Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1410    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
paluba(slang. dek) horizontální plošina lodi (patro s kajutami aj. v letadle, ponorce, kosmické lodi či jiném dopr. prostředku)
posádka vede palubní deník
palubkaprkno s boční podélnou drážkou (nutem) a z opačné strany výčnělkem (pérem), vlys
- viz bordura, plovoucí podlaha, parkety, rybina, svlak, šindele
paludáriumtyp vivária, zahrnujícího akvarijní i terarijní část zařízení [dolní část je akvárium s rybkami a rostlinami, horní je pro suchozemské rosliny a různéještěry, žáby, ap. {„Paludal“ = mokřady nebo bažiny}]
- viz akvárium, terárium, mokřad, luh
památkavěc něco/ někoho připomínající [dárek, obraz/ snímek/ dokument, hist. monument/ objekt, pomník, stavba ap.]
na pamětnou = výprask
- viz precizní
památníkstavba, pomník či knižní album snímků ap. připomínající konkrétní národní či rodovou aj. historii/ událost
- viz mohyla, kurgan, monument
pamflethanopis
pomlouvačný tisk/ leták/ novin. článek, video ap., krátké kritické urážlivé lit. dílo/ recenze]
pampatravnatá zvlněná krajina v jižní Americe [podobné jsou severoamerické prérie, stepi na Sibiři v Rusku, puszta v Maďarsku, savana v tropech]
pán, paní1. panování / -vník/ -vnice
velmož, vlastník držav/ panství - vsí, statků/ dvorů, polí aj.
panstvo/ vrchnost, páníček/ panička - chlebodárci atp.
opakem pána je kmán/ sluha/ podřízený/ panská = služka u pánů
pánovitost = nadřazenost, zpanštění
2. pán/ muž - svob./ ženáč/ manžel, provdáním se slečna stane paní/ choťmanžela
- viz rod, šlechta
panáčkovánístoj a chození po zadních nohou [u zajíců aj. zvířátek]
(panáček/ panenka - dětské hračky
panenka oka)
- viz kašpárek, panna, panenství
panákmandel [figura z 15-ti snopů obilí na poli]
hra - skákání panáka
atrapa či hračka
přípitek/ štamprdle
hastroš/ strašák na poli
- viz mandel, snop, strašák
panašovánímožnost voličů vybírat kandidáty napříč stranickými kandidátkami
pancířochranné kovové pláty, krunýř, kyrys [hist. bezp. oděvy, pancéřované/ obrn. vozy, tanky, sejfy/ trezory]
pancéřování
průpalná střela [pancéřovka]
Pančašíla(pův. 5 morál. a etic. zásad buddhizmu)
V dubnu 1955 na Bandungské konf. afro-asijských států byly pod tímto názvem přijaty obecné principy mír.soužití: 1. uznání územní suverenity
2. neútočení
3. nevměšování do vnitřních záležitostí
4. rovnost a vzájemná výhodnost
5. mírové soužití
ty byly na závěr rozpracovány do 10 bodů Bandungské deklarace na podporu světového míru a spolupráce a jsou mezinárodně uznávány dodnes.
pančováníředění/ směšování [přidání čehosi] nápojů
- viz pajcovat, punč
Pandořina skříňka[z řec. mytologie] Sličná Pandora, dívka z hlíny a vody, dostala od Bohů skříňku s dary
zvědavostí ji otevřela a tím z ní vypustila do světa zlo a utrpení
pandurchorvatský osob. strážce [hraničář proti Osman. říši za RU]
bojové/ obrněné vozidlo [rakouské výroby]
- viz PS, kyrys, tank
panejstradřev. pálka k odpalování špačka - hra pod. tenisu [špaček = cca 5-10 cm dlouhý a 1.5-2 cm silný kus větve, na obou koncích špičatý {aby mohl úderem pálky na jeho okraj vyskočit k odpálení}]
paneltypizovaný stavební díl/ tvárnice
inform. tabule/ nástěnka/ vývěska, ovládací přístroj. deska
- viz beton, bilbord, fotovoltaika, mix, skruže, táblo
panenstvínedotčenost [panen, přírody]
(panenské/-á [jablko, blána])
- viz panna, deflorace
pánev(anatom.) velká a malá p. [pelvis] = kostnatý útvar {spojená kost stydká} chránící močový, zažív. a pohlav. systém]
(nádoby ke smažení a také k tavení
naleziště nerostů [uhelná p.])
- viz páteř
pangejtbanket/ krajnice - (nezpevněný okraj silnice)
- viz banket
panikanečekané zděšení se zmatkováním
panikář = kdo šíří plané zvěsti a vyvolává zmatek
panický/-á [strach/ hrůza]
- viz chaos, maglajz, mela, zmatek
pankáčvýtržník, vyznavač stylu Pank [punk] angl. mládeže z pol. 20 stol. v účesu čír [pro mládež není budoucnosti, zbývá anarchie, rezignace a provokace]
pankreasslinivka břišní = velmi důležitá žláza lidského těla v metabolismu [látk. přeměně] všech živin
nelze bez ní žít
panna, panicdívka/ chlapec dosud bez sexu [nepops. list ap.]
(při volbě: p. / hlava = líc/ avers mince, [orel = rub/ revers mince])
- viz čepec, panáčkování, sex
panofobiestrach ze všeho [ten kdo trpí touto psychickou odchylkou, hluboce se děsí strachu samého, čili má strach, že bude mít strach]
Panonie(Pannonie, dříve Illyricum inferius) cca od nar. Krista býv. řím. provincie, zahrn. záp. pol. dneš. Maďarska, část již. Moravy, část Vídeňské pánve a Burgenlandv Rakousku, Srem v Srbsku a slovinsko-chorvatské území mezi Drávou a Sávou
na západě ji od germán. a sarmatských kmenů odděloval Dunaj
panoptikumsbírka zajímavých předmětů, rarit [např. voskových figur], předvádění zvláštností
- viz rarita, exot, kuriozita
panorama, panoramatickýširoký rozhled na krajinu [do dálky se zmenšující pohled, linie sbíhající se do úběžníků, pohled shora ap.]
mající ráz panoramatu
- viz perspektiva
panslavismus, panslavistaslovanská vzájemnost, všeslovanství
myšlenka jednoty slovan.národů
kult- polit. hnutí
p.-sta = kdo se hlouběji zabývá historií a důsledky vývoje Slovanů [původ, jazyk/ řeč, kultura, soudržnost, vzáj. podpora]
podobný je pangermanismus ad.
panstvísoubor [rodin.] majetku pánů/i králů - země/ dominikál spravovala vrchnost, rustikál byl rozparcelován dědič. poddaným za odvody a robotu [robotovat či pást na panském]
- viz dominikál, rustikál, rustikální, robota, deputátník, sedlák, rolník
pantalonykalhoty, kaťata, gatě
(pumpky = [turistické] kalhoty s podkasanými nohavicemi, upevněnými k lýtkům na přezku)
panteon(pantheon) chrám všech bohů
pohřebiště slavných
p. Národního muzea v Praze
- viz Olymp, vestibul
pantofledomácí obuv - bez opatku apod.
(být pod pantoflem = muset poslouchat/ plnit příkazy, být ukázněný)
- viz dřeváky
pantografpákové zařízení, umožňující několikanásobné zvětšení své délky v jednom směru [užívá se u kreslicího prkna, sběrače proudu z troleje]
název patrového osob. vlaku ČSD z r. 1960
pantomimaněmohra, vyjádř. mysli/ děje pohyby beze slov
mlčky mimicky/ procítěně hrané představení mimy [mim = pierot {mlčící herec}]
- viz gesto, mimika, pierot
panychyda"(z řečtiny) v pravoslavné církvi - zádušní služby před a po pohřbu, pak 3., 9., 20. a 40. den po smrti, v den narozenin, jmenin a úmrtí
modlitby zazesnulého najdeme v knížce ""Poslědovanie parastasa, sirěč velíkija panichidy“ (Kijev, 1876)
po panychydě se koná litija [zkrác. modlitba za zesnuléhopři vynášení těla z domu a při zádušní mši]
(Ottova encyklopedie, díl 19, str. 148)
- viz paráda, pieta, funus tryzna"
papalášdobře placený vyšší fukcionář od kraje výše, a každý žijící na vysoké úrovni
vyšší důstojník nebo generál
paparaciové(paparazzi) vervní bulvární fotoreportéři [loví privátní situace význačných osob, politiků, herců]
- viz žurnál,
pápěrkazbylá husí pírka po odrání prachového peří (užívaná k výplni polštářků-macíků)
(slabingr/ zesláblý tvor [neodolá větru])
- viz šus, vích, vyžle
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist