Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1410    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
propiskakuličk. či keramické psací pero s barvicí náplní (náhrada dřívějších [plnicích] per z brků či kovových per a redisper
- viz tuš, perořízek, kalamář, krajon
propolisvčelí tmel s voskem s baktericidními vlastnostmi [na tvorbu včelích plástů/ -tví]
proporce(z fr.) rozměry, vzáj. vztahy dílů kompozičních prvků [např. poměr délky a šířky, či šířky a výšky
též vzáj. poměr částí těla]
proporc. = úměrný [rozvoj]
- viz disproporce
propozicezadání, návrh, rozvrh, plán, program, záměr, rozpis
- viz pozice
propustekmůstek - přejezd přes silniční škarpu aj.
až 2 m vysoký vodní ap. tunel pod náspem [s vyložením betonovými rourami, kameny, ap.]
prořezpodzimní omlazování a prosvětlení korun [zejména ovocných] stromů [probírka/ odstranění vybrarých větví]
plánovací jednotka při dřevařské//nábytkářské výrobě [průměrně se připočítává 15% dř. surovin na odřezky ap.]
- viz odvětvování, ponk, průřez
prosektor[vedoucí/ člen] prosektury (pitevny), patolog
(patologický = chorobný, nenormální)
prosekturapitevna/ zařízení k provádění pitev - soudní lékařství
- viz patologie
prosímprosba
[angl. please
něm. Bitte schön
franc. S'il vous plaît {sil vu plé}
rus. Prošu/požalujsta
it. Prego
špan. Por favor
maď. Tessék
pol. Proszę pana]
proskripceproskribování, pronásled., vypověz. do vyhnanství
(postav. mimo zákon, veřej. zavržení, prohláš. za psance [seznam proskribovaných osob)]
- viz ostrakizmus
prospektnabídková reklamní/ popisná tiskovina
významná městská radiální dopravní tepna, široká ulice/ bulvár [např. v Rusku]
rozpočtová norma
prospektorprůzkumník/ hledač nerostů a drahých kovů [zlata]
prosperitapodnikatelský úspěch, výnosnost, rentabilita
- viz konjunktura, rating, rentabilita
prostíráníkomplet/ set k zajištění kult. stolování [ubrusy, ubrousky atd.
ložní prostěradla
rozprostření - úplné roztažení [plachty aj.] na plochu
- viz bělení
prostitutka(pejor.) kurva/ kurevnice/ milostnice/ poběhlice/ kurtizána/ kuběna/ děvka/ coura/ štětka/ šlapka
(nadávka
zkurvit = zkazit/ zkřivit)
- viz bordel
prostnáskupin. tělesné cvičení či gymnastika bez použ. nářadí [čas. omezené progr. sestavy i s akrobat. prvky]
- viz tělocv. nářadí, tébich
prostoduchejneotesanej [mluví jak mu „zobák“ narost, nebere si servítky]
prostojnevyužitá pracovní doba, kdy stroje ani přítomní zaměstnanci pro různé důvody/ překážky nepracují
prostopášníkzhýralec, nevychovanec, chlípník, nezdvořák [bez uzardění páše nepravosti]
prostovlasatíbez čepice/ pokrývky hlavy
prostředníčekdigitus impudicus = neslušný prst [podle záp. kultury je vztyčený prostředník nejhanlivější/ urážlivé gesto]
- viz cíbek, gesto, provider
prostřeníprostřený stůl, prostírání, prostěradlo
rozprostřít [ves/ les aj. se rozprostírá na úbočí hory ap.]
prostýjednoduchý [bez přídomků/ zvláštností], nezkažený/ prostoduchý, nezkušený, obyčejný, důvěřivý
(prostopášný = rozmařilý, zhýralý, chlípný)
prošlup[u tkalcovského stavu] mezera vytvořená mezi zdviž./ sníž. osnovami podélných nití k zanesení útku [příčné nitě v zanášecím člunku aj.]
prošlýprojitý, prochozený úsek
prošlý termín/ lhůta
proniklý zátarasem/ skrze ochranný obal, ap.
prošpikovatprostrkat proužky špeku [slaniny]
prostřílet/ rozstřílet kulkami [udělat z kohosi řešeto]
p. řeč/ text humorem
prošustrovatprohospodařit, prohrát/ probendit, nevyužít možnosti, způsobit manko, o něco přijít
mít malér/ ztrátu/ průšvih/ nezdar
- viz insolvence, manko
protagonista(protos = přední) představitel hlavní/ klíčové role/ postavy románu, filmu apod.
vedoucí osobnost, hrdina [o kom se hodně mluví]
- viz VIP
protahovačkaširoký hoblovací stroj [hoblovka] k srovnávání ploch (sklížených dřevěných desek apod.)
protahovací sněžný pluh pro zvířecí potah
proteinybílkoviny
protekcepřímluva, podpora vlivné osoby, upřednostnění, zvýhodnění, nadržování
ochrana, záruka
- viz lobby, protektor, VIP, korupce
protektivníochranný
- viz protektor
protektorobnovený běhoun na pneumatice
dosazený správce [nežádoucí] “ochránce“
(protektorát = [chráněné] území pod cizí nadvládou)
proteststížnost, veřejný nesouhlas [pochody a petice na mítincích aj.]
(protestant = utrakvista, evangelík [reformista/ boj. za čistotu církve])
protetikavýroba, aplikace a oprava ortéz a protéz [zubní a ortopedická protetika, fixační a bandážovací pomůcky]
- viz ortéza, protéza
protézaortopedická náhrada [umělá noha, chrup {falešné zuby}]
- viz fraktura, inlej, ortéza, ortopedie
protěžováníupřednostňování blízké osoby, nadržování, nápomoc k postupu v kariéře [diskriminace naruby]
- viz korupce
protinožci (antipodi/ antoeci) obyvatelé protilehlých stran zeměkoule [s opačnou zeměpisnou šířkou a zeměpisnou délkou rozdílnou o 180 0]
protivník[sok, rival, oponent], zápasník/ účastník/ hráč/ soutěžící/ obhájce titulu/ vyzyvatel – proti/ kontra/ versus /a-/ anti- [např. mužstvu/ týmu: A versus B]
protokolevidenční/ zápisová kniha
forma smlouvy
sepsaný zápis/ dokument [zaprotokolované závazky/ události aj.]
pravidla úředního/ společen. styku achování [diplomatický protokol]
protokolovat
- viz žurnál
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist