Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1232    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
přebor, přeborníksoutěž
přední soutěžící - sportovec/ borec aj. v urč. disciplíně/ oboru
předák lídr (angl. leader)/ přední dělník, vedoucí týmu, odborový [spolkový] vyjednávač/ delegát/ mluvčí
- viz kápo, nádeník, odborář
předení výroba příze za použití kolovratu s vřetenem a přeslenem
kočičí vrnění
- viz skaní, přeslen, potáč, přadeno, kolovrat
přednosta vedoucí funkcionář [úřadu aj., např. přednosta stanice/ nádraží]
- viz management
předovka puška ládovaná zpředu, ládovačka (opak zadovky, nabíjené zezadu)
- viz mušketa
předpjatý betonmetoda zvýšení vlastnosti [zpevnění panelů aj.] betonu [betonem se zalijí napjaté arm. dráty/ železa a beton se nechá ztvrdnout]
- viz armování
předsádka optická soustava [anamorfot]/ sada čoček k fotoaparátu
tužší dvojlist k vlepení bloku knihy do desek
- viz dextrin
předseda [prezident] volený představitel orgánu
vyšší orgán může mít i několik místopředsedů, příp. předsednictvo/ výbor ap.
- viz grémium
představenídivadlo, beseda/ besídka, koncert, pantomima
vzájemné seznámení či předvedení souboru/ osobnosti aj. veřejnosti
přehazovačkaměnič rychlostí jízdního kola [velocipedu], šaltr
- viz spojka, šaltování, volnoběh
přehoz jakýsi ubrus, často lemovaný třásněmi/ vyšívaný, k přikrytí stolu, postele/ lůžka, k zavěšení na stěnu, aj.
- viz kuchařka šál/ pléd k zavinutí hlavy a přikrytí ramen [šála i šálo na krk]
- viz toga, pléd, boa, loktuše, houně, pinta
přehrada hrází vzdutá vodní plocha řeky [průtok vody je často užíván k výrobě elektřiny - hydroelektrárna]
přehršle objemová míra [přes hrst] = 0,72 litrů
přehršel
- viz pěst
přechod klimaktérium/menopausa [vyhasnutí vaječníků žen]
vyznačené místo k přecházení ulice
p. na jinou výrobu/ režim/ letní čas, aj.
překlad kovová/ armovaná betonová výztuž/ nosník nad oknem, dveřmi ap.
převod/ translace/ transkripce do jiného jazyka
- viz armování, beton
přeměny podnikůobch. společn. a družstva v ČR se mohou měnit fúzí, převodem jmění na společníka, nebo rozdělením [Zákon 125/2008 Sb.]
- viz fúze
přepjatý [p. hlas aj.], předimenzovaný [rozměr], překročení, přebujení - nad normu/ práh/ únosnou mez/ normu
prahová úroveň
- viz práh
přeplátování rohové spojení dřevěných prvků (půlky tlouštky přes sebe)
- viz cink, čep
přepravka přepravní obal/ bednička/ basa [na láhve aj. s držadlem]
- viz basa, paleta
přeskáčka přeskakování odstavců, veršů, činností [na přeskáčku]
neuspořádaný přednes/ postup
přeslen, přesleny setrvačník vřetene u přeslice
patrové pupeny na lodyze/ stonku/ větvičce rostliny [z nich se větví listy a květy]
- viz kolovrat, setrvačník
přesmyčka zábavná hra, jiné uspořádání/ přeházení týchž písmen [podobnou zábavou jsou křížovky, doplňovačky, rébusy k luštění, aj.]
- viz anagram, hádání
přešlost stav kdy se člověk necítí dobře [„jsem ňákej přešlej, něco se ve mně tluče“]
- viz letargie
přetrhdílo snaživec, pracující navíc i když není třeba [jde na věc „hrrr“ i bezhlavě/ rozmyslu či uvědoměle, kde jiní váhají/ otálejí]
- viz držgrešle, úderník
převodovkapřenáší/ mění hnací moment motoru pomocí ozub. převod. kol, přesouvaných pomocí spojky do záběru rychlostní pákou [někt. kola jsou v záběru trvale]
kromě p. s ozub. koly jsou i p. řetězové, planetové, třecí, kapalinové/ hydraulické (automatické dle zatížení), a také elektrické
- viz šaltování
převzít přejmout
přebrat [převzít či vzít více - opít se]
přebírat [vybírat to lepší a vyřazovat zmetky]
přezdívka přezdění zdi
přídomek, přízvisko
- viz synonym, vulgární
přezkaspojovací/ zapínací prvek řemení, pásku, částí oděvu, zavazadel, bot ap. [různé tvary, i posuvné, často jako ozdobný prvek; též přazka, {s jazýčkem}]
přibližování stahování klád koňmi/ lanovkou z lesa k odvozu, vazišti vorů ap.
zkracování vzdálenosti
- viz vor/-y, prám, hamburák, lanovka, tobogán
přiboudlý připálený, ohořelý, očazený, přismahlý
příbuzní řada přímá: prarodiče: děd/ babička, tchán/ tchýně, zeť/ snacha
rodiče: otec/ matka, děti: syn/ dcera, sourozenci: bratr/ sestra
vnuk/ vnučka
řada nepřímá: strýc/ teta, švagr/ švagrová, synovec/ neteř, bratranec/ sestřenice
osvojenci
Viz zákon 132/2011 Sb. [Obč. zák. z 3.5.2011]
přicmrdovat neuměle pomáhat
přicmrda
(vy-/ cmrndat = nechtěně něco rozlít)
- viz bryndat, fušování
příčení co překáží, příčí se běžnému užití/ myšlení
(vzpříčení/ zvednutí/ zaklesnutí, náhlá porucha průchodnosti/ funkce ap.
příčina = důvod)
příčesky zahušťovací a prodlužovací [s pravými či umělými vlasy], také ve tvaru copánků aj.
- viz účes, vlasy, vlásenka
příčka mezistěna/ stěna dělící místnost
přepažení prostoru
- viz příslík, příčník
přidávačka dvojušní velká okrouhlá košatina na doplňování krmení dobytku
(přidávač [malty aj.] = pomocný stavební dělník)
- viz koš
přídělový systém povinné dodávky občanů a lístkové příděly za války i po válce cca do r. 1953 (potraviny/ oděvy/ obuv/ kuřivo/ topivo a další)
přifařený přivtělený k určité farnosti [= území spravované místní farou/ farářem]
přeneseně: cosi někomu přidané do správy/ péče
přihnout si upít z láhve/ sklenky, nalejvat se [spíše alkohol. nápoji]
- viz chlast, ochlasta, grog
příhrada odlehčený nosník. prvek - trámy/ kovové lišty či trubky spojené příčkami [podpěra/ most/ lávka/ lešení/ jeřáb/ sloup/ panel aj.]
- viz nosič
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist