Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1410    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
peelingobrušování mrtvých buněk kůže/ odstranění odumřelých části pokožky krémy s abrazivními částečkami
brousí se také pemzou
- viz pimza
pegaspohádkový okřídlený kůň
symbol básnického umění
pechnezdar, mít smůlu, nedařit se
pěchovatnatlačovat, presovat
pejorativníhanlivý [zhoršuje význam/ nádech slova na hrubší, sprostší, posměšný, negativnější]
pejskařmajitel psa [dom. hlídače, přítele i mazlíčka] - žije s ním v bytě, spolu i spí, chodí ho venčit i předvádět, někteří jej vodí i ke kadeřníkovi
- viz pes
pejzyvlasy na tváři před uchem spojené s plnovousem
dlouhé kotlety/ licousy
- viz šístky, licousy
peklomýtické podzemí Země, kde přebývají pekelníci, v kotlích smažejí čerty unesené hříšníky, a také zemřelé hříšné duše
- viz čert, nebe
pel melvšehochuť, směsice programů - pro každého něco
pel = nádech
(pyl = květní prášek
bez opylení není úrody)
pelechzvířecí pelíšek v přírodě
přeneseně: lůžko, postýlka, jakékoli [i nouzové] místo k odpočinku
pelešení - (slang.) milování
(jiné je pelášit = běžet pryč)
- viz špeluňka
pelerínadřívější vlající soukenná pláštěnka listonošů aj.[upevněná jen ke krku, bez rukávů - kryla i pošt. brašnu]
někde i pelerina/ perolína/ perelína
peleta(zdrobněle peletka) = sbalená kulička, dražé, granule
též pilulka k implantaci pod kůži
většími typy pelet jsou brikety různého užití
tuhé ekologické biopalivo [lisované briket. strojem z mouru a suchého dřevoodpadu - pilin, slámy aj. do tvaru hranolků aj.]
- viz brikety
pelmelvšehochuť, směsice, mišmaš, pro každého něco, Péle-Méle
zábavné vysílání/ čtení/ představení
pelotytenisové hry s odpalováním míče [raketou s výpletem, dřev. pálkou, košíčkem {= cestou}]
- viz špaček, badminton
peň(botanika) 1. starší označení pro kmen
2. spodek stěžně lodí, skládá-li se z několika dílů nad sebou
3. (geologie) menší těleso magmatických hornin
- viz kláda, kmen
penálškolní pouzdro na psací potřeby [dřevěné šoupací/ otvírací či umělohmotné/ kožené apod.]
penálesankce za překročení/ nedodržení předpisu
penalizace/ -zování [např. zákaz činnosti]
- viz penalta, pokuta, sankce, trest
penaltapokutový kop
(šajtle = pokutový [aj.] kop s falší)
- viz penále, šutér
pendl"kyvadlový pohyb tam a zpět (např. kyvadlová přeprava
pendlovky = hodiny s kyvadlem)
Pendolino = moderní el. dálkový rychlovlak
forma ""přistěhovalectví chudých"", dojíždění za prací přes hranice
"
pendrekobušek - gumový/ teleskopický - tonfa [guma, ocel, dural, plast, nástavce]
dětská pochoutka
[“je to pendrek platný“ = není to nic platné]
penetrace(to penetrate/ diffuse) průnik, prostup/ -ování, prolínání, infiltrace - [užití např. k uvolňování šroubů petrolejem, k zvláčnění suchého materiálu ap.]
penispohlavní/ kopulační úd/ orgán samců [kokot, pyj, součást samčí rozmnožovací soustavy hermafroditů]
- viz bukvice, čůrek, dub, pinďour, žalud
penitenciálnínapř. p. příručky [katalogy] hříchů a kajících skutků, napovídající ke smíření a nápravě
- viz ctnosti, desatero, hříchy, pokání
pensumstanovená dávka/ rozsah [práce, úkolů, znalostí]
penzum
penzedávky z penzijního pojíštění, důchod
pense
pravidelný příjem
- viz gáže, palmáre, mzda, služné, lón, renta
peonpionýr, průkopník, kolonizátor
pěšec/ peón v šachu
voj. zákopník/ ženista/ sapér
(Pionýr = zájmová organizace dětí)
pepitokostičkovaný vzor na látce [jiné vzory: káro, proužky, puntík/ -atý/ -ovaný, kohoutí stopa, rybí kostra, tvíd, kompozé, navíc v různých barvách]
per-(fr. předpona) pro, skrz, nad, velmi/ tuze, zcela [p. os = ústy, p. annum = ročně, p. partes = po částech, p. huba (slang.) = ústně]
- viz aviatika
pérákpovoz s valník. korbou odpružený listovými pery
bájný skokan s péry přeskočil prý i vlak [za něm. protektorátu]
percepcevjem, vnímání
perenyvíceleté suchomilné nedřevnaté rostliny [trvalky/ ostálky], nevyžad. péči, občas kvetou a mají semena
potrava hmyzu, vhodné na čaje
- viz annuel
perfekt, perfektní1. správné, úplné, bezchybné/ bezvadné, výborné, dokonalé, dokončené [např. perf. ovládání cizího jazyka]
2. perfektum = slovesný čas vyjadřující skončený děj zasahující svými výsledky do přítomnosti
- viz prezent
perforaceděrování/ zoubkování
perforátor = děrovač [např. děrné pásky a děrných štítků k počítači, známek, kolků, děrných štítků/ pásek, dokumentůk zal. do šanonu [=stojací úložné desky v krabici ap.]
perforovaný = proděravěný
(štípací/ děrovací kleště průvodčího)
- viz děrování, šanon
performanceumělecké představení
činnost při řečovém komunikování, provedení
perfuzeprůtok tekutiny tkání [p. krve ovlivňuje zásob. kyslíkem, živinami a odplav. zplodin
ovlivn. kr. tlakem a celk. stavem]
- viz scintigrafie
pergamennevydělaná, v napětí sušená a hlazená zvířecí kůže [oslí, telecí, kozí aj.] užívaná v knihařství k psaní hist. dokumentů/ listin [p. tak nahradil papyrus a kámen], nebo k potahovaní bubnů/ timpánů/ bendž [často se užívají náhražky p., i v kuchyni při pečení]
- viz papír, papyrus, mázdra
pergola[zahradní] loubí, besídka, altánek
pérgola
lehké konstrukce bez plného zastřešení [v zahradě ap.]
- viz treláže, loub
perifériepředměstí, okrajové/ odlehlé části/ vnějšek obce/ města [viz interiér, marginální]
[vnější] zařízení připojovaná k základnímu jakémukoli modulu/ zařízení
periférie PC slouží ke vstupu a výstupu dat
patří sem: klávesnice a myš, tiskárny/ kopírky, mikrofony, monitory a kamery, reproduktory, přídavné harddisky a paměti, kreslicí plotry, hrací/ ovládací soupravy [joysticky], soupravy CRC k převodu textu, čtecí/ děrná a zapisovací zařízení, modemy, též samostatné tablety a e-booky, ruční /automatizovaná analytická/ kontrolní či výrobní zařízení atd.
- viz Internet, HW, IT, PC
periodačas. úsek mezi cyklicky opakovanými jevy [např. menstruace, edice časopisů aj., cykl výbuš. motoru]
jev, úkaz, situace či per. se opakující řetězec dat/ /znaků aj.
sínusovka/ vlna - vibrace/ chvění, vlnění
- viz menstruace
peripetierozhodující obrat/ zvrat ve vývoji událostí [v liter. díle, divad. hře aj.]
- viz fabulace, katarze, menstruace
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist