Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1410    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
periskopoptický [často teleskopický/ výsuvný] přístroj se zrcadly k pozorování ze skrytu [např. ponorkový teleskopický dalekohled]
peristaltikarytmické smršťování svalstva trávicího ústrojí
perkabotky s pérovacím jazykem (bez šněrování)
pružiny vinuté/ listové/ ploché/ torzní/ skrutné aj.
- viz mokasiny, pérování, tlumiče
perkeltdušený hustý masový guláš s cibulovou praženicí a paprikou
podává se s chlebem
perkuze(perkuse/ perkuze = úder/ náraz) nárazový, bicí, úderný/ úderníkový [revolver, vysoké boty/ holínky do tance]
(bicí hodiny; lékařský poklep)
- viz bicí nástroje
perkuznínárazový, bicí, úderný/ úderníkový [revolver, vysoké boty/ holínky do tance]
(perkuse/ -ze = úder/ náraz
bicí nástroje
lékařský poklep)
perleťměňavý vzhled vnitřních ploch lastur, mušlí, škeblí, ulit [výroba knoflíků, ozdob]
(škeble/ perlorodky vytvářejí perly > šperkařství)
- viz kostice
perlinkazpevňovací sklovláknitá armovací tkanina [mřížka] vkládaná do omítky/ fasády [např. při zateplování či opravě poprask. omítek]
- viz armování, polystyrén
perlustracezjišťování totožnosti/ prohlídka [donucovat a zadržovat osoby lze jen ze zákoných důvodů]
úřední prohlídka
- viz lustrace, konspirace, spiklenec
permanence, permanentnínepřetržitá činnost, stálost, neměnnost, trvalost
(permanentní vstupenka/ jízdenka/ výkon/ magnet
na rozdíl od jednorázový/ dočasný/ mimořádný
- viz remanentní
permeabilitaschopnost membrán propouštět tekutiny, propustnost
(veličina vyjadřující vliv prostředí na magnetické pole [udává míru magnetizace magn. pole]
reakce prostředí na magnetické pole [zesílení/ zeslabení účinku])
permisivitaschopnost virem napadených buněk uskutečňovat genetický program nukleové kyseliny
- viz bakterie, DNA, viry
permonícipohádkové/ mýtické bytosti v dolech a důlních štolách, skřítkové/ trpaslíci [někteří pomáhají, jiní škodí]
- viz skřítek, pidi-
permutace(vyšší matematika) obměna [např. změna pořadí v souvislém sledu prvků, věcí, dějů, ap.]
- viz perioda, tah z urny
pernambuktvrdé brazilské dřevo oranž. barvy [na pláště keram. psacích per, hůlky smyčců ap.]
pernatýopeřený
opeření ptáků proti chladu [např. husa snese i velký mráz
prachové husí peří je výtečnou náplní přikrývek/ peřin]
- viz doderná, peří
perníksladké pečivo tmavohnědé barvy, jehož původní receptura se skládala z medu, mouky, pepře
- viz
pernýtěžký, tvrdý, namáhavý, krušný, obtížný, náročný [perná práce, silou prát perlíkem do výkovku]
- viz nástroje
peropsací náčiní (p. namáčecí [pův. brko], plnicí inkoustové, keramické, kuličkové/ propiska
ocel. pružina listová, pásová, vinutá, natahovací [hodinová]
pérování/ pružení [matrace, tramopolína, p. pístu vzduchovky aj.], vibrace [ladička, plátek fouk. harmoniky či klarinetu, pružná hrací pila ap.]
- viz akordeon, pryž, guma
perónnástupiště [vlaků, autobusů, lodí, metra, tramvají/ též nástupní ostrůvek, refýž]
(vstupenka na nástupiště = perónka);
perónkavstupenka na perón [=nástupiště na nádraží, v metru aj.]
perořízeknožík k seříznutí brka do tvaru pera k psaní inkoustem
(místo brka se užívala kovová psací pera a redispera [=s ploškou])
- viz násada, propiska
pérováníodpružení a tlum. rázů/ kmitů, měkké dosednutí [čalouny, pružné matrace, mech. úpravy {pružinová, torzní či listová pera, pryže, tlumiče ap.}]
- viz guma, pero, pružnost, silentbloky, tlumič, torze
perpentyklkyvadlo [např. hodin - kukaček]
- viz capl, nepokoj, pendl
perpetuum mobile(fantazie?) věčný motor - stroj bez pohonu, který se nikdy nezastaví
(perpentykl = kyvadlo [hodin], cágr)
- viz pendl, nepokoj, trajekt, účinnost
persifláž(perzifláž) zesměšnění, uštěpačné/ škodolibé chování, posměvačné/ komické napodobování
persistence1. stálost, odolnost, vytrvalost, tvrdošíjnost
perzistentní
2. degustace = dochuť vína v kaudáliích [=cca 1 sekunda])
- viz enelog, koštovat
persona non gratanežádoucí/ nevítaná osoba
personálkolektiv provozních zaměstnanců/ obsluhujících
persóna [perzóna] = osoba
personální = osobní [odděl.]
personálieosobní data/ údaje [též tzv. nacionálie, ověřování z průkazních dokladů/ při zjišť. totožnosti ap.]
- viz identifikace
personální uniedva i více formálně samostatné [státy/ spolky aj.] spojené osobou panovníka ap. [v monarchii/ unii]
personifikacepřenášení vlastností živé bytosti na neživé věci nebo na pojmy
perspektivaoptický jev, vzdálené objekty se jeví menší než objekty blízké, přičemž se přímky sbíhají v dálce, do tzv. úběžníků
p. chápeme jako výhled kupředu dobudoucnosti [perspektivní/ nadějný kádr, p. úspěch/ neúspěch]
ptačí p. = z výšky
- viz 3D, deskriptivní geometrie, panorama, prognóza, retro-, retrospektiva
peršakrobatická tyč [polohy a cviky na vztyčené/ vzepřené/ zavěšené tyči]
pertinaxelektroizolační materiál [skelná tkanina tvrzená pryskyřicí - bakelit/ epoxid/ akryláty} - destičky, trubičky, plošné spoje]
perverze, perverzita(parafilie) sex./ pohlavní zvrácenost/ úchylka, zvrhlost, nepřirozenost zejm. pohlavní nebo sexuálních praktik, perverzita (exhibicionismus - předvádění se v nahotě
[sodomie - obcování se zvířaty] ap.)
- viz anální sex, bondáž, petting
perzekucestíhání a pronásledování za nedovolenou činnost, též z polit., rasových, náboženských, etnických aj. pohnutek
perzekuování
- viz mobbing
perziánjehněčí kožky karakulských ovcí
perziflážzesměšnění, posměšné napodobení
persifláž
- viz imitace, opičit se, grimasy
perzistentnístálý, trvalý, odolný, neustálý, vytrvalý
(perzistence = [degustace] dochuť vína v kaudáliích [cca 1 sekunda])
- viz enelog, koštovat
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist