Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1408    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
popínavé keřeakébie, podražec, plamének, břečťan, loubinec [psí víno], hortenzie, zimolez, rdesno, růže, réva, vistárie, liány [např. ayahuasca] aj.
poplatkyčinže/ nájemné, vodné, stočné, otop, odvoz odpadků, výtah, úklid domu, elektřina, plyn, TV, internet, telefon/ hovorné, pojistné, daně
parkovné, dovozné/přepravné, skladné, půjčovné, stojné [nevylož. vagónu], obslužné/ všímné/ spropitné, doruč. novin, ostraha, pokuty
praní prádla/ čistírna, jízdné/ cestovné, stravné, mýtné, vstupné, nocležné, poštovné/ porto, kadeřník, mob. kredit, člen. příspěvky
služné/ mzda, výživné/ výchovné/ opatrovné, školné, prostoje, dary/ všímné, drobná osobní vydání, dovolená/ rekreace, kapesné, aj.
- viz porto
poplužní dvůr(praedium) hist. označení pro panský/ vrchnostenský, nověji propachtovaný dvůr, [zbytkový] statek
popojítuhnout z místa, poodejít dál [on poodešel/ uhnul]
popraskvzruch/ vzrůšo, shon, překvapení, mimořádná událost, náhlá změna
- viz aféra, boom, bulvár, katastrofa, senzace, skandál
popravyupálení, stětí [mečem, sekyrou, gilotinou], el. proudem, otrávení jedem/ plynem, oběšení/ lynčování provaz. oprátkou, utopení, podříznutí hrdla,zastřelení, (muslim.) ukamenování, aj.
- viz šibenice
poprchávatlehce pršet, (= krápat [krůpěj, kropení, kropenka faráře])
- viz konev, mžení
popudstimul, podnět, impuls, motiv, pobídka, pohnutka k činorodosti, ale i k nespokojenosti, prchlivosti, konfliktu, sarkasmu, pomstě apod.
popularizacešíření poznatků, názorů
obeznamování veřejnosti
srozumitelný výklad
populárníznámý, oblíbený, proslulý, lidový [p. píseň - evrgrín])
- viz hit, renomovaný
populizmus(populus = lid) demagogie [staví spíše na rétorice - kritice vládnoucí elity]
úsilí o přízeň
populismus
- viz demagogie, přízeň, rétor
popustitzmírnit tvrdost
uvolnit zábrany
popustit kalený kov [ocel] aby změkl a stal se část. ohebný
pór, pórypórovitost, mikro-/ porézní, průlinčitý [p. v kůži těla -pocení
pórovitá kůže aj. materiály]
průsak, nasákavost, savost [savý papír]
- viz kapilára
poradajednání, zasedání k projednání čehosi, sezení, sešlost, schůze
- viz debata, mítink, potlach, sese, shromáždění, sraz, sjezd , valná hromada
porážka1. menší objekt k zabíjení/ „bourání“ dobytka [větší takový objekt = jatka {odtud jateční dobytek = určený na porážku/ k zabití}]
2. podleh. soupeři [soutěžícím ap.]
porcenorm. díl jídla [dd = denní dávka]
porcování = dělení jídla na porce
(proporce = rozměry dané vzáj. poměrem složek k celku)
- viz dávat, disproporce
porcelán(též porculán) hmota po vypálení „těsta“ z kaolinu, ostřiva a taviva [výroba nádobí, sanit. keramiky, izolátorů, dlaždic, ozdob aj.]
- viz keramika
porcinkulehist. františkánská městská pouť o 1. srpnovém víkendu
pórekzelenina podobná cibuli
pornozneužívání sexuálních motivů k zvrácenému, amorálnímu chování
zveřejňování sex. intimností apod.
p. je oficiálně zavrženo
pórobetondruh lehkého betonu [plynobeton, plynosilikát, pěnobeton a pěnosilikát], bezodpadové stavebně-izolační tvárnice
- viz cement, beton
porod1. narození potomka
u zvířat vrh, okocení/ kocení, telení [u krav], prasení [u vepřů], hřebení [u klisen], bahnění [u ovcí]
2. lopota, dřina, makačka ..
porojnepozná-li včelař že se mu včely vyrojily se starou matkou (prvoroj), může dojít k porojům [vyrojení dalších včelstev s mladou matkou]
pórovitost1. přítomnost pórů a dutin v materiálech
2. podíl objemu pórů (Vp) na celkovém objemu látky/ horniny (V), tj. Vp/V
takto vypočtená pórovitost se nazývákoeficient pórovitosti (m)
- viz kapilára, nasákavost, póry, průlinčitost, vzlínavost
portpřístav
vstup
připojné rozhraní počítače pro periférie [seriové/ paralelní p. apod.]
- viz aviatika, karnet, periférie, vrtulník
portabrána/ průchod/ vstup
paspulka/ lemovka/ prýmek/ posamen)
- viz brána, herma, port, portál, portýr
portabilitapřenositelnost [věcí, počítač. programů]
portable = lehce přenosný, kufříkový, cestovní
portatile = malý přenosný oltář
portativ/ postativ = přen. varhany
portablepřenosný, kapesní, cestovní ap.
portabilita = přemístitelnost, přenositelnost [zařízení aj.])
- viz portáž
portál(lat. porta – brána) architektonicky a umělecky zdůrazněný vchod nebo vjezd do objektu
webový/ internet. server [najatá základna], sloužící nájemcia uživatelům sítě jako svého druhu brána do světa internetu
- viz porta, internet
portášvalašský hraničář [obdoba šumavských psohlavců]
portážnucené přenášení člunu přes peřeje aj.
- viz deportace, portable
portfej(portefeuille)
[např. ministr bez portfeje = bez přiděleného resortu/ náplně/ oboru práce]
portfejový, portefeuillový
- viz ministr, portfolio
portfolio(portfej) náprsní taška, aktovka/ desky/ pouzdro na spisy/ šanon
(ekon.) určitá zásoba/ sestava/ struktura/ soubor akcií a jiných cenných papírů/ aktiv ve vlastnictví jednoho majitele
rozděl. invest. zdrojů s cílem sníž. rizika
název životopisu
sestava/ paleta [produktů téhož výrobce {firmy/ autora -- „výrobní portfolio“, „designérské portfolio“
pracovní náplň {rozsah zastávané funkce}]
- viz dyzajn
portopoštovné [platí se nalepenou pošt. známkou s hodnotou podle tarifu]
- viz cena, tarif, filatelista
portvišžíněný smetáček
s dlouhou násadou smeták/ pometlo
žíněné jsou též kartáče, štětce a štětky pro lakýrníky, malíře, zedníky …
- viz koště
portýrvrátný/ recepční [kontrola vstupu aj.]
dveřník či nosič zavazadel - poskytuje služby a zvyšuje komfort příchozích hotelových hostů
 - viz porta, portál
póryjemné kanálky hornin, rostlin, hub
[potní] kanálky v pokožce umožňující výměnu vody a plynů
porézní/ průlinčitý materiál
průsak, nasákavost, savost [savýpapír]
- viz kapilára, pórovitost, vzlínavost
pořízobouruční kolářské řezné náčiní
- viz vlašťovka [krátký obouruč. hoblík s křidélky]
posadaz proutí pletená kukaň [pro snášení vajec slepicemi/ nosnicemi]
síťový či jiný kryt pro drůbež apod.
- viz kotec, obora, ohrada, voliéra
posádkaosádka víceúčelového stroje, tanku, lodi, letadla, stanice apod.
garnison = objekt/-y místních voj. útvarů, jednotek a štábů
- viz komando
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 14.06.2018)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist