Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1408    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
prosímprosba
[angl. please
něm. Bitte schön
franc. S'il vous plaît {sil vu plé}
rus. Prošu/požalujsta
it. Prego
špan. Por favor
maď. Tessék
pol. Proszę pana]
proskripceproskribování, pronásled., vypověz. do vyhnanství
(postav. mimo zákon, veřej. zavržení, prohláš. za psance [seznam proskribovaných osob)]
- viz ostrakizmus
prospektnabídková reklamní/ popisná tiskovina
významná městská radiální dopravní tepna, široká ulice/ bulvár [např. v Rusku]
rozpočtová norma
prospektorprůzkumník/ hledač nerostů a drahých kovů [zlata]
prosperitapodnikatelský úspěch, výnosnost, rentabilita
- viz konjunktura, rating, rentabilita
prostíráníkomplet/ set k zajištění kult. stolování [ubrusy, ubrousky atd.
ložní prostěradla
rozprostření - úplné roztažení [plachty aj.] na plochu
- viz bělení
prostitutka(pejor.) kurva/ kurevnice/ milostnice/ poběhlice/ kurtizána/ kuběna/ děvka/ coura/ štětka/ šlapka
(nadávka
zkurvit = zkazit/ zkřivit)
- viz bordel
prostnáskupin. tělesné cvičení či gymnastika bez použ. nářadí [čas. omezené progr. sestavy i s akrobat. prvky]
- viz tělocv. nářadí, tébich
prostoduchejneotesanej [mluví jak mu „zobák“ narost, nebere si servítky]
prostojnevyužitá pracovní doba, kdy stroje ani přítomní zaměstnanci pro různé důvody/ překážky nepracují
prostopášníkzhýralec, nevychovanec, chlípník, nezdvořák [bez uzardění páše nepravosti]
prostovlasatíbez čepice/ pokrývky hlavy
prostředníčekdigitus impudicus = neslušný prst [podle záp. kultury je vztyčený prostředník nejhanlivější/ urážlivé gesto]
- viz cíbek, gesto, provider
prostřeníprostřený stůl, prostírání, prostěradlo
rozprostřít [ves/ les aj. se rozprostírá na úbočí hory ap.]
prostýjednoduchý [bez přídomků/ zvláštností], nezkažený/ prostoduchý, nezkušený, obyčejný, důvěřivý
(prostopášný = rozmařilý, zhýralý, chlípný)
prošlup[u tkalcovského stavu] mezera vytvořená mezi zdviž./ sníž. osnovami podélných nití k zanesení útku [příčné nitě v zanášecím člunku aj.]
prošlýprojitý, prochozený úsek
prošlý termín/ lhůta
proniklý zátarasem/ skrze ochranný obal, ap.
prošpikovatprostrkat proužky špeku [slaniny]
prostřílet/ rozstřílet kulkami [udělat z kohosi řešeto]
p. řeč/ text humorem
prošustrovatprohospodařit, prohrát/ probendit, nevyužít možnosti, způsobit manko, o něco přijít
mít malér/ ztrátu/ průšvih/ nezdar
- viz insolvence, manko
protagonista(protos = přední) představitel hlavní/ klíčové role/ postavy románu, filmu apod.
vedoucí osobnost, hrdina [o kom se hodně mluví]
- viz VIP
protahovačkaširoký hoblovací stroj [hoblovka] k srovnávání ploch (sklížených dřevěných desek apod.)
protahovací sněžný pluh pro zvířecí potah
proteinybílkoviny
protekcepřímluva, podpora vlivné osoby, upřednostnění, zvýhodnění, nadržování
ochrana, záruka
- viz lobby, protektor, VIP, korupce
protektivníochranný
- viz protektor
protektorobnovený běhoun na pneumatice
dosazený správce [nežádoucí] “ochránce“
(protektorát = [chráněné] území pod cizí nadvládou)
proteststížnost, veřejný nesouhlas [pochody a petice na mítincích aj.]
(protestant = utrakvista, evangelík [reformista/ boj. za čistotu církve])
protetikavýroba, aplikace a oprava ortéz a protéz [zubní a ortopedická protetika, fixační a bandážovací pomůcky]
- viz ortéza, protéza
protézaortopedická náhrada [umělá noha, chrup {falešné zuby}]
- viz fraktura, inlej, ortéza, ortopedie
protěžováníupřednostňování blízké osoby, nadržování, nápomoc k postupu v kariéře [diskriminace naruby]
- viz korupce
protinožci (antipodi/ antoeci) obyvatelé protilehlých stran zeměkoule [s opačnou zeměpisnou šířkou a zeměpisnou délkou rozdílnou o 180 0]
protivník[sok, rival, oponent], zápasník/ účastník/ hráč/ soutěžící/ obhájce titulu/ vyzyvatel – proti/ kontra/ versus /a-/ anti- [např. mužstvu/ týmu: A versus B]
protokolevidenční/ zápisová kniha
forma smlouvy
sepsaný zápis/ dokument [zaprotokolované závazky/ události aj.]
pravidla úředního/ společen. styku achování [diplomatický protokol]
protokolovat
- viz žurnál
protonstabilní element. částice atomu s kladným nábojem, těžší než elektron [patří mezi nukleony]
- viz nukleon
prototypfunkční [příp. zmenšený] model pro novovýrobu k ověření vlastností či k ukázkovému předvádění
proudtok velký, silný, tenký, malý, magnetický
vodoteč
proud řeči/ hovoru/ světelný/ vzdušný/ elektr. silno-/ slabo-/ proud [stejnosm./ stříd.]
proudnicestřed proudění vodního toku
koncovka hasičské hadice
proutívýhonky/ letorosty vrby, břízy, rákosu, ap. [k pletení košatin, nábytku, rohoží, košťat, opletů demižonů aj.]
- viz lýko, orobinec, provaz, ratan, sláma
proutkařčlověk - senzibil, hledač pramenů podzemních vod proutěnou vidlicí (virgulí) aj.
- viz hledač, sensibilita
provaz, provázekmotouz, lano, šňůra/ -rka, příze aj. - vázací potřeby [hist. výroba ze lnu a konopí/ nověji z lýka, papíru, UH aj.
navlhčením se prověšený provaz napne]
motouz
- viz lano, lýko, houžev, povříslo, proutí, přadeno, vazačka, sisál, šňůra, špagát
proveniencepůvod, místo původu/ vzniku [např. výrobků]
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 14.06.2018)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist