Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1410    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
papežsvatý otec, papa, volená hlava řím.-kat. církve se sídlem ve Vatikánu [Itálie]
[říká se že p. je neomylný
o někom: „ je papežštější než p.“]
papilomnezhoubný nádor sliznice některých orgánů [mívá třásnitý či bradavičnatý vzhled]
papiňáktlakový kuchyňský hrnec
papírjiž 3100 let př. n.l. byly z dužiny bažinaté rostliny papyru v Egyptě vyráběny svitky papyrusu ke psaní
Číňané r. 105 n.l. vyrobili papír z kůrymorušovníku, později z bavlny a kaše ze lněných hadrů
odtud Mauři výrobu přenesli do Evropy
Němci r. 1840 vynalezli výrobu papíru z dřevitékaše
výr. postupy se postupně mechanicky i chemicky zlepšovaly až byla zavedena kontinuální výroba papíru papírenským strojem [včetné bílení kaolinem, barvení, klížení atd.] s kalandrem k finální úpravě papíru. Neupravený papír je velmi savý a proto se do směsi celulózy/ papírovinypřidávají apreturační látky. Bez papíru se už lidská společnost neobejde
- viz papyrus, pergamen
papírákhřebík s širokou hlavou k přibití izolační/ střešní lepenky IPA
(kolářský hřebík = s úzkou hlavičkou)
- viz rákosník
papouškováníopakování stejných/ podobných výzev/ textů
papoušek = exotický pták
- viz , andulka vlnkovaná
papučekotníčkové i nízké teplé domácí zapínací bačkory [s přezkou nebo knoflíčkem]
- viz krpce, slipry, trepky
papundekltvrdý obalový papír na krabice, papundeklové víko
- viz fíbr
papyrusšáchor papírodárný [rostlina, ze které se ve starověku vyráběla látka na psaní]
rukopis na p. napsaný
- viz pergamen, papír
parfrancouzská předložka s významem přes nebo prostřednictvím [par avion – letecky, leteckou poštou, letadlem
par excellence – vynikající]
- viz via
párdvojice/ duo, spárovat lidi, koně, boty
rozpárat
slang:„nepárej se s tím“)
- viz bi-, párek, páření, spárka, kovalence
PAR hřiště(golf) součet jednotlivých parů jamek [označuje počet ran, na kolik by celé hřiště hrál hráč s handicapem 0 (nula)]
PAR jamky(golf) normou dané číslo, které označuje počet ran, na kolik by jamku hrál hráč s handicapem [=HCP] 0 (nula)
- viz hendykep
parajuviové ořechy
(Bertholletia excelsa3 Humb.) juvie ztepilá - vysoký strom z čeledi hrnečníkovité, rostoucí v jihoamerických dešt. pralesích
- viz para-
páravypařené částečky vařící se vody, tlaková pára = pohonné a výhřevné médium
- viz kotel, lokomobila, otop, parní kotel, parník, topení
para-(předpona) vedle/ mimo, proti, spolu, skrze
odlišný/ odvozený/ výsadkový/ rozporný
(jiné je par avion = letecky
paraple/ parasol, paradesant, parašutista, paragliding, para/ bandží -jumping/ džamping, parasurfing
parafráze, para ořech, paralela/ -ní, ad.)
- viz orto-, meta-, rogalo, vrchlík
parabelumautomatická pistole
- viz zbraně
parabola1. přirovnání, podobenství
2. jedna z kuželoseček
- viz kuželosečka
parádaslavnostní vzhled místa s výzdobou, nastrojením a náladou účastníků, přehlídka/ průvod s hudbou, projevy, veselice/ tryzna aj., slavnostní divad. aj.představení k výročí/ oslavě/ vzdání holdu či uctění památky s přísl. efekty
vzít si koho do parády/ výcviku
- viz ovace, pompa
paradigmapříklad, vzorec/ model myšlení, typ
- viz
paradox(paradoxos – nepodobný, náhlý, neočekávaný) překvapující, zdánlivě nelogické či protismyslné tvrzení, odporující věcné zkušenosti a očekávání - rozpor,protichůdnost, protiklad
(stále máme pocit, že nám něco chybí, i když máme všechno - [zdánlivost paradoxu])
- viz
parafazkratka podpisu/ podpisová značka/ předběžný podpis
- viz vidovat
parafrázevyjádření stejné myšlenky autora díla jiným způsobem
paragliding(čti paraglajdink) plachtařský sport [podléhá zákonům o civil. letectví], užívající paraglidingové křídlo [padákový kluzák]
startuje se z kopce rozběhem, nebo z rovinypomocí vlečného zařízení
možnost tandemu [na křídle spolu mohou být zavěšeny dvě osoby]
- viz , rogalo
paragonnákupní/ pokladní účtenka/ ústřižek/ stvrzenka
- viz faktura
paralelníexistující vedle sebe, obdoba [paralelní zapojení/ vedení/ jízda/ jízdní pruh, paralela]
(opak sériový [obvod v zapojení v řadě za sebou])
- viz para-
paralýza1. ochrnutí svalů/ obrna [encefalomalacie/ měknutí mozku]
2. progresivní p. (= PP) - konečná fáze infekce - příjice/ lues
- viz lues, tabes
paralyzérosobní obran. prostředek s el. výbojem
chem. ochromující látka
(paralyzovat = ochromovat, činit neúčinným)
parametrměřítko, kritérium, pomocná proměnná, porovnávací hledisko, charakteristická veličina/ vlastnost
paramilitární[uniformované] nevoj. ozbroj. p. jednotky [wehrvolfové, banderovci, zvl. agentury, různé bojůvky, gerily teroristů atp.]
- viz orto-, {meta-, para-}
paranoiapsychická porucha vyznačující se bludy vztahovačnosti, podezíravosti nebo žárlivosti při plném zachování intelektu
- viz schizofrénie, slavomam a stihomam
paranormální jevyjevy mimo nás, pro které neplatí fyzikální zákony
paranoia
parapetpředprseň
ploška, nízká zídka či balustráda jako zábradlí
krycí začistění zdi a rámu oken (vnitřní či venkovní)
[mohou se na něm umísťovat květináče čikorýtka s květinami ap.]
- viz kladí, balustráda
parapledeštník či slunečník
(parasol = slunečník)
paraplegikvozíčkář [s ochrnutím dolní poloviny těla následkem úrazu v oblasti míchy ap.]
parašutistakdo skáče s padákem, výsadkář
(para = voj. padákový výsadek
desant = výsadek [námořní, vzdušný/ letecký]
parašutistický/ výsadkový)
- viz para-
párátkodřívko k výškrabu zbytku potravy mezi zuby
(p. užívají i kuchařky k „sešpendlení“ masných plátků aj.)
- viz pár, špejle
parcelapozemek
parcelace = rozdělování půdy na pozemky [přes pozemk./ katastr. úřad]
- viz katastr
parciálníčástkový, dílčí
- viz part
pardon(fr.) omluva za nedopatření [Promiňte!]
generální pardon = omilostnění [v ČR uděluje milost prezident republiky]
pardónovat = tolerovat
- viz sorry
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist