Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1410    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
podolekspodní okraj oděvu
- viz rous
podpásovkazakázaná rána pod pás
podlost [někomu řeknu (co mi vadí), a on to schválně udělá
nevhodná slovní poznámka/ kritika ap.]
podprsenkasoučást dámského oděvu (spodního prádla nebo plavek) sloužící k zahalení prsů
[slang. ] podprďa
- viz prsa, korzet
podrazpodvod, úskok, podražení [nohy aj.]
- viz dezinformace, faleš, fixlovat, kolík, mystifikace, orazit, šalba
podrážkaspodní vrstva podešve obuvi [u kož. obuvi byla kolíčkovaná floky, nyní větš. z UH lepená, někdy vcelku se svrškem
též protiskluzová aj.]
- viz bota/-y, kolík / -íček
podrostdorůstající rostliny ve starším lesním/ polním porostu (podsev [např. jetele] setý s obilím vzroste až po sklizni obilí)
podroušení, podroušenostneschopnost se plně ovládat [podnapilost/ opilost, vliv drog či nemoci]
- viz doping, droga, fetovat, psychopat, toxiny
područípodřízený/ -nost [dostat se do něčího područí a plnit jeho příkazy], poroba
- viz panství, robota
podruhzem. dělník na statku
- viz čeledín
podsadadřevěná ohrádka stanu
krejčovské podsazení [zaobroubení]
podsední(o tahounu) ten levý od oje (z doby kdy se jezdilo vlevo)
pravý tahoun je náruční [vedle něho chodil kočí]
podsvinčesele, selátko, mládě prasete/ prasátko
- viz pokladna [kasička]
podtrhp. textu čarou
(habaďůra/ podtrhnout/ ušít boudu/ podrazit koho - nesplnit smlouvu
p. nohy/ dát „stoličku“ komu aby upadl)
- viz svinstvo
poduškapolštářek [„pod ouška“]
(barvicí polštářek k razítkování aj.)
podvazekelastický plochý kroužek na přitažení punčoch/ ponožek k lýtku či stehnu, příp. pás/ kšírek od pasu či ramen s elast. upev. pásky
- viz kšandy
podvlékačkypánské spodky (spodní dlouhé oteplovací kalhoty s vázacími tkanicemi)
podvrhnapodobenina originálu
padělek/ plagiát
podzemíprostory/ zaříz. pod zem. povrchem [sklepy, tunely, garáže, štoly, produktovody aj.]
reakční polit. odboj
- viz disident, legální, suterén, underground
podzolpůda vyluhovaná spodní vodou
- viz druhy půdy, humus, ornice, země
poenta[pointa] překvapující závěrečný obrat - rozuzlení vtipu
poesiebásnictví [básník - poeta]
poemy či eposy, básně a verše, poezie a lyrika, zamilované básničky, o lásce, zradě, přátelství, přírodě, lidech
- viz lyrika, epika
pofidérnínejistý, pochybný, nedůvěryhodný
- viz dubiózní
pohanosoba vyznávající mnohobožství
- viz bezvěrec, ateismus
poháněčpohůnek, pomocná síla
- viz hnáti
pohlavárosobnost z vyšších kruhů/ představitel moci, šéf, boss, předák, pán, chlebodárce, magnát, vrchnost/ šlechta, papaláš, náčelník, přednosta, vůdce ..
pohlavísouhrn podstatných znaků, jimiž se od sebe liší jedinci mužští (samčí) a ženští (samičí): osoba mužského, ženského pohlaví či lidé obojího pohlaví (transsexuálové)
pohlavnostpředstavuje rozdělení jedinců druhu na dvě nebo více skupin s odlišnými vlastnostmi a úlohami, které souvisí s pohlavním rozmnožováním
pohontechnický pojem - způsob tvoření a předávání mech. výkonu [uvádění do pohybu aj.]
p. vodní/ větrný/ ruční či zvířecí/ natahovací
p. motorový -tepelný – parní, plynový [spalovací]/ elektrický/ reaktivní/ pulzní/ solární/ jaderný
- viz energie, hnáti, hybrid, parní stroj, motor, turbina, plazma, raketa, perpetuum, hřídel, řemenice, vrtění
pohorkykožené kotníčkové šněrovací boty s gum. aj. podešví [též zetory]
bagančata
pohořízalesněné/ skalnaté horstvo/ hory [vysoké/ pásmo nad 1000 m.]
- viz pahorkatina
pohrabáčpříruční výbava žárových topidel k úpravě ohně a k prohrábnutí roštu
široké hrábě k shrabování ulomených klásků aj.
pohrobekdítě narozené po smrti otce
- viz král, šlechta
pohřebakce organiz. při úmrtí [rozlouč. s vystavenými mrtvými (i při kremaci), smut. průvod s převozem zesnulých, pohřbení do hrobu, zádušní mše ap.]
- viz funus
pohůnekpoháněč dobytka, pomocná síla v hospodářství
- viz chasa
pochop1. za roboty ozbrojený panský dozorce nevolníků/ poddaných
2. vzít pochopa – škobrtnout a padat
3. příkaz [pochopit/ chápat smysl/ zamyslet se/ mít pochopení/ uznání]
- viz nevolník, panství, robota
pochování1. p. dítěte v náručí
2. p. nebožtíka či jen uložení urny s popelem do hrobu
- viz funus, funebrák, hrob, kremace, krchov, nebožtík, rubáš
pochroumanýpoškozený, špatně fungující, vadný
- viz chromý
pochutinypoživatiny bez výživné i energetické hodnoty [svou chutí a vůní ovlivňují vylučování trávicích šťáv nebo působí povzbudivě na nervovou soustavu]
pochvazávěsné pouzdro na šavli, dýku, nůž/ bajonet ap. [menší p. s vodou a brouskem na kosu zn. Carborundum z Benátek n. Jiz. - nosili ženci]
- viz vagína
pojebaný(slang.) něco odsuzovaného, nežádoucího, pokaženého
ulevení [rus. „Job tvoju mať“]
(přeříznout/ pojebat = (slang.) zneužít ženu)
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist