Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1232    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
prešpán tvrzený/ tuhý elastický karton/ lepenka na pořadače, mapy s chlopněmi, desky knih, kufříky
- viz lepenka, karton
prevence předcházení něčemu, ochrana před něčím
preventivní [kontrola/ prohlídka/ školení] = opatření k předcházení škodám
prevít protivnej člověk
nepříjemná věc / něco špatného/ škodlivého, co vyvolává kritiku a odsouzení
přirovnání [„chřipka je prevít“ aj.]
nadávka
prezence přítomnost
(prezenčák = voják zákl./ prezenční služby)
prezentace = zápis/ předvádění/ ukázka
- viz prezent
prezent dar
„dáreček“ = smolař
prezentovat = ukazovat, nabízet, předkládat, vystavovat
(présens = 1. pád)
- viz prezence, reprezentace, závodník
prezident volený předseda orgánu
nejvyšší polit. představitel prezidentského či parlamentního státu
(exprezident = bývalý prezident)
president
prchat vzdalovat se/ utéct, zmizet [vzít roha], prchnout [uprchlík]
vyprchat/ vypařit se - vyčpít/ vyčpět, čpít, čpavý [pach]
(čpavek = amoniak)
prchlivý unáhlený/ prchlý/ vznětlivý/ vzteklý [chytá ho rapl]
temperamentem cholerik či sangvinik
(jiné je prchat/ utéci, nepovol. vzdálení)
prim první místo [např. v počtu autohavárií, „hrát prim v týmu“ [v orchestru, škole, kolektivu]
prima první třída osmiletých SŠ
primisima - 1.a kvalita, precizní/ skvělý
nejmenší hud. interval
- viz ažúr, ideál/ -ní, primář, primus, tip-ťop
primadona první pěvkyně oper. souboru, subreta
vyzývavý domýšlivec
(primabalerína = první tanečnice balet. souboru)
- viz diva, ostentativní, nafrněný, frfňat
primární hlavní/ zákl., první, počáteční, přednostní
[sekundární = odvozený od p., vedlejší, návazný {obvod aj.}]
(sekundující = sledující k příp. zastoupení)
primář přednosta/ vedoucí [lékař] týmu
jeho pomocník/ zástupce = sekundář
podobně přednosta [železn.] stanice, úřadu
- viz sekundovat
primas první konšel zastupitelstva města
biskup [biskup je též ocas nad řitním otvorem ptáků/ drůbeže - husy]
primáš = šéf cikán. kapely
primát opice, nehetnatec
prvenství, vůdčí postavení
primátor = starosta statutárního města
primátorky = veslař. závody pod záštitou primátora
primitiv prostoduchý/ triviální/ nekultivovaný/ zaostalý člověk na nízké úrovni
(primitivní = jednoduchý, neumělý [nástroj/ věc)
„domado“ = doma dodělat
primus bývalý tlakový petrolejový vařič
nejlepší žák, premiant
- viz prim
princip (počátek) myšlenk. východisko, zásada/ zákonitost/ pravidlo, z něhož lze odvozovat další důsledky a poznání [např. princip skenování]
principál majitel divadla/ cirkusu
(princ/ králevic, princezna = [oficiální] potomek krále a královny [ne levoboček])
- viz impresário, bastard
principiální zásadní, základní, zásadový
z principu, principiálně, zjednodušeně
princmetál, princmetálový hubatý
[bába princmetálová = hubatá]
- viz prinzmetal
prinzmetal kočičí/ falešné zlato
(Prinzmetalova angína pectoris: nemocný má potíže pouze v klidu [dr. Prinzmetal - americký kardiolog, + 1987])
- viz angína
priorita, prioritní přednost/ -ní [postavení]
nastavit priority/ pořadí [priorita 1., priorita 2. …]
PRIOR = název býv. obch. domů
- viz a posteriori, demokracie
privat soukromí
(priv. [byt/ majetek, ordinace/ činnost/ zájmy], na rozdíl od něčeho služebního, veřejného, cizího, družst., státního ap.)
- viz sekret, diskret
privatizace rozprodej/ zbavování se státního/ společného majetku - jeho přechod do soukromého apod. vlastnictví
privilegia, privilegovanývýsady, zvýhodněnost/ -ný, prestiž/ přednost
privilegovaná/ - upřednostňovaná [vrstva společnosti, skupina, tým]
privilegium (právn.) přiznaná výsada, výhoda [privilegovaná osoba, instituce, činnost]
- viz benefity, protekce, VIP, ZTP
prizma nikol, světlo lámající/ rozkládající skleněný polarizační hranol
hledisko
podmínky/ způsob pohledu
- viz prizmatický
prizmatický [= lomený]
p. dopravní pás
p. článek/dobíjecí akumulátor [pro walkmeny ap.]
p. monokulár
p. komínek
p. sklo, p. strojní svěrák
príznic zapařovací Priessnitzův obklad [studený obklad krytý zábalem]
[Vincencz Priessnitz založil r. 1831 vodoléčebné lázně v Jeseníku]
- viz laryngitida
prk kozí pach
(úprk = útěk
úprkem
uprchnout)
- viz těkavost, odér, puch
prkenice náprsní taška, šrajtofle
- viz šrajtofle, tobolka
prknastromové řezivo
prkna rolní = brutnákovitý polní plevel [Lycopsis]
(prkno = konstrukt./ žák. kresl. deska/ pomůcka s příložníkem)
- viz katr, vodovky
probace Probační a mediační služba ČR = dohled a pomoc k začlenění obviněných a potrestaných do života [netýká se psych. nemocných]
také mimosoudní řešení sporu mediátorem [k urovnání konfliktu souvisícího s trest. řízením (§2, odst.2, z.č. 257/2000 Sb.)]
organiz. vých. kurzů
- viz test
problém, problematický sporná otázka, nejasnost, nesnáz, potíž, záhada, nepříjemnost, překážka, věc/ záležitost k řešení
- viz kiks
proboha údiv - probůh, pro pána boha/ krále co se to děje ? [proč to děláte?], [pozdravy: Pozdrav [Vás/ tě] pámbu, Dejž to pámbu, Těbuh!, Těpic!]
- viz vale
procedura předepsaný postup činnosti/ výroby/ léčby, atp.
úsek počítačového programu k výpočtům určitého typu
- viz proces
procedurální týkající se postupu, např. při sestavování plánu jednání ve sněmovně, na úřadech
procento jeden díl ze sta, setina celku [1:100 = 1%]
procentní/ procentuální/ percentuální = uvedený v procentech
- viz promile
proces průběh, vývoj, děj, soudní řízení
akce/ program sestávající z dílčích kroků/ procedur
[proces může být i nekonečně dlouhý]
- viz procedura
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist