Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1232    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
právo útrpné fyzické trestání a mučení - dosud uplatňované za válek a v zemích přední Asie
tortura = mučení/ týrání k doznání obviněného
- viz pranýř, důtka
právovárečné[společenství] – oprávněná společnost k vaření piva/ provozování pivovarů
praxe činnost, zběhlost, odborná znalost, dovednost, zkušenost, [opak. je teorie]
praktický = vhodný, reálný, plně vyhovující
praktik
praktikant
- viz teorie
prcek mrňous/ mrňavý tvor či věc, koflík na přípitek - viz pidi-, štamprdle, tyglík
prd, prdění (slang.) bzdění/ břišní větry [meteorismus], pšouk/ -y/ -nutí
(vyprdnout se na něco = přestat se tím zabývat
prdlajs = nic)
- viz hýždě, zadnice
prdopeč prášek do pečiva
prduch pracující důchodce
pré volnost, bez jakékoliv kontroly [když kocour není doma, tak mají myšky pré]
mít navrch
- viz prim
preambule úvodní text dokumentu, předmluva/ prolog
(epilog = doslov/ závěr)
- viz monolog, precedens, preludium
prebendy obročí/ sinekury/ důchody - nezaslouž. výhody kněží z majetků u katol. církve
- viz salár
precedens, precedentpředchozí/ dřívější obdobný případ [v právu má význam aplikačního vzoru pro další {soudní} rozhodování v podobných případech]
- viz preambule
precizní dokonalý/ přesný
precizovat = zpřesnit, přesně vymezit
([lat.] res = věc/ majetek/ říše/ důvod/ čin/ záležitost/ podnik, [res publica = republika, r. pretiosa = památka, atp.])
- viz kauza preciozita = dokonalost, zvl. v uměleckém slohu
přepjatá, strojená dokonalost v projevech, chování, precióznost, afektovanost)
preclík usušený křupavý kroužek aj. z houskového těsta sypaný solí, mákem/ kmínem aj.
predátor dravec, šelma, živočich živící se napadáním jiných dravým způsobem
predikát přídomek u šlecht. jmen [von/ ze]
výraz, o němž lze tvrdit, že je pravdivý [1] nebo nepravdivý [0]
jaz. přísudek
pred. logika k popisu matem. vět aj.
predikce prognóza, předpověď, odhad
predikovat = předpokládat, prognózovat
predikace = přisouzení
- viz meteorologie, orákulum, predikát, prognóza
prefabrikáty předem připravené, hromadně vyráběné montážní díly
prefekt představený [u policie aj.]
preferans hra v karty nebo na kulečník. stole [biliáru]
- viz biliár
preference přednost, přednostní právo, zvýhodnění, výhoda, výsada
(preferovat = upřednostňovat
získat preference = podporu [voličů])
- viz VIP předpony: 1 mono- [monolog], 2 bi- či duo- [bistabilní, duet], 3 tri- [trio, triga], 4 tetra- či kvadro- [kvadriga], 5 penta [pentoda]…
- viz interval, trilogie předpony k tvorbě násobných a dílčích jednotek makro-, mikro-, infra-, ultra-, intra-, extra-, im-, ex-, in-, de-, IR / UV
semi-, mini-, midi-, maxi-, mono-/ stereo-, orto-, meta-, para-, aj.
- viz lec-, sub-, kontra-, mini-, stereo-, orto-, pidi-, pra-/ pre-/ pro-, post-, vice- 79
prefixypředpony:
 • 1: mono- [monolog]
 • 2: bi- či duo- [bistabilní, duet]
 • 3: tri- [trio, triga]
 • 4: tetra- či kvadro- [kvadriga]
 • 5: penta [pentoda] …

předpony k tvorbě násobných a dílčích jednotek:
 • E exa 1018
 • P peta 1015
 • T terra 1012
 • G giga 109
 • M mega 106
 • k kilo 103
 • h hekto 102
 • da deka 101
 • a atto 10-18
 • f femto 10-15
 • p piko 10-12
 • n nano 10-9
 • µ micro 10-6
 • m mili 10-3
 • c centi 10-2
 • d deci 10-1

Další: ante-/ -i, poly-/ poli-, oli-, oligo-, meta-, makro-, mikro-, infra-, ultra-, intra-, extra-, im-, ex-, in-, de-; mini-, midi-, maxi-, mono-/ stereo-, orto-, meta-, para-, semi-, stereo-, orto-, pidi-, pra-/ pre-/ pro-, post-, semi-, sub-, vice-
pregnantní výstižný, vyhraněný
prej prý [z českého „pravit“], z doslechu, např. „von prej už tam nejni, je něgde vejš“
prejt náplň jelit či jitrnic [mleté vepř. maso s kroupami/ houskou a přísadami]
- viz vepřové hody, jelita
prejzy pálená střešní krytina ze žlábkovitých tašek (spodních háků a vrchních kůrek)
prekérní choulostivý, povážlivý, tísnivý, trapný, nepříjemný, zapeklitý, kombinovaný, složitý, zašmodrchaný [případ/ situace k rozuzlení/ vyřešení/ provedení]
- viz komplikace, vošajslich
prelát katolický hodnostář/ představený
preludium předehra, úvod
skladba volné formy pro kláves. nástroj
úvod k cykl. skladbě, např. ke svitě [suitě]
preludovat = improvizovaně hrát [na varhany aj.]
prémie zvláštní odměna [fin. příplatek za zásluhy/ k výročím aj.]
dárek [nějaké dílo za umístění v soutěži ap.
cílové prémiové spoření [s připsáním % úroku]
prém. výhra v loterii/ pro první úspěšné hádankáře/ soutěžící aj.
(premiant = nejlepší žák)
- viz benefity, mzda, premiéra, prim
premiér předseda vlády
dle statutu může mít i několik zástupců - vicepremiérů [místopředsedů]
- viz statut
premiéra první veřejné představení [divad. hry, filmu, díla ap.], otevření záv. dráhy, podniku, výstavy apod.
- viz derniéra
premisa předpoklad
první, výchozí část úsudku
propozice [= plán, rozvrh, záměr, rozpis, program]
- viz pozice, post, presumpce, prognóza
preparace úprava nestálých objektů na stálé [mumifikace/ zakonzervování trofejí aj.]
(preparát = přípravek [léčivý/ pracovní/ čisticí ...])
- viz balzám, mumie
preparování(preparace) metoda [chemické aj.] úpravy trofejí živočichů a předmětů na exponáty pro trvalé uchování
- viz vycpávání, exponát
preparovat, preparovaný uměle připravit/ upravit látku, vycpat předmět [vypreparovaný pták/ zvíře/ paroží - trofej, nebo i věc]
- viz trofej, exponát, mumie
pres tlak
napresovat = protlač./ namačkat
lis = lisovací zařízení - na víno, slámu
(PRESS = tisk
léčba - akupresura/ akupunktura nerv. bodů)
- viz pěchovat
presholc dřevitá hmota podobná překližce získaná vysokotlakým lisováním (k výrobě tichých ozub. soukolí apod.)
prestiž vážnost/ významnost/ pověst/ široký věhlas
požívání kladného ocenění jinými [uznání, respekt, reputace]
prestižní/ vlivný
- viz glorifikace
presto velmi rychle
prestissimo = rychleji než rychle
- viz adagio, alegro, accelerando
presumpce předpoklad, pravděpodobnost, domněnka [p. neviny platí u obviněného až do uznání trest. činu soudem, tj. do nabytí práv. moci odsouzení]
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist