Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1232    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
pábení volně plynoucí, bezbřehé vyprávění
paběrkovánípovolený sběr plodů/ -din po ukončení sklizně z polí, sadů [ovoce, brambory, klásky ap.
spásání dobytkem, husami ap.]
pác [v pácu] rozdělané řešení/ akce [„mám něco v pácu/ v plánu/ na práci“]
- viz paškál
pacemaker (pejsmejkr) kardiostimulátor [zaoperován k srdci - el. impulzy aktivuje srdeční sval]
vodič cyklisty na dráze
paci dětské citoslovce [s tleskáním ručkami]
(zaječí/psí/ kočičí pacička/ packa = nožka [„Ukaž/ Dej pánovi pac!“])
aplaus = potlesk
- viz pracky
pacient osoba lékařsky ošetřovaná, nebo osoba, která toto lékařské ošetření potřebuje [nikoli lékařův zákazník, klient]
Pacifik Velký neboli Tichý oceán
název expresního vlaku aj.
pacifikovat zklidnit/ uchlácholit rozrušené osoby, uklidnit situaci
sjednotit snažení k míru
- viz konsolidovat, imobilizér, zpacifikovat, pendrek
pacifismus(z lat. pacificus - smiřující) odmítání války a násilí, snažení o mírové soužití
(Pace, Paix, Peace, Paz, Frieden, Pokój, Mir, Béke …)
odpor k válce/ násilí jako prostředkům řešení sporů nebo získání výhody
pacifista
- viz mír
páč (slang.) poněvadž
(páčit = vyvracet páčidlem/ pákou
opáčit = odvětit/ odpovědět/ namítnout/ dodat/ doplnit, vzít na vědomí)
(sem, seš, sou - jsem, jsi, jsou
di/ děte - jdi/ jděte
tydlencty - tyhle
onehdy - vonedá)
- viz tajdlencty
pačesy (pejor.) vlasy/ huňky/ kudrny, hříva
- viz účes, žijony
páčit násilně otvírat páčidlem
zvedat či rozevírat páčením [sochorem či jinou pákou, nebo i klínem]
(slovensky páčiť = líbit/ zamlouvat se/ vyhovovat)
padacíležaté [sklepní dveře]
střešní padák/ průlez pro kominíka
padací/ zvedací most
záchranný padák letce
[zlatý] padák = odchodné aj.
padací příklop u kalhotek
pade jihočeský výraz [„sníh pade“ - namísto spisovného „padá“]
padělek falzifikát, patisk, napodobenina originálu
- viz falzifikát, padělek, replika
pádit utíkat, běžet, spěchat, zdrhat pryč
- viz horempádem
pádlo druh lodního vesla
dvojveslo
(veslování/ pádlování = ruční lodní pohon)
padne (výrok při zkoušení/ prubování [„Padne/ sedí jako ulitý“], správná velikost oděvu, bot ap.
- viz test
padnout být zabit jako voják ve válce [počet padlých, pomník padlým]
hosp. úpadek/ prohra
„padla“ = konec směny
- viz fajrunt, kosa na kámen, konkurs
padoucnice epilepsie, eklampsie, porucha nervového systému
- viz aura, epilepsie, psotník, závrať
padouch proradný, podlý, zlotřilý, špatný člověk
(padavka = slaboch [netrénovaný, má malou výdrž]
spadlé ovoce)
- viz hniličko
paďour masňák, přezíravý a přihlouplý měšťák [neumí se v přírodě chovat]
padrť drtiny, moučka, prášek vzniklý drcením, rozmělněním, mletím či tlučením v hmoždíři ap.
poražení protivníka [či obhajoby tvrzení oponentem] na padrť
- viz hmoždíř, šotolina, šrot
paginýrka stavěcí razítko/ číslovačka/ datumka s barv. polštářkem [podací razítko s logem a aut. krokem číslic]
pagina = stránka
paginace = stránkování
pagoda dagoba, stúpa
orientální buddhistická chrámová věžovitá stavba, stupňovitě se zužující
- viz buddhizmus, čakry
pahejl pahýl, neúplná část čehosi [např. písemnosti, noha bez spodní části, strom/ pařez jen se zbytkem větve, socha bez údu apod.]
- viz torzo
pahorek terénní vyvýšenina
pahorkatina = nerovný/ kopcovitý terén/ nízké pohoří
- viz hrb, mulda, pahorkatina
páchat konat jakoukoliv činnost [spíše však trestnou, špatnou
nechodit někam „už tam ani nepáchnu“]
(páchnout = zapáchat)
- viz dělat, kriminál, puch
pachole dítě/ pacholíček/ robátko
(pacholek = panský pomocník, též ozbrojený strážce, příp. jen pomocná síla
nadávka)
pacht pronájem
[pachtýř, spachtovaná pole aj.]
- viz kontrakt [kontracht], pachtýř, poplužní dvůr
pachtit se namáhat/ lopotit se [upachtěný/ uondaný/ unavený/ vysílený]
- viz uondaný
pachtýř smluvní nájemce pozemků/ polností a hospodářských objektů („domkář Brázda má spachtovaný 2 korce u lesa“)
- viz domkář, pakt
pajcovat mořit, něco přimíchávat/ pančovat/ denaturovat/ změnit vlastnosti látky
- viz pančování, moření
pajcr sochor (dřev. či ocelová tyč jako stavební páčicí nástroj {s nožovou hranou a páč. nálitkem}), buc, cágl
podobný je ocelový tyčový oškrt [opatřený hrotem k rozrušování hmoty]
- viz krumpáč
pajdání o chůzi - kulhání, belhání, napadání na nohu, zpožďování/ vlečení se, apod.
páječka ruční/ el. nástroj [též letlampa] k pájení a letování [drátů a plechů cín. ap. pájkou {k její regeneraci se užívá např. kalafuna}]
- viz autogen, gulma
pajšl (z něm. Beuschel) tzv. kořínek, vnitřnosti zvířat [srdce, plíce, játra, ledviny, jazyk {v úpravě na smetaně ap.}
z tuřího žaludku se upravují dršťky na oblíbenou dršťkovou polévku])
- viz držka
pajzl putyka, krčma [též nevěstinec, bordel]
- viz putyka
páka ruční nástroj k páčení, strojní převodový prvek
- viz jednoduché stroje, klaviatura, váha,
pakatel nízká cena/ hodnota/ suma [při porovnávání hodnot různých věcí]
(bagatelizovat - chápat jako malichernost, co nestojí za řeč)
bakšiš
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist