Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1232    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
pošuk zmatkař, zbrkloun, magor, mešuge, plašmuška, popleta, pomatenec, rapl, poděs, potřeštěnec, hlupák/ janek [„Nevíš proč jančí ? - Má o kolečko víc.“]
potáč příze navinutá na dutinku
- viz přadeno, štrykování
potahtažná zvířata [koně, krávy, osli, sobi, psi aj.] - přípřež/ spřežení vozu/ pluhu
připřahat/ přepřahat/ připřáhnout/ přepřáhnout, aj.
autopotahy, povlaky peřin/ čalounění, zubů plakem
ostrunění piana/ houslí ap. sadou strun
potápka (Podiceps cristatus ad.) řád tažných vodních ptáků z čeledi potápkovití
příslušník „zlaté mládeže“ výstředního oblékání a chování
vzad se snižující pánský klobouk [nabob se sraženým kloboukem, snob, vejtaha]
potaš uhličitan draselný, draslo/ flus/ salajka
p. byla získávána z dřev. popela a užívá se k výrobě skla, plátna, papíru, mýdla, pracích prostř. aj.
potažmo pomocné slovo ve významu: přesněji řečeno/ vlastně/ respektive/ vzhledem k/ se zřetelem/ ve vztahu
potěhkruhový řemen/ pásek ševce [k přidržení boty nohou na kolenou]
- viz obuvník
Potěmkinovy vsineexistující vesnice [vzdálené kulisy k oklamání návštěvníků ap.]
potemník brouk - domácí škůdce (druhy: moučný, skladištní, stájový)
potence síla, moc, mohutnost, schopnost k činu/ pohlavní schopnost
potenciální = možné, využitelné. uskutečnitelné
p. energie, p. nepřítel
potenciál souhrn schopností
celk. soubor možností něco konat [p. elektr., vědecký, akumulovaný, využitelný aj.]
potenciální = možný
- viz impotence
potenciometr regulační elektrosoučástka [otočný/ tahový odpor], aripot [víceotáčkový spirálový p.] aj.
potentočkovatpotentovat/ podělat se/ něco
být naštvaný/ nakvašený/ rozzlobený z něčeho/ pro něco
potkan myš, krysa/ němkyně [zast. německá myš]
(hraboš = myš polní)
potlach popovídání, kus řeči, družná zábava
- viz spich, sese, sraz
potloukat sebloumat, těkat, toulat se, lelkovat/ zevlovat/ okounět]
potopa živelná situace, zalití území vodou
obrazně: po nás potopa [ať se děje co chce samo]
předpotopní = staré, co hodně pamatuje
- viz kataklyzma
poťouchlost drobné provokace a nástrahy
potrava strava, krmě, jídlo, krmivo/ krmení [pro dobytek ap.]
- futr, jídlo, krmivo, potraviny, zob, žrádlo, živiny
potraviny látky určené k jídlu/ pro výživu lidí
dělí se na poživatiny [maso, mléko, vejce, obilniny, luštěniny, zelenina, ovoce, tuky, cukr a voda] a pochutiny zvýrazňující chuť, vůni či barvu jídel [koření/ esence, jedlé houby, hořčice, kečup, ocet, káva, kakao, čaj ap.]
drogy ani léky sem nepatří
potutelný [skrývaný] šibalský [úsměv, cit]
- viz rotyky
potvoraněkdo nespolehlivý
lundvář
divný/ nepříjemný tvor/ hovado [zvíře/ zvířátko]
nadávka
protiva, jež hatí dílo, překáží a musí se odhánět
dělá co nemá a leckdy ani neví proč
někdo má smiřování s ženskými [potvorami] rád
- viz mrcha, hmyz
pouk zkažené vejce
vejdumek/ vejduněk = vyfouklá/ prázdná vaječná skořápka k výrobě velikonoční kraslice
- viz křáp
poukaz nárokový příděl v plán./ lístkovém hospodářství
(uspokojení žadatele v pořadí u omezených zásob/ služeb/ rekreací aj.
upozornění)
poulit napínat zrak [v úžasu, s poulením očí/ s vyboulenýma/ vystrašenýma/ vyjevenýma očima]
poupě rozvíjející se květ, poupátko v rozpuku [též děťátko, dítě]
- viz ratolest
pouť procesí (např. na Svatou Horu u Příbramě aj.)
atrakce/ kramáři/ zábava, pečená husa [dnes bývá pouť spojena s posvícením]
- viz atrakce, putování
pouta prostř. k omezení pohybu zatčených provinilců [náramky/ okovy/ želízka]
bezp. ochran. pásy aj. v autě/ letadle, v nemocnici aj.
p. rodinná, osobní, k vlasti, rodišti
- viz šráky, kurty, náramek, pouto, kozelec
poutač reklam. zařízení [bilbordy/ desky s nápisy, světla a ozvučení, pojízd./ kráčející/ promítací/ pohybl. - tvarované ap. rekl. prostředky, příp. masky/ -oti]
poutko textilní aj. proužek [i řetízek] k zavěšování (kabátu, ručníku)
(držátko = úchop/ háček/ ucho/ ouško/ očko či věšátko věcí [např. hrnečku] aj.)
poutník cestující, cestovatel, tramp/ tremp, chodec, výletník, účastník pouti/ procesí, turista, tulák
- viz turista, vandr
pouto/ poutatpřipevňovat, svazovat [bránit útěku/ omezit pohyb ap.
upevnit k něčemu/ citový vztah ap.]
(opak: odpoutat, přerušit vztah, vysmeknout)
- viz pouta
poval nosná plocha - z polotrámů, kulatin či půlkulatin (povalový strop, most, pomocná cesta, chodník, hatě)
- viz hatě 78
povely vojenské: [Pozor!, K poctě zbraň!, Pohov!/ Rozchod!, Pochodem vchod!, Poklusem klus!, Zastavit stát!, K zemi/ Vztyk, … V řad nastoupit!, Vlevo vbok!, Čelem vzad!, Zalícit, Zamířit, Pal! … aj.]
tahounům: [hyjé/ vjé/ mlask/ ň/ no - vpřed
prr/ ou/ ouha - stůj
čehý - vlevo
hót/ hat - vpravo
hůj - cou-vat/ -fat]
psům: [Sedni, Lehni/ Daun, Zůstaň, Volno, Pojď, K noze, Aport, příp. s posunky rukama aj.]
povijan ozdobný pás k převazu peřinky s kojencem
povijnice (ipomoea batatas) p. jedlá, tropická rostlina – batáty/ sladké brambory
(jiná p. nachová [Ipomoea indica] letní popínavka na ploty)
- viz popínavé
póvl špatní, nanicovatí lidé, pakáž, ksindl, verbež, lůza, chátra
také nekvalitní obchody a zboží, vše co máme za špatné
- viz chamraď, plebiscit
povlak cícha, kapna - prací povlečení lůžkovin (peřin, polštářů ..)
ochranný obal či nanesený krycí materiál [barva aj.]
- viz potah
povodí oblast, ze které voda odtéká do jedné konkrétní řeky či jezera
všechna povodí ČR spravuje Ministerstvo zemědělství
povoz vůz tažený potahem (formanský s fasuňkem a příp. s plachtou, žebřiňák, valník, s lejtou, kočár, bryčka, maringotka/ stěhov. vůz, dostavník)
- viz saně
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist