Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1232    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
polyterpenyv přírodě se p. vyskytují jako kaučuk, gutaperča a balata
obsahují latex/ gumu
žvýk. guma se získává z amazonského stromu Ecclinusa balata
polyuretan umělý polymer - pružný, pevný, oděruvzdorný, obrobitelný, benzinuodolný [strojní díly, izolace, sportovišťě, čalounění aj.]
- viz antuka
pomáda vonná mast k ošetřování vlasů, vousů i k jiným kosmetickým zásahům
pomeje špína z mytí nádobí [bez chemikálií - po zasypání otrubami se dává dobytku vypít jako okal]
- viz šlichta, krmivo, odpad
pomezní týkající se okrajového/ přihraničního území
pomíjivý krátkodobý/ dočasný/ prchavý = efemerní
ztrácející účinnost, vyčpívající ap.
pominutý bláznivý
zapomenutý, přeskočený/ opomenutý v pořadí
pominutá/ splašená kobyla
- viz encefalopatie, šílenství, pošetilost
pomlázka hodovačka či pamihoda/ mrskačka [děvčat] - (z vrb. proutí upletená metla s mašlí)
výslužka velikonočního koledníka
pondělí velikonoční
- viz kraslice
pomlázka hodovačka či pamihoda (z vrbového proutí upletená metla s mašlí)
výslužka velikonočního koledníka
pondělí velikonoční
pomologieovocnářství
nauka o typech a odrůdách ovocných rostlin a o jejich pěstování
viz agrologie, hortologie
pompa honosná, přemrštěná úcta, nádhera a okázalost [např. pompézní „kasapodnik“, hold vítězi nějaké soutěže]
- viz glorifikace, paráda, triumf, ovace
pompadůrkadámská kabelka ve tvaru váčku, pompadúra
pončo(mex. poncho) vzorkovaný indiánský oděv [háčkovaný úplet]
lehká pláštěnka/ perelína [bezrukávový přehoz případně s kapucí]
- viz celta, pršiplášť, perelína, větrovka
pond pondus = hodinové závaží
(dřív. fyz. jednotka soustavy CGS [Gausova] se zákl. jednotkami: metr, kilopond a sekunda)
- viz SI
ponk prac./ dílenský stůl zpravidla se svěrákem
truhlářská hoblice [ponkajzny = opěrná železa do hoblice]
(hobl-/ -ovačky / -iny aj.= dřev. odpad)
ponocný obecní noční hlídač vybavený troubou [rohem], během pochůzky obcí rohem vytrubuje/ vyhlašuje hodiny a nebezpečí
- viz vachmajstr
ponocovat chodit pozdě spát, něco kutit/ vymýšlet a nedat si pokoj, nespat
ponor svislá vzdálenost nejnižšího bodu lodi od hladiny [čára ponoru bývá na boku lodi vyznačena]
- viz paluba
ponorka plavidlo [civilní, výzkumné, vojenské] schopné plout pod vodou do velkých hloubek
- viz keson, batyskaf, periskop, sonar
ponoukat navádět, podněcovat, přemlouvat/ navozovat/ vyžadovat/ nasadit brouka do hlavy/ mít koho k něčemu [k přemýšlení/ rozjímání/ k činu/ co udělat]
ponrava larva chrousta obecného/ babky [škodí v zahradách polích i lesích/ poškozují kořínky
jsou potravou ptáků, ježků, krtků]
- viz babka
pontifikát úřad a hodnost hlavy katol. církve – papeže, doba zastávání jeho funkce
ponton kovový větší člun k zakotvení jako plovoucí podpora výpomocného mostu, nástupiště lodí aj.
(přepravní soulodí = 2 a více pevně spojených p.)
pop populární, cosi žádané/ uznávané (hudba, pop-muzik, tance, zpěv, osobnosti, skupiny, sport
ševc. lepidlo
představený pravoslavné církve)
popelení drůbeží způsob zbavování se cizopasníků (natřásání v hromádce popele)
popelářský vůz „KUKA, BOBR“ aj. k odvozu domovn. odpadu
popínavé keře akébie, podražec, plamének, břečťan, loubinec [psí víno], hortenzie, zimolez, rdesno, růže, réva, vistárie, liány [např. ayahuasca] aj.
poplatky činže/ nájemné, vodné, stočné, otop, odvoz odpadků, výtah, úklid domu, elektřina, plyn, TV, internet, telefon/ hovorné, pojistné, daně
parkovné, dovozné/přepravné, skladné, půjčovné, stojné [nevylož. vagónu], obslužné/ všímné/ spropitné, doruč. novin, ostraha, pokuty
praní prádla/ čistírna, jízdné/ cestovné, stravné, mýtné, vstupné, nocležné, poštovné/ porto, kadeřník, mob. kredit, člen. příspěvky
služné/ mzda, výživné/ výchovné/ opatrovné, školné, prostoje, dary/ všímné, drobná osobní vydání, dovolená/ rekreace, kapesné, aj.
- viz porto
poplužní dvůr (praedium) hist. označení pro panský/ vrchnostenský, nověji propachtovaný dvůr, [zbytkový] statek
popojít uhnout z místa, poodejít dál [on poodešel/ uhnul]
popravy upálení, stětí [mečem, sekyrou, gilotinou], el. proudem, otrávení jedem/ plynem, oběšení/ lynčování provaz. oprátkou, utopení, podříznutí hrdla, zastřelení, (muslim.) ukamenování, aj.
- viz šibenice
poprchávat lehce pršet, (= krápat [krůpěj, kropení, kropenka faráře])
- viz konev, mžení 77
popud stimul, podnět, impuls, motiv, pobídka, pohnutka k činorodosti, ale i k nespokojenosti, prchlivosti, konfliktu, sarkasmu, pomstě apod.
popularizace šíření poznatků, názorů
obeznamování veřejnosti
srozumitelný výklad
populární známý, oblíbený, proslulý, lidový [p. píseň - evrgrín])
- viz hit, renomovaný
populizmus (populus = lid) demagogie [staví spíše na rétorice - kritice vládnoucí elity]
úsilí o přízeň
populismus
- viz demagogie, rétor
pór, pórek zelenina podobná cibuli
pór, póry pórovitost, mikro-/ porézní, průlinčitý [p. v kůži těla -pocení
pórovitá kůže aj. materiály]
průsak, nasákavost, savost [savý papír]
- viz kapilára
porce norm. díl jídla [dd = denní dávka]
porcování = dělení jídla na porce
(proporce = rozměry dané vzáj. poměrem složek k celku)
- viz dávat, disproporce
porcelán (též porculán) hmota po vypálení „těsta“ z kaolinu, ostřiva a taviva [výroba nádobí, sanit. keramiky, izolátorů, dlaždic, ozdob aj.]
- viz keramika
porcinkule hist. františkánská městská pouť o 1. srpnovém víkendu
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist