Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene W

Počet nalezených zmínek: 23    

walkman(volkmen) kapesní kazetový/ páskový přehrávač, též kombinovaný s rádiopřijímačem
- viz magič, diktafon
warez (slang) počítačový výraz pro nelegálně užívaná autorská díla [v rozporu s autorským právem]
- viz autor
waterproof [vótrprůf] nepromokavý/ vodotěsný (např. boty, oblek)
watt fyz. jednotka výkonu
(1 watt je výkon k vykonání práce 1 joulu za 1 sekundu [kw = kilowatt, MW = megawatt])
- viz Joule, kandela, SI
wattmetr přístroj k měření výkonu el. proudu
[jiné přístroje jsou voltmetr, ohmmetr, ampérmetr, sdruž. přístroj např. Avomet a další]
118
WC(water-closet - vótr klouzet) splachovací záchod, klozet, toaleta [někdy též 00]
- viz bidet, garderoba, latrína, žumpa
web World Wide Web [zkr. www] = souhrn služeb provozovaných světovou počítačovou síti Internet [zkr. net]
- viz Internet, URL
weber jednotka magnetického toku
webmaster správce internetových stránek
weekend (víkend) - konec týdne (nepracovní dny)
- viz férie
wellness blaho, styl života zaměřený na rekreaci a odreagování, péči o kulturu těla, mysli a duše [pobyty, příroda, lázně, cestování, sport aj.]
- viz rekreace wellnesscentrum = wellness fitness centrum rozšířené o možnost psychické relaxace a regenerace
welter váhová kategorie v boxu/ zápasu [další např.: muška, bantam ... lehká/ těžká váha]
- viz bantam, KO, úpol, váha, váhové kategorie
western divoký západ (amerikánské prostředí a zvyky z doby zlaté horečky apod.
dobrodružné romány, povídky, filmy aj.)
widget control (angl.)
ovládací prvek na počítači [základní článek k interakci programu s uživatelem]
- viz interakce, gadget
wigvam (slang) byt, bejvák
- viz ubytování, vigvam, kvartýr
workshopzlepšovatelské tématické pracovní setkání či praktikum divadelníků, fotografů
semináře s výměnou nápadů a tvůrčích zkušeností
výpravy do přírody např. se snímkováním
workšop
- viz comeback, sympozium, kolokvium
worm počítačový červ/ program k aut. rozesílání kopií sebe sama na jiné PC
infikuje systém a převezme kontrolu nad sítí i obsahem PC
WPC (woodplastic) směs dřeva a polymeru HDPD [materiál v podobě prken, užívaný na bezúdržbové/ trvalé ploty, terasy]
WTO Světová obchodní organizace, dohlíží na liberalizaci mezinárodního obchodu
waltzmoderní společenský tanec volného tempa ve tříčtvrtečním taktu, anglický valčík
hudební skladba k němu
warrantdoklad o plné moci, postoupení určitého práva [záruky]
watmořská bahenní mělčina
watchman(vočmen) kapesní televizor
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist