Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1232    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
pirohy, pirožkyruské, polské či slovenské koláče [většinou třírohé plněné masem, tvarohem aj.]
též pyrohy, halušky
piruety rychlé otáčení na špičce nohy [při tanci/ bruslení]
piskoř (Misgurnus fossilis) p. pruhovaný/ páskovaný - naše chráněná ryba
pískování úprava [čistění/ matování] povrchů [skla/ zdi] tlakovým tryskáním [před nanesením barvy, metalizací apod.]
(pískovna = písk. lom
pískovce)
písma grafické znaky/ symboly k zaznamenání myšlenek a slov již od 5. tisíciletí př.nl. [písma klínová, obrázková aj.]
dnes se nejvíce užívá latinka, vedle cyriliky, řecké a jiných znakových soustav
(malá písmena jsou mínusky či minuskule, velká - verzálky či majuskule
písmo tiskové či psací, lež. kurzíva či stojatá italika, různých řezů a velikostí, síly ap.
užívají se i další soustavy, např. těsnopis]
- viz cicero, font, hlaholice, latinka, paleografie, těsnopis, verbální
pisoár (pissoir) pánská čůrací stěna s odpadním žlábkem, nověji s mušlemi
- viz penis, čůrat
pistácie asijský druh ořechu [jedlý zelený pukavý ořech obsahující fytosteroly, vitaminy a minerály, užívaný v potravinářství
je hořlavý a výbušný]
pístnice hydraulický válec k ovládání mechanických zařízení - zvedáku, nakladače, jeřábu, bagru, výsuv. žebříku, lisu aj.
- viz hydraulika
pistole ruční palná zbraň
zařízení na jemné rozprašování kapalin
stará španělská a franc. zlatá mince
dlouhá štíhlá láhev
píše (o kořalce) pochvala - je ostrá, dobrá, má „grády/ říz“
kdo užívá psací náčiní či psací aparaturu
pišingryoplatkové řezy [s náplní, máčené], vafle
(oplatky = přeneseně něco na oplátku/ oplacení - oplatit v dobrém či špatném [„Oplatky se nepečou?“])
pišišvor malý/ neúspěšný člověk (zabývá se zbytečnostmi)
- viz liliput, nemehlo
píšťala signální/ výstražný/ foukací či parní [hud.] nástroj
(kluci si vyrábějí píšťalky ze živých kmínků [proutků] jívy, jírovce ap.)
- viz dudy, fujara, varhany
pištec kdo vyluzuje pištivé tóny nástrojem - píšťalou aj.
pískat, hvízdat ústy, hvizdy
- viz dudák, hudec, siréna
píštěl (fistula) nepřirozené kanálkovité propojení mezi tělními orgány, cévami, nebo i ven na kůži [obecně od epitel. tkáně]
pištět vydávat pištivé zvuky [myši]
- viz pištec, hudec
pít lokat, upíjet/ připíjet/ přiťuknout si, srkat, sát/ nasávat, nalejvat se, opíjet se, chlastat, chlemtat, přihnout si [Na zdraví!]
(dětsky = bumbat)
pitaval sbírka kriminálních příběhů
- viz kriminál
pitcher (sport-angl.) nadhazovač
džbán/ amfora
pitna oblíbená hospoda, bumbálka aj.
- viz automat, bašta, čep, krčma, putyka, šenk, taverna, knajpa, restaurace, pípa
pitoreskní půvabný, graciózní, elegantní, ladný, zdobný, malebný [pictor = malíř]
- viz kolorit
pitva, pitvat zjišťování příčin smrti/ úhynu zvířat
rozpitvávat něco = odhalovat pohnutky/ jevy/ činnost/ vazby/ výsledky aj. k získ. a využ. zkušeností
pivo pěnivý alkoholický nápoj ze sladu a chmele
základní dávkou je 1/2 litru = pivo/ pivko
[malé pivo = 1/3 litru, malý člověk
tuplák = 1 litr]
- viz korbel
pixel obraz. prvek, nejmenší [bezrozměrná] jednotka digit. bitmap. grafiky [svítící bod své barvy {ze tří} na souřadnici monitoru
počet p. na palec]
pizda tupý nůž
píča = (vulg.) vulva, nadávka
- viz genitál, kudla, vulva
pižlání nerovné střihání/ krájení/ řezání neostrým nástrojem, též pizdění
pižlat
(něco zpizdit = zkazit/ zvorat)
- viz kudla
pižmo mošus, dráždivě páchnoucí/ vonící výměšek kabara/ jelínka asijského aj.
surovina k výrobě parfémů
- viz bisam
plac určité místo [plácek = místečko], náměstí/ rynk, cvičiště ap., číslované sedadlo aj.
placka - pečený oblý moučník, bramborová placka
- viz ort
plácačka kus kůže/ gumy aj. na hůlce k zabíjení obtěžujícího hmyzu
proutěná p. ke klepání peřin, koberců apod. na bidle/ klepadle
plácat kecat/ plkat [páté přes deváté]
[„Co to plácáš za nesmysly?“])
tleskat, popleskávat
- viz ovace
placatice kapesní plochá lahvinka na kořalku, též butelka/ butylka apod.
placatý tvaru placky, zploštělý/ splácnutý i spláclý
placák - takový kámen
plácačka na mouchy aj.
zaplácnout díru
plácat = tleskat/ plkat/ kecat
placebo neúčiná látka podoby a chuti léku [autosugescí pacienta lze navodit pocit léčení jako lékem pravým
užívá se k testování léků i pacientů]
plačky skupina žen placených za pláč na pohřbu
- viz smutek
plagiát falsum, dílo vydávané za originál
podvrh [plagiátem je i stavba, kde originální zůstala jen čelní stěna]
- viz imitace
plachost pocit nejistoty/ studu/ strachu/ ostychu z neznámého prostředí či tvorů
(větroplach = vzduchoplavec
floutek, škodolibý hejsek)
- viz splašit, vejtaha
plachta překrývací textilie či fólie z UH aj.
- viz celta, kutr, kevlar, pikap, povoz, šapitó 74
plachtař pilot bezmotorového letadla/ kluzáku/ plachťáku
plachtění = klouzavý let, létání bez pohonu [využívá rychlost, vztlak a vzdušné proudy]
plajchování široké máchání prádla, často v tekoucí vodě (aby nezůstaly šmouhy), též glajchování
plak ústní mikroflóra (nutno odstraňovat - čistit zuby a ústní dutinu)
(plaku podobné jsou hlen, šlem [rozpouští je acetylcystein])
- viz šlem
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist