Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1410    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
protonstabilní element. částice atomu s kladným nábojem, těžší než elektron [patří mezi nukleony]
- viz nukleon
prototypfunkční [příp. zmenšený] model pro novovýrobu k ověření vlastností či k ukázkovému předvádění
proudtok velký, silný, tenký, malý, magnetický
vodoteč
proud řeči/ hovoru/ světelný/ vzdušný/ elektr. silno-/ slabo-/ proud [stejnosm./ stříd.]
proudnicestřed proudění vodního toku
koncovka hasičské hadice
proutívýhonky/ letorosty vrby, břízy, rákosu, ap. [k pletení košatin, nábytku, rohoží, košťat, opletů demižonů aj.]
- viz lýko, orobinec, provaz, ratan, sláma
proutkařčlověk - senzibil, hledač pramenů podzemních vod proutěnou vidlicí (virgulí) aj.
- viz hledač, sensibilita
provaz, provázekmotouz, lano, šňůra/ -rka, příze aj. - vázací potřeby [hist. výroba ze lnu a konopí/ nověji z lýka, papíru, UH aj.
navlhčením se prověšený provaz napne]
motouz
- viz lano, lýko, houžev, povříslo, proutí, přadeno, vazačka, sisál, šňůra, špagát
proveniencepůvod, místo původu/ vzniku [např. výrobků]
Provensálskosynonymum pro jihovýchodní Francii [p. styl, koření, biftek, salát, nábytek
tian = tamní hlin. pekáč]
- viz provincie
providerpřipojovač, zprostředkovatel [komunikačního/ internetového] připojení k síti
dodavatel, caterer, bringer, distributor, contractor
provincie, provinčníúzemně-správ./adm. závislé území [např. v Číně, Španělsku], oblast (církevní aj.)
venkov, p. město
PRT = p. rekonstruční tým
- viz kanton, paša, Provensálsko
provizeodměna [za pomoc či nápomoc, obyčejně v poměru k rozsahu a výsledku]
provizorium, provizornídočasné opatření [k zábraně škod ap., p. stavba/ vedení aj.]
- viz improvizace, stabilní, provize, prozatímní
provokatérkdo záměrně vyvolává problémy a nepokoje, často politické v něčí prospěch a za odměnu
(provokace - vyvolání nepokoje aj.)
prózakaždý psaný text nenapsaný ve verších
slovesné projevy psané v řeči nevázané
všednost, střízlivost, prostota
prozaický = všední, střízlivý, prostý, obyčejný
prozatímnídočasné/ náhradní opatření při vzniklé potřebě či hrozící škodě [není-li k dispozici odpovídající náhrada či dostatek prostředků]
- viz rezerva, záplata
prozíravost(acumen) schopnost posoudit/ rozlišit
prozřetelnost/ předvídavost/ představivost/ vize
prozření [odhad] k budoucnosti
prozřetelný/ obezřetný/ opatrný [k tomu co by se mohlo stát]
prózitpřípitek : „Na zdraví !
Ať slouží !“
„Živijó“
prsa, prsy(lat. mamma) hovorově prso/ prs/ poprsí
párový útvar na hrudníku {u žen vnady, ňadra [též kačenky, koloušci, (vulg.: kozy, dudy, cecky)] s mléčnoužlázou, vyvýšené a s bradavkou na pigmentovém dvorci [nemoc. žen. prsy lze nahradit umělými]}
p.= plavecký styl
(záňadří = prostor mezi žen. prsy)
- viz hruď, kojná, korzet, ňadra, podprsenka, rakovina
prskáníkozí kopulace
jiskření/ roj jisker, vánoč. prskavky
prsk = ohniště/ nístěj/ dno pece
po-/ prskat/ plivat
prsknout/ mrštit čímsi kamsi
- viz plivátko
prskolet[elektr.] skůtr, jízd. kolo, moped, malý motocykl [např. býv. JA-WA 50 či Manet z Povážské Bystrice] aj.
prsťzemina, černozem, kvalitní humus k pěst. květin, kyprá úrodná/ žírná půda/ zem
(žírný = úrodný, tučný/ tlustý)
- viz druhy půdy, humus, kompost
prstěnídráždění/ osahávání pohlavních orgánů
- viz petting
prsy(lat. mamma) hovorově prso/ prs/ poprsí
párový útvar na hrudníku {u žen vnady, ňadra [též kačenky, koloušci, (vulg.: kozy, dudy, cecky)] s mléčnoužlázou, vyvýšené a s bradavkou na pigmentovém dvorci [nemoc. žen. prsy lze nahradit umělými]}
p.= plavecký styl
(záňadří = prostor mezi žen. prsy)
- viz kojná, korzet, podprsenka, rakovina, hruď
pršiplášťšusťák, lehký plášť/ kabát do deště, často s kapucí/ čapkou {cap/ kép] z téhož materiálu, igelitová pláštěnka
- viz montgomerák, svrchník, hubertus
pršutnasolené a dlouho sušené vepřové maso [staroitalský pokrm - pochoutka k vínu]
průbojníknástroj na díry do kůže aj., (lze užít i děrovací kleště [i na jízdenky])
- viz turšlok
prudérie, prudérnínemístný/ nevhodný, nepatřičný, přepjatý, co se nesluší, někdy falešně stydlivý
prudérie = nemístný stud
- viz stud
prudit, prudič[kdo je] stále nespokojený, stále se mu něco nelíbí, stále brblá, ubližuje, poučuje, rozčiluje, opravuje, dělá vlny/ bouři ve sklenici vody
průduchvětrací či vytápěcí kanál, též tah, luft, sopouch/ capouch [= též nadávka], komínek - roura
pruhkýla (hernie
herniace = výhřez [kýla, ploténky])
pás, štráf, vlys, stuha
(pruhovaná látka, malba aj.)
- viz kýla, lenta, pá
průjem(diarea, diarrhoea) vulg. sračka
(pejor. - sračičky = ozdobné drobné předměty po nábytku ap.)
- viz exkrement, čičurky
průlinčitostpórovitost/ poréznost/ průsak
- viz vzlínavost, pórovitost, póry
průlinčitýpropouštějící kapaliny/ netěsný, prosakující, prosáklý, nasáklý/ -nutý
- viz membrána, kapilára
průnikproníkání kapaliny aj. prostředím/ netěsností ap. překážkou/ územím/ průduchy/ sférou
„pronikavý“ hluk/ úspěch
průnik (mat.) společná část množin [jako p. dvou či více množin se označuje množina obsahující pouze prvky, nalézající se ve všech těchto množinách a obsahuje všechny tyto prvky [p. množin A a B se značí symbolem A ? B
{teorii množin nutno nastudovat !}]
průpalotvor propálený usměrněnou náloží/ střelou, hořákem, laserem ap.
průřezprůměr [kabelu aj.] - hrany a plochy v rovině řezu se kreslí silně, obrysy za plochou tence
- viz prořez, průřezový, přířez, rýsování, řez
průřezovýprůřez ze všech nebo jen z daných oborů/ informace k danému tématu ap.
p. modul, témata, programy, charakteristky, parametry, ministrstva …
průsakprolínání/ průnik kapalin/ plynů zeminou, porézním/ průlinčitým [nehomogen.] materiálem/ obalem/ obvazem/ clonou
- viz ron, diafragma, filtrace
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist