Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1232    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
pokuta správní/ smluvní sankce za přestupek [také stanovení uhradit škodu v blokovém či příkazním řízení podle vyhlášky či zákona]
- viz sankce, penále
poky masivní dřev. lisovací rámy s dřev. šrouby [sloužily truhlářům ke klížení/ dýhování desek]
polanatéž polánka = kus pole nebo lučiny, obklopený lesem
náhorní planina/ pláň/ paseka, kopanice - pole/ louka [Valašsko, Beskydy]
polarita kladný a záporný [+/-] pól baterie - tok proudu v el. obvodu
(sever./ jižní pól Země či na střelce kompasu
polární/ kruh/ oblast
polárník
- viz magnetizmus, polarizace, Polárka
polarizace fyzikální děj, v němž se původní neutrální tělesa polarizují [získávají elektrické (magnetické) vlastnosti - vzniknou 2 vzáj. opačné - odpuz. se póly „+/-„]
Polárka jasná hvězda Severka [Stella Polaris], zv. Jitřenka i Večernice [hledej nad sev. pólem Země v prodlouž. zadních hvězd Vel. vozu na konci oje M. vozu]
polarograf analytický přístroj pro kvalitativní a kvantitativní určení chem. prvků v látkách [vynález prof. UK J. Heyrovského z r. 1959]
poldry přírodní i umělé suché nádrže pro případ povodně
- viz niva, luh
pole pozemek/ role/ lán půdy pro zem. výrobu
mezičlánek [p. plotu/ mostu mezi sloupy]
(fyz.) silové p. aj.
p. válečné
polní kuchyně aj.
poleno kus kmene/ větve na topení
(též jako přirovnání „hluchej jako poleno“)
menší polínko/ štíp. kus dřeva [k otopu]
polesí vytyčená část lesa [spravuje ji lesník/ polesný {org. sběr semen a pěstují les a org. těžbu} a hajný {pečuje o lesní tvory}, kdysi pečovali o lesy a zvěř také fořti
[stavěly se fořtovny, myslivny či hájenky a také krmelce se slanisky pro zvěř, příp. čihadla]
- viz číhat, hájení, nimrod, obora, slanisko
poleva přípravek k finální úpravě jídel včetně pečiva
polévané keramické či kovové nádobí
- viz čokoláda, glazura, keramika, terakota, fajáns, kaolin, smalt
police regál, rechna, fach/ fášek
- viz regál, fach
polinóza sezónní pylová alergie/ senná rýma, přecitlivělost [týká se nejen průdušek, ale i očí a jiných tělních orgánů, průjem, zvracení, dušnost, ekzém ap.]
polírzednický předák, stavbyvedoucí
stavební dílovedoucí/ dozorce
- viz partafíra
politická strana pol. organizace vytvořená k prosazení ideol. cílů či řešení určitých problémů, dosazující volbami své členy do veřejných úřadů
- viz parta, partajničení
politické hnutí hnutí v oblasti svět. politiky za řešení palčivých mír., živ. a sociálních problémů [úřady, mezinár. organizacemi a institucemi]
politik volený zastupitel občanů, představitel polit. strany/ hnutí/ moci, či osobnost jmenovaná do místních až státně-polit. funkcí [např. hejtman, poslanec, prezident, představitel pol. strany/ hnutí
- viz hnutí, politika, politologie
politik volený zastupitel občanů, představitel polit. strany/ hnutí/ moci, či osobnost jmenovaná do místních až státně-polit. funkcí [např. hejtman, poslanec, prezident, představitel pol. strany/ hnutí
- viz hnutí, politika, politilogie
politikaveřejná činnost, správa/ řízení státu, vztahy mezi státy
souhrn státních věd působících ve prospěch občanů a státu [právo, ekonomie, obchod a finance, všeobecný rozvoj a ochrana]
(Politika jako boj o moc; - jako fungování státu; součást regulativního systému celospolečenských procesů
- viz Hana Žáčková - Sociologie a politika (2003, DOC soubor)
politologvystudovaný specialista na politické otázky, expert zabývající se politikou a historií
politruk (rus.) političeskij rukovoditěl - býv. vojensko-politický pracovník, ZVP [zást. velitele pro věci politické a sociální]
- viz kurátor
politůra, politurování [politura] konzervační a lešticí přípravek na nábytek ap. [lihový roztok šelaku (pryskyřice)
nanáší se lehce nasáklou bavlněnou polnou]
polízanice nezdar, něco nepovedeného s nemilými následky, problém
- viz líz
polna savá pomůcka k leštění [bavlněný hadrový uzel s hladkým povrchem]
- viz politůra
polnice vojenská signální trumpeta (bez klapek)
- viz horna
polodrahokamy minerály [Achát, Ametyst, Aventurin, Granát, Hematit, Jaspis, Karneól, Korál, Křišťál, Malachit, Nefrit, Olivin, Onyx, Opál, Růženín, Lápis, Buližník, Vltavín aj.]
(drahokamy: Smaragd, Rubín, Safír, Korund, Diamant, Briliant, Tyrkys ..
Jantar je zkamenělá pryskyřice)
- viz korund, granát
polom větrem/ sněhem aj. polámané stromy, lesní kalamita
- viz kalamita
polopaticky (od „po lopatě“) jednoduché/ názorné/ triviální vysvětlení [k pochopení oč jde, bez užití učených výrazů]
- viz triviální
polovodič pevná látka [křemík, germanium, selén aj.] s příměsí jiného prvku, s ovlivnitelnou el. vodivostí [teplem, světlem]
- viz dioda, tranzistor
pólový jedno-, dvou- až třípól. [přívod el. proudu, zásuvka či vidlice, nástavec
obapolný, oboupólový
jedno-/ dvou-/ obou-/ směrný, atp.]
- viz fáze, polarita
polstrování (z něm. polster) polštářování, čalounění s použitím vycpávkových materiálů (u kočárů, aut, nábytku/ interiéru apod.)
polštáře trámy/ podlažnice nesoucí podlahu
ložní výbava (postelí)
- viz švele
poluce samovolný výron semene [u samců]
polyglot kdo ovládá mnoho cizích jazyků [rčení: Kolik umíš jazyků, tolikrát jsi člověkem]
polygon mnohoúhelník
polygonometrie = ustavování vzáj. polohy měřických bodů do sdružených polygonů
(voj. spec. terénní cvičiště
- viz trigonometrie
polygrafie vše související s tiskem a grafikou, moderní digitalizovaný výrobní obor
- viz linotyp, métér, tisk, litografie, renderování, graf
polymer látka z molekul jednoho i více druhů atomů či jejich skupin a liší se od jiných materiálů řetězením molekul s možným přerušením větvením, takže lineární řada vzájemně spojených atomů nebo skupin atomů představuje převažující strukturní motiv, jenž může (ale nemusí) být místy přerušen větvením. Polymery typicky vznikají polymerací nebo polykondenzací
- viz makromolekuly, oligomery, polyterpeny
polymerizace chemická reakce, kde z malých molekul vznikají vysokomolekulární látky [polymery]
základ výroby kačuku, plastů/ UH
- viz oligomer, makromolekuly
polystyrénizolační, zateplovací a balicí materiál [pěnový EPS, extrudovaný EPP]
Polystyren (PS) vzniká jako produkt polymerace styrenu
je jedním z nejrozšířenějších tepelně zpracovaných plastů - termoplastů [polyethylen, polypropylen a polyvinylchlorid = PVC]
- viz polymer, polymerizace, vinyl, tepelná izolace
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist