Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1232    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
pangejt banket/ krajnice - (nezpevněný okraj silnice)
- viz banket
panichyda" (z řečtiny - celonoční služba z doby pronásl. křesťanů) v pravoslavné církvi zádušní služby před a po pohřbu, pak 3., 9., 20. a 40. den po smrti, v den II. narozenin, jmenin a úmrtí
modlitby za zesnulého najdeme v knížce ""Poslědovanie parastasa, sirěč velíkija panichidy“ (Kijev, 1876)
po panichydě se III. koná litija [zkrác. modlitba za zesnulého při vynášení těla z domu a při zádušní mši]
(Ottova encyklopedie, díl 19, str. 148)
- viz tryzna "
panika nečekané zděšení se zmatkováním
panikář = kdo šíří plané zvěsti a vyvolává zmatek
panický/-á [strach/ hrůza]
- viz zmatek, mela, maglajz
pankáč výtržník, vyznavač stylu Pank [punk] angl. mládeže z pol. 20 stol. v účesu čír [pro mládež není budoucnosti, zbývá anarchie, rezignace a provokace]
panna/ panic dívka/ chlapec dosud bez sexu [nepops. list ap.]
(při volbě: p. / hlava = líc/ avers mince, [orel = rub/ revers mince])
- viz čepec, panáčkování, sex
panoptikum sbírka zajímavých předmětů, rarit [např. voskových figur], předvádění zvláštností
- viz rarita, exot, kuriozita
panslavismus, panslavistaslovanská vzájemnost, všeslovanství
myšlenka jednoty slovanských národů
kult- politické hnutí
panslavista = kdo se hlouběji zabývá historií a důsledky vývoje Slovanů [původ, jazyk/ řeč, kultura, soudržnost, vzájemná podpora]; podobný je pangermanismus ad.
panství soubor [rodin.] majetku pánů/i králů - země/ dominikál spravovala vrchnost, rustikál byl rozparcelován dědič. poddaným za odvody a robotu [robotovat či pást na panském]
- viz dominikál, rustikál/ lont, robota, deputátník, sedlák, rolník
pantalony kalhoty, kaťata, gatě
(pumpky = [turistické] kalhoty s podkasanými nohavicemi, upevněnými k lýtkům na přezku)
panteon (pantheon) chrám všech bohů
pohřebiště slavných
p. Národního muzea v Praze
- viz Olymp, vestibul
pantofle domácí obuv - bez opatku apod.
(být pod pantoflem = muset poslouchat/ plnit příkazy, být ukázněný)
- viz dřeváky
pantograf pákové zařízení, umožňující několikanásobné zvětšení své délky v jednom směru [užívá se u kreslicího prkna, sběrače proudu z troleje]
název patrového osob. vlaku ČSD z r. 1960
pantomima vyjádření děje/ mysli pohyby, mlčky mimicky hrané představení pieroty [=herci/ mimy]
(mimika = pohyby, gestikulace, pitvoření se)
- viz gesto
panychida smuteční slavnost [pravoslavná]
tryzna = okázalá vzpomínka na zesnulého
- viz paráda, pieta, funus
papaláš dobře placený vyšší fukcionář od kraje výše, a každý žijící na vysoké úrovni
vyšší důstojník nebo generál
paparaciové(paparazzi) vervní bulvární fotoreportéři [loví privátní situace význačných osob, politiků, herců]
- viz žurnál
pápěrka, pápěrky zbylá husí pírka po odrání prachového peří (užívaná k výplni polštářků-macíků)
(slabingr/ zesláblý tvor [neodolá větru])
- viz šus, vích, vyžle
papež svatý otec, papa, volená hlava řím.-kat. církve se sídlem ve Vatikánu [Itálie]
[říká se že p. je neomylný
o někom: „ je papežštější než p.“]
papiňák tlakový kuchyňský hrnec
papír již 3100 let př. n.l. byly z dužiny bažinaté rostliny papyru v Egyptě vyráběny svitky papyrusu ke psaní
Číňané r. 105 n.l. vyrobili papír z kůry morušovníku, později z bavlny a kaše ze lněných hadrů
odtud Mauři výrobu přenesli do Evropy
Němci r. 1840 vynalezli výrobu papíru z dřevité kaše
výr. postupy se postupně mechanicky i chemicky zlepšovaly až byla zavedena kontinuální výroba papíru papírenským strojem [včetné bílení kaolinem, barvení, klížení atd.] s kalandrem k finální úpravě papíru. Neupravený papír je velmi savý a proto se do směsi celulózy/ papíroviny přidávají apreturační látky. Bez papíru se už lidská společnost neobejde
- viz papyrus, pergamen
papírák hřebík s širokou hlavou k přibití izolační/ střešní lepenky IPA
(kolářský hřebík = s úzkou hlavičkou)
- viz rákosník
papuče kotníčkové i nízké teplé domácí zapínací bačkory [s přezkou nebo knoflíčkem]
- viz krpce, slipry, trepky
papundekl tvrdý obalový papír na krabice, papundeklové víko
- viz fíbr
papyrus šáchor papírodárný [rostlina, ze které se ve starověku vyráběla látka na psaní]
rukopis na p. napsaný
- viz pergamen, papír
pár dvojice/ duo, spárovat lidi, koně, boty
(pára = pohon. a výhřev. médium
rozpárat
slang:„nepárej se s tím“)
- viz bi-, párek, páření, spárka, kovalence
PAR hřiště (golf) součet jednotlivých parů jamek [označuje počet ran, na kolik by celé hřiště hrál hráč s handicapem 0 (nula)]
PAR jamky (golf) normou dané číslo, které označuje počet ran, na kolik by jamku hrál hráč s handicapem [=HCP] 0 (nula)
- viz hendykep
para- (předpona) vedle/ mimo, proti, spolu, skrze
odlišný/ odvozený/ výsadkový/ rozporný
(jiné je par avion = letecky
paraple/ parasol, paradesant, parašutista, paragliding, para/ bandží -jumping/ džamping, parasurfing
parafráze, para ořech, paralela/ -ní, ad.)
- viz orto-, meta-, rogalo, vrchlík
paráda slavnostní vzhled místa s výzdobou, nastrojením a náladou účastníků, přehlídka/ průvod s hudbou, projevy, veselice/ tryzna aj., slavnostní divad. aj. představení k výročí/ oslavě/ vzdání holdu či uctění památky s přísl. efekty
vzít si koho do parády/ výcviku
- viz ovace, pompa
paradox nesmyslnost, logicky neřešitelný rozpor, nepravděpodobnost, protismyslnost, zdánlivá nemožnost [paradoxní případ]
- viz kontra-
parafa zkratka podpisu/ podpisová značka/ předběžný podpis
- viz vidovat
parafráze vyjádření stejné myšlenky autora díla jiným způsobem
paragon nákupní/ pokladní účtenka/ ústřižek/ stvrzenka
- viz faktura
paralelní existující vedle sebe, obdoba [paralelní zapojení/ vedení/ jízda/ jízdní pruh, paralela]
(opak sériový [obvod v zapojení v řadě za sebou])
- viz para-
paralýza ochrnutí svalů/ obrna
progresivní paralýza (= PP) - konečná fáze infekce - příjice/ lues
- viz lues, tabes
parametr měřítko, kritérium, pomocná proměnná, porovnávací hledisko, charakteristická veličina/ vlastnost
paramilitární[uniformované] nevoj. ozbroj. p. jednotky [wehrvolfové, banderovci, zvl. agentury, různé bojůvky, gerily teroristů atp.]
- viz orto-, {meta-, para-}
paranoia psychická porucha vyznačující se bludy - vztahovačností, podezíravostí či žárlivostí při plném zachování intelektu
psychóza, stihomam a slavomam
paranormální jevyjevy mimo nás, pro které neplatí fyzikální zákony
parapet předprseň
nízká zídka či balustráda jako zábradlí
krycí začistění zdi a spodku oken (vnitřní či venkovní)
- viz kladí, balustráda
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist