Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1232    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
paralyzérosobní obranný prostředek s elektrickým výbojem
chemicky ochromující látka
(paralyzovat = ochromovat, činit neúčinným)
partafíravedoucí party [dělníků, mistr, dílovedoucí ap.]
- viz polír, kápo
pasáty převládající pravidelné větry následkem vysokého tlaku v subtropech směřující od obratníků k rovníku [suché od pevniny, srážkové od oceánů]
pasivacemoření [zvyšuje antikorozní odolnosti výrobků z nerezové oceli]
- viz mor
pasivní, pasivněnečinný, netečný, nereagující, trpný
pasivita = pasivum/ pasiva [finance]
[opak = aktivní/ aktivum/ aktiva]
- viz pasé, pasivní resistence
paspartakarton s výřezem [rám/ obruba vloženého obrazu/ kresby, příp. se zasklením a olepením okrajů, nebo i s nožkou k šikmému postavení]
- viz pasport
pastvina[ohrazený] trávní pozemek k pastvě dobytka [obyčejně na stráni]
- viz bača, koliba, lučina, pasák, salaš, stráň
patnerozhodný výsledek
- viz remíza, skóre, plichta, fifty-fifty
patetický(pathos/ patos) libujicí si v patosu, vzletném/ citovém projevu
vzrušený [Patetická symfonie]
- viz zemitos
patiskfalšovaný tisk, upravená kopie ap.
- viz falzifikát, tisk
pádklesání dolů vlastní váhou [z koně/ patra, z výšky, pýcha předchází pád]
mluvnický 1.-7. pád
každopádně
výpad, nápad, případ, odpad, padák, spad, západ ap.
pečetní vosktuhý barevný vosk k rozehřátí, nakapání a otisku pečeti ještě za tepla - nelze sejmout bez poškození
- viz konspirace, utajení
pedikulózazavšivení
- viz veš, zavšivení
peelingobrušování mrtvých buněk kůže/ odstranění odumřelých části pokožky krémy s abrazivními částečkami
brousí se také pemzou
- viz pimza
percepcevjem, vnímání
peristaltikarytmické smršťování svalstva trávicího ústrojí
petanquespolečenská hra pro dvě 1–3 členná družstva, která se snaží házet 3 cca půlkilové kovové koule o průměru 0,65-8 cm co nejblíže k cíli [dřevěná kulička/ prasátko/ košonek] a bodují se ty nejbližší
terénní hřiště cca 4x15 m se značí provázkem/ páskou
hra má mezinárodní pravidla
pH[číselný] vodíkový exponent 0 až 14 [standard = 7 {=neutrál; udržet pH krve na 7,35 - 7,45, jinak umíráme}], nižší číslo značí kyselost {aciditu}, vyšší značí zásaditost {alkalitu}; zásadité látky v těle brání vzniku mnoha nemocí !!
- viz lakmus
pičink(z angl. pitching) klonění/ předklánění/ kývání/ houpání ap.
placentamateřské/ děložní plodové lůžko novorozence
pláž, plážový[rozsáhlé] písečné pobřeží s vybavením [pro slunění, stínění, koupání, občerstvení, hry/ zábavu ap,]
lážo-plážo = pomalu/ ospale
- viz lažírovat, lido
plecezáda
- viz páteř, cemr, rapice
plemeno, plémědruh, odrůda živočichů [lidské, zvířecí - psí, vlčí, koňské atp.]
alternativně lze třídit nejen faunu, ale i floru
- viz ráce, třídění
plexiskloorganické sklo [některé druhy jsou nerozbitné, bezpečnostní]
plod(botanický = fructus, biologický = fétus) následek opylení/ oplodnění [nebo výsledek/ výplod/ produkt myšlení a práce]
- viz oplodnění, opylení
plovárnaudržovaná krytá či přírodní vodní plocha vybavená pro koupání, zábavu, příp. i sportování, se šatnami, hygienickým aj. společenským zařízením
- viz akvapark, lido, sauna
poddat seustoupit, podlehnout [u hádanek dát se poddat]
Podlipanskoleží ve Středočeském kraji na území okresů Kolín a Nymburk a zahrnuje území tří svazků obcí mezi Labem a Sázavou [Lipany leží jižně u Českého Brodu]
- viz Horácko
podpásovkarána pod pás
podlost [někomu řeknu (co mi vadí), a on to schválně udělá]
pohořízalesněné/ skalnaté horstvo/ hory [vysoké/ pásmo nad 1000 m.]
- viz pahorkatina
pochroumanýpoškozený, špatně fungující, vadný
- viz chromý
postgraduálpomaturitní zdokonalovací studium [semináře, jazykové či odborné vzdělávání, příp. i pro absolventy VŠ, či jako celoživotní vzdělávání {lékařů ap.}]
politikumpolitická záležitost/ věc [týkající se občanů/ veřejnosti]
polyesterplast - PES, v jehož makromolekule je esterová skupina
textilní vlákna z polyetylentereftalátu (PET)
dvousložkový tmel/ lak
- viz UH
polyneuropatiesenzomotorické poškození periferních nervů, odstupujících od míchy [necitlivost končetin; doplnit vitamín B12]
portabilitapřenositelnost [věcí, počítačových programů]
portable = lehce přenosný, kufříkový, cestovní
portatile = malý přenosný oltář
portativ/ postativ = přenosné varhany
posedlýďáblem ovládnutý, bláznivý, ztřeštěný, dychtivý/ bažící po něčem, ctižádostivý, chorobně závislý
- viz náruživý
poselstvívyslání důležité zprávy [poslem, poselstvem, delegací, masovými informačními prostředky]
zpráva z/ do jiného světa/ církevní/ vánoční ap.
- viz delegace
postmodernizmusevropský myšlenkový/ filosofický a výtvarný směr konce 20. a počátku 21. století
postřeh(percepce) bystrý vjem, vnímavost
popis odpozorovaného výjevu a reakce na něj
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist