Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1232    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
pérák povoz s valník. korbou odpružený listovými pery
bájný skokan s péry přeskočil prý i vlak [za něm. protektorátu]
pereny víceleté suchomilné nedřevnaté rostliny [trvalky/ ostálky], nevyžad. péči, občas kvetou a mají semena
potrava hmyzu, vhodné na čaje
- viz annuel
perfekt, perfektní správné, úplné, bezchybné/ bezvadné, výborné, dokonalé, dokončené [např. perf. ovládání cizího jazyka]
perforace děrování/ zoubkování
perforátor = děrovač [např. děrné pásky a děrných štítků k počítači, známek, kolků, děrných štítků/ pásek, dokumentů 72 k zal. do šanonu [=stojací úložné desky v krabici ap.]
perforovaný = proděravěný
(štípací/ děrovací kleště průvodčího)
- viz děrování, šanon
performanceumělecké představení
činnost při řečovém komunikování, provedení
perfuze průtok tekutiny tkání [p. krve ovlivňuje zásob. kyslíkem, živinami a odplav. zplodin
ovlivn. kr. tlakem a celk. stavem]
- viz scintigrafie
pergamennevydělaná, v napětí sušená a hlazená zvířecí kůže [oslí, telecí, kozí aj.] užívaná v knihařství k psaní hist. dokumentů/ listin [p. tak nahradil papyrus a kámen], nebo k potahovaní bubnů/ timpánů/ bendž [často se užívají náhražky p., i v kuchyni při pečení]
- viz papír, papyrus, mázdra
pergola[zahradní] loubí, besídka, altánek
pérgola
lehké konstrukce bez plného zastřešení [v zahradě ap.]
- viz treláže, loub
periférie předměstí, okrajové/ odlehlé části/ vnějšek obce/ města
[vnější] zařízení připojovaná k základnímu jakémukoli modulu/zařízení
- viz marginální periférie PC slouží ke vstupu a výstupu dat
patří sem: klávesnice a myš, tiskárny/ kopírky, mikrofony, monitory a kamery, reproduktory, přídavné harddisky a paměti, kreslicí plotry, hrací/ ovládací soupravy [joysticky], soupravy CRC k převodu textu, čtecí/ děrná a zapisovací zařízení, modemy, též samostatné tablety a e-booky, ruční /automatizovaná analytická/ kontrolní či výrobní zařízení atd.
- viz Internet, HW, IT, PC
perioda čas. úsek mezi cyklicky opakovanými jevy [např. menstruace, edice časopisů aj., cykl výbuš. motoru]
jev, úkaz, situace či per. se opakující řetězec dat/ /znaků aj.
sínusovka/ vlna - vibrace/ chvění, vlnění
- viz menstruace
peripetie rozhodující obrat/ zvrat ve vývoji událostí [v liter. díle, divad. hře aj.]
- viz fabulace, katarze, menstruace
periskop optický [často teleskopický/ výsuvný] přístroj se zrcadly k pozorování ze skrytu [např. ponorkový teleskopický dalekohled]
perka botky s pérovacím jazykem (bez šněrování)
pružiny vinuté/ listové/ ploché/ torzní/ skrutné aj.
- viz mokasiny, pérování, tlumiče
perkelt dušený hustý masový guláš s cibulovou praženicí a paprikou
podává se s chlebem
perkuzní nárazový, bicí, úderný/ úderníkový [revolver, vysoké boty/ holínky do tance]
(perkuse/ -ze = úder/ náraz
bicí nástroje
lékařský poklep)
perleť měňavý vzhled vnitřních ploch lastur, mušlí, škeblí, ulit [výroba knoflíků, ozdob]
(škeble/ perlorodky vytvářejí perly > šperkařství)
- viz kostice
perlustracezjišťování totožnosti/ prohlídka [donucovat a zadržovat osoby lze jen ze zákoných důvodů]
úřední prohlídka
- viz lustrace, konspirace, spiklenec
permanence, permanentnínepřetržitá činnost, stálost, neměnnost, trvalost
(permanentní vstupenka/ jízdenka/ výkon/ magnet; na rozdíl od jednorázový/ dočasný/ mimořádný)
- viz remanentní
permeabilita schopnost membrán propouštět tekutiny, propustnost
(veličina vyjadřující vliv prostředí na magnetické pole [udává míru magnetizace magnetického pole]
reakce prostředí na magnetické pole [zesílení/ zeslabení účinku])
permoníci pohádkové/ mýtické bytosti v dolech a důlních štolách, skřítkové/ trpaslíci [někteří pomáhají, jiní škodí]
- viz skřítek, pidi-
permutace (vyšší matematika) obměna [např. změna pořadí v souvislém sledu prvků, věcí, dějů, ap.]
- viz perioda, tah z urny
pernambuk tvrdé brazilské dřevo oranž. barvy [na pláště keram. psacích per, hůlky smyčců ap.]
pernatý opeřený
opeření ptáků proti chladu [např. husa snese i velký mráz
prachové husí peří je výtečnou náplní přikrývek/ peřin]
- viz doderná, peří
perný těžký, tvrdý, namáhavý, krušný, obtížný, náročný [perná práce, silou prát perlíkem do výkovku]
- viz nástroje
pero psací náčiní (p. namáčecí [pův. brko], plnicí inkoustové, keramické, kuličkové/ propiska
ocel. pružina listová, pásová, vinutá, natahovací [hodinová]
pérování/ pružení [matrace, tramopolína, p. pístu vzduchovky aj.], vibrace [ladička, plátek fouk. harmoniky či klarinetu, pružná hrací pila ap.]
- viz akordeon, pryž, guma
perónka vstupenka na perón [=nástupiště na nádraží, v metru aj.]
perořízek nožík k seříznutí brka do tvaru pera k psaní inkoustem
(místo brka se užívala kovová psací pera a redispera [=s ploškou])
- viz násada, propiska
pérování odpružení a tlum. rázů/ kmitů, měkké dosednutí [čalouny, pružné mat., mech. úpravy {pružinová, torzní či listová pera, pryže, tlumiče ap.}]
- viz guma, pero, pružnost, silentbloky, tlumič, torze
perpentykl kyvadlo [např. hodin - kukaček]
- viz nepokoj, pendl
perpetuum mobile (fantazie?) věčný motor - stroj bez pohonu, který se nikdy nezastaví
(perpentykl = kyvadlo [hodin], cágr)
- viz pendl, nepokoj, trajekt, účinnost
persifláž (perzifláž) zesměšnění, uštěpačné/ škodolibé chování, posměvačné/ komické napodobování
persistence stálost, odolnost, vytrvalost, tvrdošíjnost
personál kolektiv provozních zaměstnanců/ obsluhujících
persóna [perzóna] = osoba [p. non grata = nežádoucí/ nevítaná]
personální = osobní [odděl.]
personální uniedva i více formálně samostatné [státy/ spolky aj.] spojené osobou panovníka ap. [v monarchii/ unii]
personifikace přenášení vlastností živé bytosti na neživé věci nebo na pojmy
perspektiva optický jev, vzdálené objekty se jeví menší než objekty blízké, přičemž se přímky sbíhají v dálce, do tzv. úběžníků
p. chápeme jako výhled kupředu do budoucnosti [perspektivní/ nadějný kádr, p. úspěch/ neúspěch]
ptačí perspektiva = z výšky
- viz 3D, retro-, retrospektiva, deskriptivní geometrie, panorama
perš akrobatická tyč [polohy a cviky na vztyčené/ vzepřené/ zavěšené tyči]
pertinax elektroizolační materiál [skelná tkanina tvrzená pryskyřicí - bakelit/ epoxid/ akryláty} - destičky, trubičky, plošné spoje]
perverze, perverzita (parafilie) sex./ pohlavní zvrácenost, zvrhlost, úchylnost, nepřirozenost zejm. pohlavní nebo sexuálních praktik, perverzita (exhibicionismus - předvádění se v nahotě
sodomie - obcování se zvířaty] aj.)
- viz anální sex, bohdáž, petting
perzekuce stíhání a pronásledování za nedovolenou činnost, též z polit., rasových, náboženských, etnických aj. pohnutek
perzekuování
- viz mobbing
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist