Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1232    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
povříslo svazek zkroucené dlouhé [žitné] slámy k ručnímu vázání snopů
- viz snop, špagát, houžev
pozednice trám na dokončené zdi, nesoucí střešní konstrukci
pozice konkrétní místo/ umístění / postavení [i vojska] či názor
obraz tech. detailu
stupeň kariér./ polit. zařazení - podřízení/ vlivu
poziční
prepozice = jaz. předložka
- viz post, póza, pózování, premisa, propozice, EXPO, exponent
pozitivizmus klad, pozitivní filozofie, orientuje se na to co je dáno, odmítá nadpřirozenost nebo spekulace
opakem p. = negativizmus
- viz negativizmus
pozitivní „+“= kladný, dobrý/ úspěšný/ správný
(opakem je negativní = „-“ záporný, neúspěš./ špatný, klamný
neutrální = „0“ netečný [ani ryba ani rak])
pozitivum = cokoli kladného/ správného
- viz negativum, pozitivizmus
pozitúra (pejor.) protivná osoba/ postava
směšná věc
pozorovatelna mask. pevnůstka s větším rozhledem zpravidla polozapuštěná, zpevněná dřevy aj., vybavená periskopy a spojovacími prvky k velení
póza, pózovánípoloha, pozice
pózování [tvoření/ zaujímání žádaného obrazu/ polohy k snímkování, malování, hraní divadla ap.]
pózista/ [divad.] statista
poziční válka = pevnostní aj. zaujímání možných poloh [póz/ pozic]
(pozitůra = [pejor.] pozice/ osoba)
- viz pozice
požerák trubní rybniční výpusť tvaru šachty, zvaná též kbel nebo mnich
- viz stavidlo
pra-, pre- první část slov s význ. dávný [pravěk, praotec, pradávný, letitý]
(prales = chrán. neudrž. les
prazdroj = letitý zdroj
zn. plzeň. piva)
prehist.
- viz pré
prac. jednotkakalk. jednotka - množství určité práce družstevníka za stanov. časovou jednotku [podle jednotek dostává zál. a pak podíl. fin. odměny, příp. naturálie]
prácefyzikální veličina - dílo člověka/ výsledek práce [působení mysli/ síly/ energie k vytváření užitných statků/ věcí]
práce ruční/ mechanická/ elektrická/ duševní/ vědecká/ umělecká
zaměstnání - prostředek výdělku/ obživy
práce otrocká/ dobrovolná/ brigádní [i zdarma]
bývalé noviny ROH - Práce
- viz pohon, energie, motor, přesčasová práce
pracky (pejor.) ruce, nohy/ tlapky/ hnáty [zvířecí packy/ pacičky/ pacinky
{psovi: „dej pánovi pac!“
na rozlouč. „pac a pusu“}
zpackat = zkazit, zvorat]
pracny formičkové vánoční pečivo
(formičky/ tvořítka = plechové aj. výlisky růz. tvarů k pečení či výrobě pískových báboviček)
prádlo prám či lávka v potoce k praní a máchání v tekoucí vodě
prádlo osobní a ložní
pračka = mech. prací stroj
pradlena
- viz plajchování, valcha
pragensia alba/ dokumenty/ knihy/ mapy/ snímky ap. popisující a zobrazující Prahu
pragmatik člověk myslící reálně - ekonomicky, ovládající normy a sledující vývoj, je sběhlý či zručný ve svém oboru a pracuje systematicky, cílevědomě
pragmatika(řec. pragma = skutek) býv. řád o služebním poměru veřejných zaměstnanců
praktika
discplinární předpisy
pragm. lingvistika - věd. disciplína, zabýv. se řečí [řeč. aktem sledujeme i nějaký záměr - smysl komunikace]
- viz sémantika
práh prkno uzavírající spodek rámu/ futra u dveří
spodní překryt vchodu
pod-/ nad-/ prahová hodnota [slyšitelnosti aj.]
základní/ dolní hodnoty/ efekty
řeky/ potoka]
vy-/ pražené obilí [kaše, zápražka]
slunce hřeje až pálí/ praží
Praha
prahnout usilovat o [úspěch, pomstu]
vyprahlý - vyschlý, vypražený [upražený]
pracharandasušené hrušky na povidla a do buchet, či sušená zelenina do polévky
prášek k sypání pečiva apod.
práchnivěnítrouchnivění
postupný rozpad neživých látek [biolog. látky, dřevo, textil a další látky podléhající oxidaci ap.]
- viz živý
Prajz Prus, prušák, (podobně Sas/ -ík, Bavor/ -ák, Rus, Wasrpolák, Cikán/ Róm, Slezan/ Šlonzák aj.)
prakomunizmus prvobytně pospolná společnost [pračlověk v kmenových tlupách
rovnost, společná práce i společné užívání výsledků práce]
praktiky zaběhnuté/ osvědčené způsoby chování/ jednání, nejen kladně přijímané
(praktika = praktická vyučování/ cvičení v reál. prostředí)
- viz etiketa
prám jednoduché (nouzové) ploché plavidlo, též jako ukotvené nástupiště říčních lodí či plato k máchání prádla apod.
plavidlo pro vozy/ auta aj. na přívozech (bývá trámové s horním vodičem - lanem, na pohon říčním proudem, vesly/ pádly, bidlem či motorem)
- viz plavení, plavidla,
pramen vývěr [teplé] podz. vody
naleziště/ zdroj/ výskyt
(prameniště/ -itý
pletený z několika p.
p. bádání, vlasů
spojené. vory
pivo Staropramen aj.)
- viz gejzír, proud, ron, splach, vývěr
pramice malá veslice, např. rybářský člun, bárka
- viz prám, plavidla, lanovka
prampouch zděný nadzemní rozpěrný oblouk aj. mezi sousedními budovami [příp. klenutý s krytou spojovací chodbou]
pranice mela
prát se - kdo koho silou přepere/ porazí
zápasení [též zvířat - kohoutů, psů aj.
korida = býčí zápasy]
- viz špásování, úpoly
pranostika průpovídka s předpovědí počasí či živ. zkušeností [např.: Jez do polosyta, pij do polopita, vyjdou ti naplno léta!]
pranýř (zast.) sloup/ klec na náměstí, místo hanby, ponížení a utrpení [tam byli provinilci přivazováni, veřejností hanobeni a ponižováni]
prasátko keram. nádobka/ kasička tvaru selátka ke spoření mincí [k vyjmutí mincí se musí rozbít]
zrcátkový odraz slunce/ vánoč. svíček na stěnu
- viz zlatoušky
prasečí chřipka (mexická ch.) smrtel. respir. onemocnění virem A/H1N1, přenosné na člověka [obsahuje geny lidské, ptačí a prasečí chřipky]
očkovat !
prasit (slang.) zkazit, zhanobit, prznit
dělat prasečinky/ oplzlosti/ sprosťárny/ prasárny
prasklina puklina, fuga, nakřápnutí, lom/ nalomení, něco popraskaného/ naprasklého [k opravě - zacelení, výměně]
- viz dráteník
prašivka nejedlá houba
(prašivina
prašivec = zavšivený tulák, bolavý po těle ze špíny aj.
podlý bezcharakterní ničema/ mizera - hajzl)
pravda filosofická kategorie [pojem], shoda skutečnosti s realitou
opakem p. = lež [nepravda]
- viz filosofie, idealista
pravěkprehistorie (obecně do let 3000/300 před n.l.)
zkoumá jej prehistorická archeologie
prehistorický = předpotopní/ dávný

dělení na doby:
  • kamenná
    • paleolit - od vzniku člověka do 10000 př.n.l.
    • mezolit od 10000 do 7000 př.n.l.
    • neolit 7000 - 3500 př.n.l., zač. zemědělství, výr. nástrojů
  • bronzová 3500 – 750 let p.n.l.
  • železná - 750 let př.n.l. - 0
  • římská 0 - 400 let n.l.;
- viz etapy dějin, geologické doby, pra-
právo ustálená soustava názorů a zvyků kázající co se smí a co ne
zákony, předpisy, vyhlášky aj. normy/ normativy vydané podle zákonů
- viz soud
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist