Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1408    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
pokoraskromné chování, nesobeckost/ respektování druhých
vědomé odčinění prohřešku
- viz autorita, hříchy, pokání
pokoutněnedovoleně, na zapřenou, skrytě, utajeně, načerno [podnikání, držení, výroba, pěstování, lovení, obchod, zprostředkování, zajišťování, ap.]
pokoveníelektrolytické/ galvanické nanášení ochranné antikoroz. vrstvy [stříbra, zlata, chromu, mědi, niklu, cínu, hlíníku, zinku a kombinací]
- viz galvanizace
pokrčeníp. rameny = projev „Nevím, Neznám!“
p. nohou a vystrč. zadku = projev „Vlez mi na záda!, Kadím na tebe!“
shrbení = manévr proti objevení
pokrutinykrmivářské směsi [řepné, řepkové, ollvové apod. expelery, koncentráty, moučky aj. užitečné látky z potravinářské výroby]
pokřižování sekřesťanské žehnání, vzdání cti ap.
- viz
pokutasprávní/ smluvní sankce za přestupek [také stanovení uhradit škodu v blokovém či příkazním řízení podle vyhlášky či zákona]
- viz sankce, penále
pokymasivní dřev. lisovací rámy s dřev. šrouby [sloužily truhlářům ke klížení/ dýhování desek]
pól, pólovýpól [točna] severní [N]/ jižní [S], zemský/ geografický/ magnetický/ chladu/ nedostupnosti
jedno-, dvou- až třípól. [přívod el. proudu, zásuvka či vidlice, nástavec
obapolný,oboupólový
jedno-/ dvou-/ obou-/ směrný, atp.]
(hra - vodní pólo
polaritu magnetu snadno zjistíte kompasem)
- viz fáze, polarita, SKART, unie
polanatéž polánka = kus pole nebo lučiny, obklopený lesem
náhorní planina/ pláň/ paseka, kopanice - pole/ louka [Valašsko, Beskydy]
polaritakladný a záporný [+/-] pól baterie - tok proudu v el. obvodu
(sever./ jižní pól Země či na střelce kompasu
polární/ kruh/ oblast
bipolární - dvoupólový
multipolární - např. snaha státu zajistit si přežití na úkor druhých a stát se sám hegemonem
polárník)
- viz baterie, hegemonie, magnetizmus, polarizace, Polárka
polarizacefyzikální děj, v němž se původní neutrální tělesa polarizují [získávají elektrické (magnetické) vlastnosti - vzniknou 2 vzáj. opačné - odpuz. se póly „+/-„]
Polárkajasná hvězda Severka [Stella Polaris], zv. Jitřenka i Večernice [hledej nad sev. pólem Země v prodlouž. zadních hvězd Vel. vozu na konci oje M. vozu]
polarografanalytický přístroj pro kvalitativní a kvantitativní určení chem. prvků v látkách [vynález prof. UK J. Heyrovského z r. 1959]
poldrypřírodní i umělé suché nádrže pro případ povodně
- viz niva, luh
polepozemek/ role/ lán pro zem. výrobu, polnosti
mezičlánek [p. mezi sloupy plotu/ mostu]
(fyz.) silové/ el. p. aj.
p. válečné
polní
- viz blata, hon, lada, lán, poldry
polemikaostrý názorový spor, diskuze
polemizovat/ debatovat/ diskutovat/ dohadovat se
polenokus kmene/ větve na topení
(též jako přirovnání „hluchej jako poleno“)
menší polínko/ štíp. kus dřeva [k otopu]
polesívytyčená část lesa [spravuje ji lesník/ polesný {org. sběr semen a pěstují les a org. těžbu} a hajný {pečuje o lesní tvory}, kdysi pečovali o lesy a zvěř také fořti
[stavěly se fořtovny, myslivny či hájenky a také krmelce se slanisky pro zvěř, příp. čihadla]
- viz číhat, hájení, nimrod, obora, slanisko
polevapřípravek k finální úpravě jídel včetně pečiva
polévané keramické či kovové nádobí, umyvdla aj.
- viz čokoláda, glazura, keramika, terakota, fajáns, kaolin, smalt
policeregál, rechna, fach/ fášek
- viz regál, fach
poliklinikazdravotnické zařízení poskytující ambulantní ošetření
- viz špitál
polinózasezónní pylová alergie/ senná rýma, přecitlivělost [týká se nejen průdušek, ale i očí a jiných tělních orgánů, průjem, zvracení, dušnost, ekzém ap.]
polírzednický předák, stavbyvedoucí
stavební dílovedoucí/ dozorce
- viz partafíra
politická stranapol. organizace vytvořená k prosazení ideol. cílů či řešení určitých problémů, dosazující volbami své členy do veřejných úřadů
- viz parta, partajničení
politické hnutíhnutí v oblasti svět. politiky za řešení palčivých mír., živ. a sociálních problémů [úřady, mezinár. organizacemi a institucemi]
politikvolený zastupitel občanů, představitel polit. strany/ hnutí/ moci, či osobnost jmenovaná do místních až státně-polit. funkcí [např. hejtman, poslanec, prezident, představitel pol. strany/ hnutí
- viz hnutí, politika, politologie
politikaveřejná činnost, správa/ řízení státu, vztahy mezi státy
souhrn státních věd působících ve prospěch občanů a státu [právo, ekonomie, obchod a finance, všeobecný rozvoj a ochrana]
(Politika jako boj o moc
- jako fungování státu
součást regulat. systému celospol. procesů - viz - Hana Žáčková/ 2003 - )
politikumpolitická záležitost/ věc [týkající se občanů/ veřejnosti]
politologvystudovaný specialista na politické otázky, expert zabývající se politikou a historií
politruk(rus.) političeskij rukovoditěl - býv. vojensko-politický pracovník, ZVP [zást. velitele pro věci politické a sociální]
- viz kurátor
politůra, politýrování[politura] konzervační a lešticí přípravek na nábytek ap. [lihový roztok šelaku (pryskyřice)
nanáší se lehce nasáklou bavlněnou polnou]
polízanicenezdar, něco nepovedeného s nemilými následky, problém
- viz líz
polnasavá pomůcka k leštění [bavlněný hadrový uzlík s hladkým povrchem]
- viz politůra, tampon, značkovač
polnicevojenská signální trumpeta (bez klapek)
- viz horna
polnosti(lid.) pole [i neúrodná] a luka [včetně vinic ap.] patřící k usedlostem, obcím ap.
(polnostmi nejsou: sady/ zahrady, lesy, luhy a háje, obory, bažantnice, pískovny, skály, kopce a rokle, propasti, slatě, mokřady, rybníky a vodoteče, objekty a komuniákace)
- viz exteriér, extravilán, intravilán
polodrahokamyminerály [Achát, Ametyst, Aventurin, Granát, Hematit, Jaspis, Karneól, Korál, Křišťál, Malachit, Nefrit, Olivin, Onyx, Opál, Růženín, Lápis, Buližník,Vltavín aj.]
(drahokamy: Smaragd, Rubín, Safír, Korund, Diamant, Briliant, Tyrkys ..
Jantar je zkamenělá pryskyřice)
- viz korund, granát
polomvětrem/ sněhem aj. polámané stromy, lesní kalamita
- viz kalamita
polopaticky(od „po lopatě“) jednoduché/ názorné/ triviální vysvětlení [k pochopení oč jde, bez užití učených výrazů]
- viz triviální
polovačka(slovensky) hon/ -ba, lov
myslivost, štvanice
sokolnictví
- viz sporty
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 14.06.2018)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist