Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1232    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
patentka stiskaci pomůcka/ knoflík k rychlému spojování u textilu/ kůží [blůz, rukavic, portmonek, kapsiček ap.]
- viz ZIP
páter (církev, rodina) otec
- viz matka, otčím
paternita otcovství, příp. i autorství
- viz patriarcha, páter, matrix
páternoster[páter noster] oběžný osobní výtah s otevřenou kabinou a nepřetržitým provozem [nástup a výstup za pomalé jízdy]
- viz nonstop, lift
páteř(columna vertebrales) součást kostry [skeletu] obratlovců, jíž probíhá mícha.

Lidská páteř má 33-34 obratlů [s vývody pro cévy a nervy]:
  • 7 krčních [vertebra cervicales],
  • 12 hrudních [vertebra thoraccae],
  • 5 bederních [vertebra lumbales],
  • 5 křížových [vertebra sacralis]
  • a 4-5 kostrčních [vertebra coccygeae]
Mezi nimi jsou měkké/ tlumicí ploténky.
K páteři jsou přikloubeny: lebka, žebra [hrudní koš], a údy [paže, nohy].
Krční a bederní páteř je esovitě prohnutá vpřed [lordóza], kdežto hrudní, bederní a křížové části nazad [kyfóza].
Vybočení páteře zveme [dextroskolióza / sinistroskolióza] skolióza.
Pět srostlých křížových obratlí [os sacralis] tvoří kost křížovou [zadní část pánve] a zbývající 4-5 kostrč [os coccygis].
Páteř je pružná, umožňuje vzpřímenou chůzi.
Při poranění páteře může dojít k ochrnutí; nejlépe je s ní nehýbat a přivolat lékaře/ sanitu.

- viz skelet, spondylóza, bedra, hruď, pas, prsa, plece, kříž, pánev, kyčle, hýždě, solar, břicho
patka skrojek [p. chleba aj.], (slang) prdelka = p. salámu aj.)
druh pánského/ dětského účesu
(patička = druh kopu míčem)
p. nohy/ stroje/ hole
patlavost porucha řeči, chybná tvorba hlásek, zadrhávání/ koktání
eulálie
- viz afázie, šišlání, ráčkování, drmolení, pediatr, neurologie
patník zpravidla kamenný sloupek (podél cest kolem nebezpečných míst)
mílník s odrazkami
mezník/ menhir
podpatek/ kramflek boty
- viz klenek
patogenní zónaza patogenní zónu považujeme vše, co vychází z vnějšího prostředí organismu a nepříznivě působí na jeho zdravotní stav
zjišť. chováním zvířat aj.
patolízal pochlebovač, podbízivý člověk, podlézavec, šplhoun, přisluhovač, (vulg.) vlezprdelka
- viz servilnost
patolog lékař [specialista], zaměřený na rozpoznávání změn buněk a tkání organizmu [vlivem nemocí aj.
pitvá i mrtvoly {p./ koroner}]
patologický chorobný, nenormální, odlišný [též p./ chorobný lhář aj.]
patr (putter) golfová hůl k odpalování míčků
- viz putting green
patriarcha hlava rodiny, církevní představitel
patriarchát = vláda mužů
(matriarchát = příbuzenství a dědění v mateřské linii)
patricij (pater = otec) urozený, privilegovaný [středověký měšťan]
patria = otčina
paternita = otcovství
- viz kněžic, lift, patriarcha, patriot
patriot, patriotizmus vlastenec/ -tví/ -cký [vztah, písně, poezie ..]
ztotožnění se svým národem, snaha pro svůj národ/ vlast/ otčinu konat dobro
- viz vlastenectví
patro strop [i v ústech]
- viz etáž, podkroví
patrola obchůzka [strážníka/ hlídky] - kontrola dodržování pořádkových předpisů v určeném rajonu/ revíru
patron pán/ ochránce/ dobrodinec nad svými klienty, členy spolku či cechu aj. [např. horníků, vybr. osobami/ dětmi]
„divnej patron“ = samotář, nemluva
patrona malířská šablona se vzorkem
náboj do střelné zbraně [nábojnice s výmetnou náloží, iniciátorem a střelou/ kulkou či broky aj.]
výměnná náplň [hnací plyn, kapalina či jiná látka k opakovanému používání nástroje, např. barva do tiskárny, vůně]
- viz sumky
pauperizace(lat.: pauper = chudý, bídný) proces trvalého chudnutí společnosti nebo její části
pauperismus = stav masové chudoby, bídy
paušál pevné fin. platby k pravidelné úhradě [např. přes SIPO]
paušální/ -ně = míněno všeobecně, určení odhadem/ předběžně
- viz poplatky
paušalizovatzahrnout/ včlenit / aplikovat na širší/ podobný okruh [věcí/ názorů/ zkušeností]
uplatňovat i na..[jiné obory/ situace]
pauzák průsvitný kreslicí papír [k přenášení grafiky ap.]
pauzovací/ výtvarnický papír
- viz oleáta, výkres
pauza(přestávka, mezera; pauzírování) časové střídání pracovníků na díle v malém prostoru, nebo při hře v karty apod.
- viz šichta
pavéza štít - součást hist. zbroje
dřev. okovaný obranný štít husitských bojovníků
[nynější policejní štíty jsou plastové]
pavilon stavba pro zvláštní účel [výstavní, léčebný, rekreační, zvířecí aj., příp. s pobočnými křídly/ trakty]
pavilón
- viz trakt
pavlače vnější ochozy domu se schodišti, zábradlím a vchody do místností/ bytů, většinou zastřešené
pavlačový dům/ pavlačák
- viz konzole, krakorec
pavouk [lezoucí] hmyz, převážně škodlivý
(tech.) tenký dírovatý středicí kotouček membrány reproduktoru
pavuza bidlo k upevnění nákladu/ fůry (přivázáné shora k bočnicím povozu), též pabuza
pazderna objekt/ osada ke zpracovávání lnu (odpadem lnu je pazdeří)
71
paznecht (uncinula) rohovitý nesymetrický útvar sudokopytníků na konci třetích a čtvrtých prstů
lichokopytnící mají místo paznechtů kopyta
pazourek štípavý druh křemene, v pravěku užíván jako klín/ sekyra k lovu, nůž k řezání ap.
pazoury (slang.) pačády/ ruce
drápy, pařáty, spáry
- viz pracky
pažba součást ruč. palných zbraní [slouží k opření dl. zbraně o rameno či k uchopení krátkých zbr. {uvnitř bývá zásobník nábojů}]
- viz zbraně
páže šlechtický jinoch ve službě u dvora
(paže = celá horní končetina, kdežto ruka začíná zápěstím a končí prsty)
pažení vnitřní obložení stěn lodi aj.
protizával. obložení stěn výdřevou apod. [při hloubení jámy/ výkopu, tunelu, šachty, krytu, studny apod.]
- viz výdřeva
pažit hustá luční tráva
(pažitka/ šnytlík = druh zeleniny)
- viz krmivo, zelenina
PC (personal computer) osobní počítač stolní/ desktop, přenosný notebook či laptop [též různá miniaturní zařízení, např. zabudovaná do mobilního telefonu, hodinek, tablety i ke kreslení/ čtení počítačových knih, příp. e-zinů, aj.]
- viz hardware, IT, software, periférie, palmtop, tablet, PDA
PC viry programy jež infik. jiné progr. i systémy, zneužív. a mění data, atp.
typy virů: Trojské koně, Worms/ červi, souborové, rezidentní aj. viry
- viz malware
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist