Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1232    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
provizorium, provizorní dočasné opatření [k zábraně škod ap., provizní stavba/ vedení aj.]
- viz improvizace, stabilní, provize, prozatímní
provokatér kdo záměrně vyvolává problémy a nepokoje, často politické v něčí prospěch a za odměnu
(provokace - vyvolání nepokoje aj.)
próza (lat.: prosa) řeč/ text nedělený na verše, stále nevázaně postupující slovesný projev
prozaický
střízlivost, všednost, prostota
- viz literatura, epika
prozatímní dočasné/ náhradní opatření při vzniklé potřebě či hrozící škodě [není-li k dispozici odpovídající náhrada či dostatek prostředků]
- viz rezerva, záplata
prozíravost(acumen) schopnost posoudit/ rozlišit
prozřetelnost/ předvídavost/ představivost/ vize
prozření [odhad] k budoucnosti
prozřetelný/ obezřetný/ opatrný [k tomu co by se mohlo stát]
prózit přípitek : „Na zdraví !
Ať slouží !“
„Živijó“
prskání kozí kopulace
jiskření/ roj jisker, vánoč. prskavky
prsk = ohniště/ nístěj/ dno pece
po-/ prskat/ plivat
prsknout/ mrštit čímsi kamsi
- viz plivátko
prskolet [elektr.] skůtr, jízd. kolo, moped, malý motocykl [např. býv. JA-WA 50 či Manet z Povážské Bystrice] aj.
prsť zemina, černozem, kvalitní humus k pěst. květin, kyprá úrodná/ žírná půda/ zem
(žírný = úrodný, tučný/ tlustý)
- viz druhy půdy, humus, kompost
prstění dráždění/ osahávání pohlavních orgánů
- viz petting
prsy / prsaI. (lat.mamma) hovorově prso/ prs/ poprsí
párový útvar na hrudníku {u žen vnady, ňadra [též kačenky, koloušci, (vulg.: kozy, dudy, cecky)] s mléčnou II. žlázou, vyvýšené a s bradavkou na pigmentovém dvorci [nemoc. žen. prsy lze nahradit umělými]}
p.= plavecký styl
(záňadří = prostor mezi žen. prsy)
- viz kojná, korzet, podprsenka, rakovina, hruď
pršiplášť šusťák, lehký plášť/ kabát do deště, často s kapucí/ čapkou {cap/ kép] z téhož materiálu, igelitová pláštěnka
- viz montgomerák, svrchník, hubertus
pršut nasolené a dlouho sušené vepřové maso [staroitalský pokrm - pochoutka k vínu]
prťák (slang.) švec, obuvník [výrobce/ opravář obuvi, příštipkář]
prťavý = mrňavý/ malý)
- viz flikovat, liliput
průbojník nástroj na díry do kůže aj., (lze užít i děrovací kleště [i na jízdenky])
prudérní nemístný/ nevhodný, nepatřičný, přepjatý, co se nesluší, někdy falešně stydlivý
prudérie = nemístný stud
- viz stud
průduch větrací či vytápěcí kanál, též tah, luft, sopouch, komínek - roura
pruh kýla (hernie
herniace = výhřez [kýla, ploténky])
pás, štráf, vlys, stuha
(pruhovaná látka, malba aj.)
- viz lenta, pá,
průlinčitý propouštějící kapaliny/ netěsný, prosakující, prosáklý, nasáklý/ -nutý
- viz membrána, kapilára
průnik(mat.) společná část množin [jako průnik dvou či více množin se označuje množina obsahující pouze prvky, nalézající se ve všech těchto množinách a obsahuje všechny tyto prvky [průnik množin A a B se značí symbolem A ∩ B; {teorii množin nutno nastudovat !]
proníkání kapaliny aj. prostředím/ netěsností apod. překážkou/ územím/ průduchy/ sférou
pronikavý hluk/ úspěch
průpal otvor propálený usměrněnou náloží/ střelou, hořákem, laserem ap.
průřez průměr [kabelu aj.] - hrany a plochy v rovině řezu se kreslí silně, obrysy za plochou tence
- viz prořez, průřezový, přířez, rýsování, řez
průřezový, průřezová, průřezovéprůřez ze všech nebo jen z daných oborů/ informace k danému tématu ap.
p. modul, témata, programy, charakteristky, parametry, ministrstva …
průsak prolínání/ průnik kapalin/ plynů zeminou, porézním/ průlinčitým [nehomogen.] materiálem/ obalem/ obvazem/ clonou
- viz ron, diafragma, filtrace
průsmyk horský/ terénní přechod/ průchod, průjezd
- viz tunel, smyk
průšvih nepodařená/ nedovolená věc/ příhoda
(„Jsem v průšvihu“ = budu asi postižen)
užívá se také vulg. výraz „průser“
prut (délk. míra) = 8 loktů = 4,732 m
látro (hornická míra) = 4 lokte = 2,366 m
výhonek/ letorost
průtrž mohutný déšť/ ceďák/ slejvák, protržení/ průtrž mračen nebo průrva hráze rybníka aj.
- viz splach, emanace
průvodič poloha hmot. bodu na kružnici je určena průvodičem, jehož vel. se rovná poloměru „r“ kružnice, po níž se hmotný bod pohybuje
- viz rad
průzkum sondování, rozvědka, slídění, objevování, p-ník = průkopník, satelitní. a let. sledování, radar ap.
- viz avantgarda, peon, rozvědka, špión
průzor upravený otvor v tělese, příp. zasklený či s periskopem, kukátko [ve dveřích, v tanku, ponorce]
průzračná [kapalina aj.]
- viz opacita
pružit pérovat
napružit [natáhnout], vzpružit se [zaktivizovat, připravit se k námaze]
pružina [péro]
odpružení [guma aj.]
popruh [řemen, pás]
pružnost (elasticita či tuhost, houževnatost) část mechaniky, zabývající se vztahy mezi deform. i těles a vnějšími silami, které na toto těleso působí [jak snášejí tah/ tlak, růz. teploty a prostředí, namáhání apod. v různém provedení kovových i nekov. {ocel, UH, guma, aj.} dílů či kompletů]
- viz pérování, pružit 81
první pomoczákladní povinnost lidí [neposkytnutí první pomoci při ohrož. života je trestným činem dle §§ 150 a 151 trest. zákona č. 40/2009 Sb.]
odřeniny, říznutí ap. dočasně přelepit náplastí/ ovázat
krvácení překrýt a zast. škrtidlem
zlomeniny zakrýt gázou, znehybnit
příp. zajistit umělé dýchání
oči vypláchnout čistou vodou a dočasně překrýt
ve všech případech přivolat sanitu - telef. 155, nebo 112, příp. policii 158 a vyčkat na místě
pryčna prkenné lehátko (ke krátkodobému odpočinku v oblečení - na strážnici, též pro vězně)
prýmky úzké plošné nebo dutinné textilie např. na epolety a rukávy uniforem [npř. sutaška = splétaný prýmek]
- viz distinkce
prýštit prolínat, prosakovat, vystřikovat, ronit, vytékat, pramenit
- viz trysk
pryž guma [pružná izol. a těsnicí hmota z gumovníku {k výrobě pneu, hadic, podvazků, k výmazu tužk. čar aj.}]
umělá p. = buna, styropor
- viz vulkanizace
prznění svévolné zneužívání/ poškozování děl/ výtvorů, živých i mrtvých tvorů [zohavení aj.]
přadeno pletací příze vinutá vijákem [přadení vlny/ bavlny se musí přemotat na klubka k domácímu pletení/ háčkování svetru aj.]
- viz štrykování, potáč
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist