavní, léčebný, rekreační, zvířecí aj., příp. s pobočnými křídly/ trakty]
pavilón
- viz trakt
pavlačevnější ochozy domu se schodišti, zábradlím a vchody do místností/ bytů, většinou zastřešené
pavlačový dům/ pavlačák
- viz konzole, krakorec
pavouk[lezoucí] hmyz, převážně škodlivý
(tech.) tenký dírovatý středicí kotouček membrány reproduktoru
pavuzabidlo k upevnění nákladu/ fůry (přivázáné shora k bočnicím povozu), též pabuza
pazdernaobjekt/ osada ke zpracovávání lnu (odpadem lnu je pazdeří)
paznecht(uncinula) rohovitý nesymetrický útvar sudokopytníků na konci třetích a čtvrtých prstů
lichokopytnící mají místo paznechtů kopyta
pazourekštípavý druh křemene, v pravěku užíván jako klín/ sekyra k lovu, nůž k řezání ap.
pazoury(slang.) pačády/ ruce
drápy, pařáty, spáry
- viz pracky
pažbasoučást ruč. palných zbraní [slouží k opření dl. zbraně o rameno či k uchopení krátkých zbr. {uvnitř bývá zásobník nábojů}]
- viz zbraně
pážešlechtický jinoch ve službě u dvora
(paže = celá horní končetina, kdežto ruka začíná zápěstím a končí prsty)
paženívnitřní obložení stěn lodi aj.
protizával. obložení stěn výdřevou [při hloubení jámy/ výkopu, tunelu, šachty, krytu, studny apod. se do vyhloubení vkládajípevné rámy a kolem nich se zarážejí pažnice {krátké fošny s klínovým koncem}]
- viz skruže, štoly, tybinky, výdřeva
pažithustá luční tráva
(pažitka/ šnytlík = druh zeleniny)
- viz krmivo, zelenina
PC(personal computer) osobní počítač stolní/ desktop, přenosný notebook či laptop [též různá miniaturní zařízení, např. zabudovaná do mobilního telefonu, hodinek, tablety i ke kreslení/ čtení počítačových knih, příp. e-zinů, aj.]
- viz hardware, IT, software, periférie, palmtop, tablet, PDA
PC viryprogramy jež infik. jiné progr. i systémy, zneužív. a mění data, atp.
typy virů: Trojské koně, Worms/ červi, souborové, rezidentní aj. viry
- viz malwarepojednání o počítačových virech: , - viz mikrobi
PDA(personal digital assistant) kapesní počítače s internetem (Windows ap.), TV, mobilem, GPS , kamerou aj., E-book s knihami ke čtení
- viz palmtop
peáncévní svorka [v podobě nůžek]
peáž(fr. peage) peážní trať [spojení/ doprava], název pro vnitrostát. žel. dopravu mezi dvěma místy jednoho státu přes území druhého státu
peczděná prostora k pečení (topí se dřevem na 230 o C
po vymetení se nasází chleba či maso, peče se asi 1 hod.)
[el.] pec/ pícka, trouba, vysoká [tavicí] pec aj.
pecařkamnář [staví kamna a pece]
(pekař = výrobce chleba, housek apod. výrobků)
(pecivál = lenoch, nemakačenko [válí se na peci v chalupě])
- viz hříchy
pecenkulatý bochník chleba
- viz veka
peckovicedužnaté plody s oplodím - blanitý exokarp, dužnatý/ šťavnatý mezokarp a tvrdý endokarp - pecka [třešně, višně/ vajksle/ kyselky, švestky/ karlata,slívy, trnky, blumy, broskve, mirabelky/ špendlíky, meruňky, mochyně, nektarinky, rakytník, renklódy, ...]
pečeťúřední otisk razítka, nebo pečetidla do pečetního vosku či kovu přes úvazek šňůrky apod. [peč. dokumentů, přístrojů]
- viz loco, plomba
pečetní vosktuhý barevný vosk k rozehřátí, nakapání a otisku pečeti ještě za tepla - nelze sejmout bez poškození
- viz konspirace, utajení
pečivo1. domácí: velikonoční [mazanec/ beránek, jidášky, koláče]
vánoční [vánočka, figurky, závin/ štrůdl]
2. sváteční: [dort, bábovka, koláče, buchty, bochánky ap.]
3. klasické: - chléb - pecen/ bochník [kulatý/ až 4 kg], podlouhlý [veka 1,2 kg/ voj. komisárek], bílá veka [podlouhlá žemlovka]
malé: chleb. dalamánky
bílé - žemle,housky, rohlíky, preclíky
4. Novější druhy: chlebové cereální - kaiserka, raženka, fitka
chléb slunečnicový, vital, pšenično-žitný, žitný, výražkový, veka a toustový
bílé -bagetky, bulky, špičky/ kornspitz a mini, graham. rohlík, hvězdička, kostka [různí výrobci nabízejí i jiné druhy]
5. sladké - obchodní: bábovky, rolády, dorty, čajové pečivo
cestovní: [perníčky, sušenky, moučníky s tvarohem/ ovocem aj., balené věnečky, oplatky, piškoty, kokosky, atp.]
- viz vaření, těsto
pedagogikavěda o výchově, metodách vzdělávání a vyučování
(pedagog = vychovatel, učitel/ spomocník, profesor/ asistent, lektor, mistr, docent aj.)
pedál1. nožní ovl. páky auta - spojka, plyn, brzda
též klavíru
šlapky kola
šlapadlo zubní vrtačky, kolovratu, šic. stroje
šlap. pumpa
2. ruční pák. brzda, řadicí páka [šaltpáka], přehazovačka rychlostí u kola, přeřazovačka poháněcích řemenů u transmise aj.
kolébk. přepínač ap.
pedantpuntičkář, pečlivka, malicherně přesný autoritářský vychovatel
- viz mentor
pedelsprávce, školník, nižší úředník na vysoké škole
člen slavnostního průvodu univerzitních hodnostářů
- viz kustod, kvestor, sekvestor, šafář, guvernant
pederastie(efebofilie) homosexuální vztah mužů k chlapcům/ mladíkům [styk osob stejného pohlaví] - smilstvo
pediatriedětské lékařství
(pedofil = sexuál. úchyl zaměřený na děti)
- viz logoped [napravuje řeč], neurologie, pedagogika, psychopat
pedikulózazavšivení
- viz veš, zavšivení
pedikúrakosmetická péče o nohy pedikérkou [ošetř. a pěstění včetně nehtů, otlaků, kuřích ok ap.]
(pod.: manikůra = péče o ruce)
- viz kúra, manuál
pedo-první část složených slov mající význam: 1. půda, půdní
2. dítě, dětský
3. krok
pedofiliesexuální úchylka, kde jsou děti objektem sexuálního zájmu devianta
- viz deviant
pedogeneze1. vznik/ vývoj půd z hornin
2. paternogenetické rozmnož. larválních stadií
ped = strukturní element půdy
pedometrieměření výšky a váhy [dětí]
pedometr = krokoměr
pedosféravrchní část zemské kůry [půdy]
pedologie = 1. půdoznalectví [vznik, vlastnosti a třídění půdy]
2. věda o dítěti
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist