Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1410    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
primadonaprvní pěvkyně oper. souboru, subreta, diva
(primabalerína = první tanečnice balet. souboru)
vyzývavý domýšlivec
- viz diva, ostentativní, nafrněný, frfňat
primárníhlavní/ zákl., první, počáteční, přednostní
[sekundární = odvozený od p., vedlejší, návazný {obvod aj.}]
(sekundující = sledující k příp. zastoupení)
primářpřednosta/ vedoucí [lékař] týmu
jeho pomocník/ zástupce = sekundář
podobně přednosta [železn.] stanice, úřadu
- viz sekundovat
primasprvní konšel zastupitelstva města
biskup [biskup je též ocas nad řitním otvorem ptáků/ drůbeže - husy]
primáš = šéf cikán. kapely
primátopice, nehetnatec
prvenství, vůdčí postavení
primátor = starosta statutárního města
primátorky = veslař. závody pod záštitou primátora
primitivprostoduchý/ triviální/ nekultivovaný/ zaostalý člověk na nízké úrovni
(primitivní = jednoduchý, neumělý [nástroj/ věc), „domado“= doma dodělat]
primusbývalý tlakový petrolejový vařič
nejlepší žák, premiant
- viz prim
princ, princeznapotomci krále a královny: princ/ králevic/ princezna
- viz bastard, král, pohrobek
princip(počátek) myšlenk. východisko, zásada/ zákonitost/ pravidlo, z něhož lze odvozovat další důsledky a poznání [např. princip skenování]
principálmajitel kočovného divadla/ cirkusu, herec/ komediant
- viz impresário, kočovný, komediant
principiálnízásadní, základní, zásadový
z principu, principiálně, zjednodušeně
princmetál, princmetálovýhubatý
[bába princmetálová = hubatá]
- viz prinzmetal
prinzmetalkočičí/ falešné zlato
(Prinzmetalova angína pectoris: nemocný má potíže pouze v klidu [dr. Prinzmetal - americký kardiolog, + 1987])
- viz angína
priorita, prioritnípřednost/ -ní [postavení]
nastavit priority/ pořadí [priorita 1., priorita 2. …]
PRIOR = název býv. obch. domů
- viz ?
posteriori, demokracie
privát, privátnísoukromí/ -ý
(priv. [byt/ majetek, ordinace/ činnost/ zájmy], na rozdíl od něčeho služebního, veřejného, cizího, družst., státního ap.)
- viz diskret, privatizace, sekret
privatizacerozprodej/ zbavování se státního/ společného majetku - jeho přechod do soukromého apod. vlastnictví
privilegia, privilegovanývýsady, zvýhodněnost/ -ný, prestiž/ přednost
privilegovaná/ - upřednostňovaná [vrstva společnosti, skupina, tým]
privilegium(právn.) přiznaná výsada, výhoda [privilegovaná osoba, instituce, činnost]
- viz benefity, protekce, VIP, ZTP
prizmanikol, světlo lámající/ rozkládající skleněný polarizační hranol
hledisko
podmínky/ způsob pohledu
- viz prizmatický
prizmatický[= lomený]
p. dopravní pás
p. článek/ dobíjecí akumulátor [pro walkmeny ap.]
p. monokulár
p. komínek
p. sklo, p. strojní svěrák
prízniczapařovací Priessnitzův obklad [studený obklad krytý zábalem]
[Vincencz Priessnitz založil r. 1831 vodoléčebné lázně v Jeseníku]
- viz laryngitida
prkkozí pach
(úprk = útěk
úprkem
uprchnout)
- viz těkavost, odér, puch
prkenicenáprsní taška, šrajtofle
- viz šrajtofle, tobolka
prknastrom. řezivo
p. rolní = brutnákovitý polní plevel [Lycopsis]
(prkno = konstrukt./ žák. kresl. deska/ pomůcka s příložníkem)
- viz katr, vodovky
pro pět ran (Krista)"zaklení
""vem to nešť"" - to je jedno/ na tom nezáleží/ vem to čert/ ďas
kapitulovat
"
probaceProbační a mediační služba ČR = dohled a pomoc k začlenění obviněných a potrestaných do života [netýká se psych. nemocných]
také mimosoudnířešení sporu mediátorem [k urovnání konfliktu souvisícího s trest. řízením (§2, odst.2, z.č. 257/2000 Sb.)]
organiz. vých. kurzů
- viz test
problém, problematickýsporná otázka, nejasnost, nesnáz, potíž, záhada, nepříjemnost, překážka, věc/ záležitost k řešení
- viz kiks
probohaúdiv - probůh, pro pána boha/ krále co se to děje ? [proč to děláte?], [pozdravy: Pozdrav [Vás/ tě] pámbu, Dejž to pámbu, Těbuh!, Těpic!]
- viz vale
probošt, proboštstvípředstavený kapituly/ farář histor. významného kostela
p-ství vede duchovní správu farnosti
součást určité diecéze
- viz diecéze, fara/ -rnost, kapitula
procedurapředepsaný postup činnosti/ výroby/ léčby, atp.
úsek počítačového programu k výpočtům určitého typu
- viz proces
procedurálnítýkající se postupu, např. při sestavování plánu jednání ve sněmovně, na úřadech
procentojeden díl ze sta, setina celku [1:100 = 1%]
procentní/ procentuální/ percentuální = uvedený v procentech
- viz promile
procesprůběh, vývoj, děj, soudní řízení
akce/ program sestávající z dílčích kroků/ procedur
[proces může být i nekonečně dlouhý]
- viz procedura
producentvýrobce či zhodnotitel produktů [těžař, zemědělec, továrník, filmař, rejdař ap.]
producírovatprodukovat, předvádět/ dělat reklamu, procházet se
produkce, produktovatvýroba [výrobek/ tovar/ dílo] pro odbyt
hmotná eko-[novo-] výroba [produktů či uměl. výtvorů - výzkum, pěstění, tvoření - zdokonal. výr., hud., liter.-mediál.a tech. postupů]
výrobce + org. práce + činnost pracovníků a techniky + využ. energie]
nadprodukce = chybné plán. výroby
koprodukce = spolupráce
- vizreprodukce
produkčnífunkce v distribuci kultury
profese zabývající se poskytováním/ využíváním produktů a organizováním doprovodních programů
- viz market
produktvýsledek [práce / činnosti, myšlení]
tovar/ -ryš
prvo-/ výroba/ -obek/ -bce/ -ábět
nad-/ ko-/ re-/ produkce/ -ktor, produktivita, produkční/ -ktivní
- viz produktivní
produktivníschopen produkovat/ vyrábět
plodný, tvořivý, výnosný/ úspěšný
(opak neúspěšný, neproduktivní)
- viz produkce, produkt
profanacezneuctění, znevážení, znesvěcení, banalizování, profanování
- viz fandění, profesionalita
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist