Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1232    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
podnož podstavcová konstrukce [stolu/ skříně/ sochy/ stroje aj.], sokl/ cokl, příp. možnost nastavení výšky/ sklonu ap.
- viz podesta, podezdívka
podobenka snímek osoby, fotografie {fotka}, portrét/ obraz
podolek spodní okraj oděvu
- viz rous
podprsenka součást dámského oděvu (spodního prádla nebo plavek) sloužící k zahalení prsů
[slang. ] podprďa
- viz prsa, korzet
podrost dorůstající rostliny ve starším lesním/ polním porostu (podsev [např. jetele] setý s obilím vzroste až po sklizni obilí)
podroušení, podroušenostneschopnost se plně ovládat [podnapilost/ opilost, vliv drog či nemoci]
- viz doping, droga, fetovat, psychopat, toxiny
podsada dřevěná ohrádka stanu
krejčovské podsazení [zaobroubení]
podsední (o tahounu) ten levý od oje (z doby kdy se jezdilo vlevo)
pravý tahoun je náruční
podsvinče sele, selátko, mládě prasete/ prasátko
- viz pokladna [kasička]
podtrh p. textu čarou
(habaďůra/ podtrhnout/ ušít boudu/ podrazit koho - nesplnit smlouvu
p. nohy/ dát „stoličku“ komu aby upadl)
- viz svinstvo
poduška polštářek [„pod ouška“]
(barvicí polštářek k razítkování aj.)
podvazek elastický plochý kroužek na přitažení punčoch/ ponožek k lýtku či stehnu, příp. pás/ kšírek od pasu či ramen s elast. upev. pásky
- viz kšandy
podvlékačky pánské spodky (spodní dlouhé oteplovací kalhoty s vázacími tkanicemi)
podvrh napodobenina originálu
padělek/ plagiát
podzemí prostory/ zaříz. pod zem. povrchem [sklepy, tunely, garáže, štoly, produktovody aj.]
reakční polit. odboj
- viz disident, legální, suterén, underground
podzol půda vyluhovaná spodní vodou
- viz druhy půdy, humus, ornice, země
poenta [pointa] překvapující závěrečný obrat - rozuzlení vtipu
pofidérní nejistý, pochybný, nedůvěryhodný
- viz dubiózní
pohan osoba vyznávající mnohobožství
- viz bezvěrec, ateismus
poháněč pohůnek, pomocná síla
- viz hnáti
pohlavár osobnost z vyšších kruhů/ představitel moci, šéf, boss, předák, pán, chlebodárce, magnát, vrchnost/ šlechta, papaláš ...
pohontechnický pojem - způsob tvoření a předávání mechanického výkonu [uvádění do pohybu aj.]
pohon vodní/ větrný/ ruční či zvířecí/ natahovací
pohon motorový - tepelný – parní, plynový [spalovací]/ elektrický/ reaktivní/ pulzní/ solární/ jaderný
- viz energie, hnáti, hybrid, parní stroj, motor, turbina, plazma, raketa, perpetuum, hřídel, řemenice, vrtění
pohorky kožené kotníčkové šněrovací boty s gum. aj. podešví [též zetory]
bagančata
pohrabáč příruční výbava žárových topidel k úpravě ohně a k prohrábnutí roštu
široké hrábě k shrabování ulomených klasků aj.
pohůnek poháněč dobytka, pomocná síla v hospodářství
- viz chasa
pochování p. dítěte v náručí
p. nebožtíka či jen uložení urny s popelem do hrobu
- viz funus, funebrák, kremace, krchov
pojebaný něco odsuzovaného, nežádoucího, pokaženého
ulevení [rus. „Job tvoju mať“]
(přeříznout/ pojebat = (slang.) zneužít ženu)
pojímání oplodňování (kopulace) mezi ptactvem [slepic kohoutem, hus houserem …]
(též pojmout za mažela/-lku
porozumění významu)
- viz koitus
pojištění smluvní náhrada pro případ škody/ úmrtí/ nemoci/ invalidity, živelní aj. pohromy [pravid. splátky po dobu platnosti sml.]
- viz franšíza
pojít zajít, chcípnout, zemřít, skonat, vypustit duši, odejít do věčných lovišť/ pod kytičky [“Kanárek nám pošel/ chcíp. Zdechlinu jsme zakopali.“]
pokání zpytování hříchů a jejich odčinění bohulibou činností [kání, káti se, kajícnost, kajícník]
- viz bible, desatero, hříchy, lítost, zpověď, žalm
pokladna kasa, místo k placení/ odběru peněz, prodeji vstupenek aj.
příruční p.
pokladnička - kasička na spoření
- viz podsvinče, sejf
poklasný pomocník správce statku/dvora (organizoval a řídil práce čeledi, staral se o koně, zem. výrobu a chod hospodářství)
poklice, poklička víko na hrnec/ konvici/ šálek, korbel ap. [někdy upevněná - odklápěcí]
ozdobné kryty kol auta
(slang.)
- viz činel
poklona projev úcty [uklánění se, smeknutí přikr. hlavy, poděkování za potlesk ap.]
vypoklonkovat někoho pryč [slušně se ho zbavit]
- viz pukrdle
pokora skromné chování, nesobeckost/ respektování druhých
vědomé odčinění prohřešku
- viz autorita, hříchy, pokání 76
pokoutně nedovoleně, na zapřenou, skrytě, utajeně, načerno [podnikání, držení, výroba, pěstování, lovení, obchod, zprostředkování, zajišťování, ap.]
pokovení elektrolytické/ galvanické nanášení ochranné antikoroz. vrstvy [stříbra, zlata, chromu, mědi, niklu, cínu, hlíníku, zinku a kombinací]
- viz galvanizace
pokrčení p. rameny = projev „Nevím, Neznám!“
p. nohou a vystrč. zadku = projev „Vlez mi na záda!, Kadím na tebe!“
shrbení = manévr proti objevení
pokrutiny krmivářské směsi [řepné, řepkové, ollvové apod. expelery, koncentráty, moučky aj. užitečné látky z potravinářské výroby]
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist