Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1232    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
propiska kuličk. či keramické psací pero s barvicí náplní (náhrada dřívějších [plnicích] per z brků či kovových per a redisper
- viz tuš, perořízek, kalamář, krajon
proporce (z fr.) rozměry, vzáj. vztahy dílů kompozičních prvků [např. poměr délky a šířky, či šířky a výšky
též vzáj. poměr částí těla]
proporc. = úměrný [rozvoj]
II. - viz disproporce
propozice zadání, návrh, rozvrh, plán, program, záměr, rozpis
- viz pozice
propustek můstek - přejezd přes silniční škarpu aj.
až 2 m vysoký vodní ap. tunel pod náspem [s vyložením betonovými rourami, kameny, ap.]
prořez podzimní omlazování a prosvětlení korun [zejména ovocných] stromů [probírka/ odstranění vybrarých větví]
plánovací jednotka při dřevařské/ /nábytkářské výrobě [průměrně se připočítává 15% dř. surovin na odřezky ap.]
- viz odvětvování, ponk, průřez
prosektor vedoucí prosektury (pitevny), patolog
(patologický = chorobný, nenormální)
prospekt nabídková reklamní/ popisná tiskovina
významná městská radiální dopravní tepna, široká ulice/ bulvár [např. v Rusku]
rozpočtová norma
prospektorprůzkumník/ hledač nerostů a drahých kovů [zlata]
prosperita podnikatelský úspěch, výnosnost, rentabilita
- viz konjunktura, rating, rentabilita
prostírání komplet/ set k zajištění kult. stolování [ubrusy, ubrousky atd.
ložní prostěradla
rozprostření - úplné roztažení [plachty aj.] na plochu
- viz bělení
prostitutka (pejor.) kurva/ kurevnice/ milostnice/ poběhlice/ kurtizána/ kuběna/ děvka/ coura/ štětka/ šlapka
(nadávka
zkurvit = zkazit/ zkřivit)
- viz bordel
prostná skupin. tělesné cvičení či gymnastika bez použ. nářadí [čas. omezené progr. sestavy i s akrobat. prvky]
- viz tělocv. nářadí, tébich
prostoduchejneotesanej [mluví jak mu „zobák“ narost, nebere si servítky]
prostoj nevyužitá pracovní doba, kdy stroje ani přítomní zaměstnanci pro různé důvody/ překážky nepracují
prostopášníkzhýralec, nevychovanec, chlípník, nezdvořák [bez uzardění píše nepravosti]
prostovlasatí bez čepice/pokrývky hlavy
prostředníček digitus impudicus = neslušný prst [podle záp. kultury je vztyčený prostředník nejhanlivější/ urážlivé gesto]
- viz cíbek, gesto, provider
prostý jednoduchý [bez přídomků/ zvláštností], nezkažený/ prostoduchý, nezkušený, obyčejný, důvěřivý
(prostopášný = rozmařilý, zhýralý, chlípný)
prošlup [u tkalcovského stavu] mezera vytvořená mezi zdviž./ sníž. osnovami podélných nití k zanesení útku [příčné nitě v zanášecím člunku aj.]
prošlý projitý, prochozený úsek
prošlý termín/ lhůta
proniklý zátarasem/ skrze ochranný obal, ap.
prošpikovat prostrkat proužky špeku [slaniny]
prostřílet/ rozstřílet kulkami [udělat z kohosi řešeto]
p. řeč/ text humorem
prošustrovat prohospodařit, prohrát/ probendit, nevyužít možnosti, způsobit manko, o něco přijít
mít malér/ ztrátu/ průšvih/ nezdar
- viz insolvence, manko
protagonista (protos = přední) představitel hlavní/ klíčové role/ postavy románu, filmu apod.
vedoucí osobnost, hrdina [o kom se hodně mluví]
- viz VIP
protahovačka široký hoblovací stroj [hoblovka] k srovnávání ploch (sklížených dřevěných desek apod.)
protahovací sněžný pluh pro zvířecí potah
protekce přímluva, podpora vlivné osoby, upřednostnění, zvýhodnění, nadržování
ochrana, záruka
- viz lobby, protektor, VIP, korupce
protektor obnovený běhoun na pneumatice
dosazený správce [nežádoucí] “ochránce“
(protektorát = [chráněné] území pod cizí nadvládou)
protest stížnost, veřejný nesouhlas [pochody a petice na mítincích aj.]
(protestant = utrakvista, evangelík [reformista/ boj. za čistotu církve])
protetika výroba, aplikace a oprava ortéz a protéz [zubní a ortopedická protetika, fixační a bandážovací pomůcky]
- viz ortéza, protéza
protéza ortopedická náhrada [umělá noha, chrup {falešné zuby}]
- viz fraktura, inlej, ortéza, ortopedie
protěžováníupřednostňování blízké osoby, nadržování, nápomoc k postupu v kariéře [diskriminace naruby]
- viz korupce
protinožci (antipodi/ antoeci) obyvatelé protilehlých stran zeměkoule [s opačnou zeměpisnou šířkou a zeměpisnou délkou]
protokol evidenční/ zápisová kniha
forma smlouvy
sepsaný zápis/ dokument [zaprotokolované závazky/ události aj.]
pravidla úředního/ společen. styku a chování [diplomatický protokol]
protokolovat
- viz žurnál
proton stabilní element. částice atomu s kladným nábojem, těžší než elektron [patří mezi nukleony]
- viz nukleon
prototyp funkční [příp. zmenšený] model pro novovýrobu k ověření vlastností či k ukázkovému předvádění
proud tok velký, silný, tenký, malý, magnetický
vodoteč
proud řeči/ hovoru/ světelný/ vzdušný/ elektr. silno-/ slabo-/ proud [stejnosm./ stříd.]
proudnice střed proudění vodního toku
koncovka hasičské hadice
proutkař člověk - senzibil, hledač pramenů podzemních vod proutěnou vidlicí (virgulí) aj.
- viz hledač, sensibilita
provenience původ, místo původu/ vzniku [např. výrobků]
provider připojovač, zprostředkovatel [komunikačního/ internetového] připojení k síti
dodavatel, caterer, bringer, distributor, contractor
provincie, provinčníúzemně-správní / administrativně závislé území [např. v Číně, Španělsku], oblast (církevní aj.)
venkov, p. město
PRT = p. rekonstruční tým
- viz kanton, paša, Provensálsko
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist