Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1410    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
pouto, poutatpřipevňovat, svazovat [bránit útěku/ omezit pohyb ap.
upevnit k něčemu/ citový vztah ap.]
(opak: odpoutat, přerušit vztah, vysmeknout)
- viz pouta
povahaalura, chování, způsoby, mrav
- viz temperament, alura
povalnosná plocha - z polotrámů, kulatin či půlkulatin (povalový strop, most, pomocná cesta, chodník, hatě)
- viz hatě
povelyvojenské: [Pozor!, K poctě zbraň!, Pohov!/ Rozchod!, Pochodem vchod!, Poklusem klus!, Zastavit stát!, K zemi/ Vztyk, … V řad nastoupit!, Vlevo vbok!, Čelem vzad!, Zalícit, Zamířit, Pal! … aj.]
tahounům: [hyjé/ vjé/ mlask/ ň/ no - vpřed
prr/ ou/ ouha - stůj
čehý - vlevo
hót/ hat - vpravo
hůj - cou-vat/-fat]
psům: [Sedni, Lehni/ Daun, Zůstaň, Volno, Pojď, K noze, Aport, příp. s posunky rukama aj.]
pověstpříběh, související s jistou hist. událostí, opředený fantazií [příp. s vyvoz. poučení]
zvěst o [známé, hledané ap.] osobě nebo události
povídalinapř. „povídali že mu hráli“ - t.zn. že tomu nelze věřit [není pravda všechno co se povídá]
povídat, povídka, říkali, řeknout, řekněte
- viz rčení, šprechtit
povidlaNa rozdíl od marmelád a džemů se povidla vyrábějí z vypeckovaných švestek bez přídavku cukru vařením s občasným mícháním až do zahuštění
- viz džem, kopist, vaření
povijanozdobný pás k převazu peřinky s kojencem
povijnice(ipomoea batatas) p. jedlá, tropická rostlina – batáty/ sladké brambory
(jiná p. nachová [Ipomoea indica] letní popínavka na ploty)
- viz popínavé
póvlšpatní, nanicovatí lidé, pakáž, ksindl, verbež, lůza, chátra
také nekvalitní obchody a zboží, vše co máme za špatné
- viz chamraď, plebiscit
povlakcícha, kapna - prací povlečení lůžkovin (peřin, polštářů ..)
ochranný obal či nanesený krycí materiál [barva aj.]
ulpělá špína, prach
- viz potah, šlem
povodíoblast, ze které voda odtéká do jedné konkrétní řeky či jezera
všechna povodí ČR spravuje Ministerstvo zemědělství
- viz vodoprávní úřad
povozypřepravní prostředky tažené zvíř. potahem [dvojkolka, kočár/ nájemní fiakr, bryčka, formanský fasuněk/ truhlík, dostavník, omnibus, valník, žebřiňák aspeciální účelové povozy: - viz doprava, harvestor, potah, účelové povozy, transport. vozidla
povříslosvazek zkroucené dlouhé [žitné] slámy k ručnímu vázání snopů
- viz snop, špagát, houžev
póza, pózovánípoloha, pozice
pózování: [tvoření/ zaujímání žádaného obrazu/ polohy k snímkování, malování, hraní div. ap.], pózista/ [divad.] statista
pozič. válka =pevnostní aj.
zaujímání možných poloh [póz/ pozic] k předvádění modelů aj.
(pozitůra = [pejor.] pozice/ osoba)
- viz pozice
pozdravy a přáníDobré/ -ý/ -ou [jítro, ráno, poledne, večer, noc
chuť, zažití]
Šťastnou cestu, Pa, Dobře došli
Pozdrav pámbu/ Dej to pámbu - až na věky
Vítejte/ -áme Vás,Sbohem, Na shledanou
Zaplať pámbu, Děkuji/ -eme, Aby Vám to Pámbu vynahradil
Zavdejte si - Na ex!/ Na zdraví - Ať slouží
horníci: Zdař bůh
sportovci: Zlom vaz
vodáci: Ahoj
narození: Požehnej pámbu, Všechno nejlepší, Hodně zdraví, Blahopřejeme, Hurá/ Vivat!, Ať žije!
Mnoho štěstí, Brzké uzdravení
Přijďte zas!
úmrtí: Buď s pánembohem, Budiž ti země lehká
počasí: Chraň nás pámbu, Pámbu s náma a zlej pryč, Čerti se žení
Bůh s námi
Sedněte si u nás, ať nám nevynesete spaní
pozednicetrám na dokončené zdi, nesoucí střešní konstrukci
pozicekonkrétní místo/ umíst./ postavení [i vojska] či názor
obraz tech. detailu
stupeň kariér./ polit. zařazení - podřízení/ vlivu
poziční
prepozice = jaz. předložka
- viz post, póza/ -zování, premisa, propozice, EXPO, exponent
pozitivizmusklad, pozitivní filozofie, orientuje se na to co je dáno, odmítá nadpřirozenost nebo spekulace
opakem p. = negativizmus
- viz negativizmus
pozitivní„+“= kladný, dobrý/ úspěšný/ správný
(opakem je negativní = „-“ záporný, neúspěš./ špatný, klamný
neutrální = „0“ netečný [ani ryba ani rak])
pozitivum = cokoli kladného/ správného
- viz negativum, pozitivizmus
pozitúra(pejor.) protivná osoba/ postava
směšná věc
pozlátkobarevný staniol [alobal - k balení ozdob a bonbonů na vánoč. stromek ap.]
pozorovatelnamask. pevnůstka s větším rozhledem zpravidla polozapuštěná, zpevněná dřevy aj., vybavená periskopy a spojovacími prvky k velení
požeráktrubní rybniční výpusť tvaru šachty, zvaná též kbel nebo mnich
- viz stavidlo
pra-, pre-první část slov s význ. dávný [pravěk, praotec, pradávný, letitý]
(prales = chrán. neudrž. les
prazdroj = letitý zdroj
zn. plzeň. piva)
prehist.
- viz pré
prácefyz. veličina - dílo člověka/ výsledek p. [působ. mysli/ síly/ energie k vytvář. užitných statků/ věcí]
p. ruční/ mech./ elektr./ duševní/ vědec./ umělecká
zaměstn. - prostředek výdělku/ obživy
p. otrocká/ dobrovol./ brig. [i zdarma]
býv. noviny ROH - Práce
- viz pohon, energie, motor, přesčasová práce
pracky(pejor.) ruce, nohy/ tlapky/ hnáty [zvířecí packy/ pacičky/ pacinky
{psovi: „dej pánovi pac!“
na rozlouč. „pac a pusu“}
zpackat = zkazit, zvorat]
pracnyformičkové vánoční cukroví, medvědí tlapky či pracky
- viz
pracovní jednotkakalk. jednotka - množství určité práce družstevníka za stanov. časovou jednotku [podle jednotek dostává zál. a pak podíl. fin. odměny, příp. naturálie]
prádloprám či lávka v potoce k praní a máchání v tekoucí vodě
prádlo osobní a ložní
pračka = mech. prací stroj
pradlena
- viz plajchování, valcha
pragensiaalba/ dokumenty/ knihy/ mapy/ snímky ap. popisující a zobrazující Prahu
pragmatikčlověk myslící reálně - ekonomicky, ovládající normy a sledující vývoj, je sběhlý či zručný ve svém oboru a pracuje systematicky, cílevědomě
pragmatika(řec. pragma = skutek) býv. řád o služebním poměru veřejných zaměstnanců
praktika
discplinární předpisy
pragm. lingvistika - věd. disciplína, zabýv.se řečí [řeč. aktem sledujeme i nějaký záměr - smysl komunikace]
- viz sémantika
práhprkno uzavírající spodek rámu/ futra u dveří
spodní překryt vchodu
pod-/ nad-/ prahová hodnota [slyšitelnosti aj.]
základní/ dolní hodnoty/ efekty
vy-/ pražené obilí [kaše, zápražka]
slunce hřeje až pálí/ praží
Praha
- viz číselník, SI
prahnoutusilovat o [úspěch, pomstu]
vyprahlý - vyschlý, vypražený [upražený]
prachjemné tuhé zdraví škodl. částice [atmosf. aerosoly] nesené větrem
vrstvení [chuchvalce, nánosy]
prášky, střel. prach
prášení
uklízet a větrat
(shořet na prach)
-- viz peří, prachy, práchnivění, prášit, prašivka, smog, sprej
pracharandasušené hrušky na povidla a do buchet, či sušená zelenina do polévky
prášek k sypání pečiva apod.
PrácheňskoHistorické území v Pošumaví na jihozápadě Čech s horou Prácheň, v částech dnešního Jihočeského, Plzeňského a jihu Středočeského kraje
hlavou P. bylo král. město Písek
- viz Horácko
práchnivěnítrouchnivění
postupný rozpad neživých látek [biolog. látky, dřevo, textil a další látky podléhající oxidaci ap.]
- viz živý
prachy, prašule[slang.] finance, peníze
- viz prach
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist