Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1408    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
prejtnáplň jelit či jitrnic [mleté vepř. maso s kroupami/ houskou a přísadami]
- viz vepřové hody, jelita
prejzypálená střešní krytina ze žlábkovitých tašek (spodních háků a vrchních kůrek)
prekérníchoulostivý, povážlivý, tísnivý, trapný, nepříjemný, zapeklitý, kombinovaný, složitý, zašmodrchaný [případ/ situace k rozuzlení/ vyřešení/ provedení]
- viz komplikace, šlamastyka, vošajslich
prelátkatolický hodnostář/ představený [biskup nebo jiný představený s podobnou pravomocí a jurisdikcí
vyšší úředník papežské kurie]
preludiumpředehra, úvod
skladba volné formy pro kláves. nástroj
úvod k cykl. skladbě, např. ke svitě [suitě]
preludovat = improvizovaně hrát [na varhany aj.]
prémieúroku]
prém. výhra v loterii/ pro první úspěšné hádankáře/ soutěžící aj.
(premiant = nejlepší žák)
- viz benefity, mzda, premiéra, prim
prémiezvláštní odměna [fin. příplatek za zásluhy/ k výročím aj.]
dárek [nějaké dílo za umístění v soutěži ap.
cílové prémiové spoření [s připsáním %
premiérpředseda vlády
dle statutu může mít i několik zástupců - vicepremiérů [místopředsedů]
- viz statut
premiéraprvní veřejné představení [divad. hry, filmu, díla ap.], otevření záv. dráhy, podniku, výstavy apod.
- viz derniéra
premisapředpoklad
první, výchozí část úsudku
propozice [= plán, rozvrh, záměr, rozpis, program]
- viz pozice, post, presumpce, prognóza
preparaceúprava nestálých objektů na stálé [mumifikace/ zakonzervování trofejí aj.]
(preparát = přípravek [léčivý/ pracovní/ čisticí ...])
- viz balzám, mumie
preparování(preparace) metoda [chemické aj.] úpravy trofejí živočichů a předmětů na exponáty pro trvalé uchování
- viz vycpávání, exponát
preparovat, preparovanýuměle připravit/ upravit látku, vycpat předmět [vypreparovaný pták/ zvíře/ paroží - trofej, nebo i věc]
- viz trofej, exponát, mumie
prériedlouhostébelnatá, travnatá společenstva/ rovinaté pláně sev. Ameriky
pampa = totéž v jižní Americe
- viz pláň, pustý, sahel, step, tajga
prestlak
napresovat = protlač./ namačkat
lis = lisovací zařízení - na víno, slámu
(PRESS = tisk
léčba - akupresura/ akupunktura nerv. bodů)
- viz pěchovat
presbyopsievetchozrakost
- viz VPMD
presbyteriumhradní kaple, kněžiště [chrámový prostor pro kněze]
presbyter = kněz, biskup
presholcdřevitá hmota podobná překližce získaná vysokotlakým lisováním (k výrobě tichých ozub. soukolí apod.)
prestiž(čti prestyž, z fr. prestige) vážnost/ významnost/ pověst/ věhlas
požívání kladného ocenění jinými [uznání, respekt, reputace]
prestižní/ vlivný
- viz glorifikace
prestovelmi rychle
prestissimo = rychleji než rychle
- viz adagio, alegro, accelerando
presumpcepředpoklad, domněnka, pravděpodobnost [p. neviny - obviněný není viný, dokud mu není trestný čin prokázán a nebyl zaň odsouzen]
- viz vybrané předpisy
prešpántvrzený/ tuhý elastický karton/ lepenka na pořadače, mapy s chlopněmi, desky knih, kufříky
- viz lepenka, karton
pretendentuchazeč, činící si na něco nárok/ požadavek [na ved. funkci, trůn vládce]
- viz adept, petice
prevencepředcházení něčemu, ochrana před něčím
preventivní [kontrola/ prohlídka/ školení] = opatření k předcházení škodám
prevítprotivnej člověk
nepříjemná věc / něco špatného/ škodlivého, co vyvolává kritiku a odsouzení
přirovnání [„chřipka je prevít“ aj.]
nadávka
prezent, prezentace1. dar
2. nemilý „dáreček“
3. nabídka díla zájemcům/ hodnotitelům
4. p-tace = nástup povolaných, 5. prézens = [slovesný] čas přítomný
- viz perfekt/ -ní,prezence, reprezentace, závodník
prezervativkondom, ochranný návlek na penis
- viz antikoncepce, kondom
prezidentvolený předseda orgánu
nejvyšší polit. představitel prezidentského či parlamentního státu
(exprezident = bývalý prezident)
president
prchatvzdalovat se/ utéct, zmizet [vzít roha], prchnout [uprchlík]
vyprchat/ vypařit se - vyčpít/ vyčpět, čpít, čpavý [pach]
(čpavek = amoniak)
prchlivýbouřlivý, unáhlený/ prchlý/ vznětlivý/ vzteklý [chytá ho rapl]
temperamentem cholerik či sangvinik
(jiné je prchat/ utéci, nepovol. vzdálení)
primprvní místo [např. v počtu autohavárií, „hrát prim v týmu“ [v orchestru, škole, kolektivu]
- viz pré
primaprvní třída osmiletých SŠ
primisima - 1.a kvalita, precizní/ skvělý
nejmenší hud. interval
- viz ažúr, ideál/ -ní, primář, primus, tip-ťop
primadonaprvní pěvkyně oper. souboru, subreta, diva
(primabalerína = první tanečnice balet. souboru)
vyzývavý domýšlivec
- viz diva, ostentativní, nafrněný, frfňat
primárníhlavní/ zákl., první, počáteční, přednostní
[sekundární = odvozený od p., vedlejší, návazný {obvod aj.}]
(sekundující = sledující k příp. zastoupení)
primářpřednosta/ vedoucí [lékař] týmu
jeho pomocník/ zástupce = sekundář
podobně přednosta [železn.] stanice, úřadu
- viz sekundovat
primasprvní konšel zastupitelstva města
biskup [biskup je též ocas nad řitním otvorem ptáků/ drůbeže - husy]
primáš = šéf cikán. kapely
primátopice, nehetnatec
prvenství, vůdčí postavení
primátor = starosta statutárního města
primátorky = veslař. závody pod záštitou primátora
primitivprostoduchý/ triviální/ nekultivovaný/ zaostalý člověk na nízké úrovni
(primitivní = jednoduchý, neumělý [nástroj/ věc), „domado“= doma dodělat]
primusbývalý tlakový petrolejový vařič
nejlepší žák, premiant
- viz prim
princ, princeznapotomci krále a královny: princ/ králevic/ princezna
- viz bastard, král, pohrobek
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 14.06.2018)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist