Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene E

Počet nalezených zmínek: 274    

1    2    3    4    5    6    7   
EAN jeden z čárových kódů k označení zboží, čtený skenerem účtovací pokladny aj.
- viz čárový kód
eben, ebenový černé tvrdé tropické dřevo [přirovn.: ebenově černé vlasy]
(ebonit = černý plast/ celuloid/ kaučuk - na hřebeny, el. izolace, tlačítka aj.)
ebola smrtelná nakažlivá nemoc z Konga, způsobující rychlý rozklad tělesných orgánů, s inkubační dobou 2 dny a 90 % úmrtností [protilék dosud není]
ebook el. kniha
čtečka SD karet
č. ke čtení el. knih [obsah. až tisíce knih/ obrazů
změna písma
překlady
hlas. čtení
dl. výdrž baterie]
- viz iPad, SD, tablet
edém otok, naběhnutí [naběhlá/ oteklá ruka/ žíla/ jazyk aj.], ke splasknutí se užívá přebal {s roztokem octanu hlinitého}
- viz hematom
eden ráj, místo blaženosti, paradise
- viz nirvána
edice vydání slovesného ap. díla tiskem
vydavat. činnost/ sbírka knih/ děl určitého typu [knižnice]
(reedice = opětné/ upravené vydání)
- viz emise
edikt (hist.) veřej. vyhláška/ oznámení [úřední nařízení na vědomost občanům, např. o dražbě]
- viz bula, demarše, label, plakát, ukaz, vybubnovat, zákon
editace přípr./ zprac./ úprava/ doplnění pís., graf., zvuk. apod. materiálů k vydání/ zveřejnění - tiskem, med. prostř.
(editor = člověk/ vydavatel, PC program)
EDR („Enhanced Data Rate“ u technologie Bluetooth) zvýšená rychlost přenosu až na 2,1 Mb
- viz bluetooth
EEG elektroencefalograf [přístroj k neurolog. vyšetření mozku]
- viz EMG, centrum, CT
efekt, efektivníúčinek, výsledek
úspěch, dojem
účelný, účinný
[skutečné ztráty/ výdaje; efektivní pomoc/ užitečnost užití stroje ap.]
(neefektivní = složitý, zbytečný, nevhodný)
efemeridy GPS údaje o zdánlivé poloze pohybl. astronom. objektů [Slunce, Měsíc, planety, družice] na obloze v určit. čase/ -ech [platí až 4 hod.]
egalitarismus ujednocování [vlastností/ názorů], rovnost/ -ářství [egalizované mléko = s ujednocenými vlastnostmi]
(„je mi to egal“ = jedno)
- viz komuna
egalizace vyrovnání/ ujednocení [úprava mléka na požad. obsah tuku]
je nám to egál = jedno
egalitarismus = rovnostářství
- viz komuna, glajcha, plajchování
egoismus životní princip a morální vlastnost charakterizující člověka ve vztahu k ostatním lidem/ společnosti
bezohledné jednání podle vlast. zájmů
egoista (ego = já) sobec, prosazující hlavně své zájmy na úkor ostatních
- viz ens
EHS Evropské hospodářské společenství [1958 - 1993]. Podle Maastrichtské smlouvy r.1993 se EHS transformovala na Evr. společenství, které následně zaniklo začleněním do Evropské Unie [2007 - 2009]
- viz EU, NATO, RVHP, VS
echo ozvěna
(dávat e. = dávat znamení, signalizovat/ potvrdit signál, upozornit na šťáru)
- viz šťára
echolot (sonar) přenosný přístroj k mapování vodního dna - jeho profilu, hloubky a ryb ve sledovaném vodním sloupci
- viz radar, sonar
eidetismus schopnost navodit si představu, která získá živost vjemu [Jde o nadání [ne o patologii] volně si vybavovat živé detailní obrazy]
- viz halucinace
ejakulace výstřik semene při vyvrcholení koitu
- viz koitus, pohlavní styk
ekipa skupina lidí spjatých společným úkolem, závodní družstvo/ tým [team], doprovod
- viz druh, družba, ekvipáž
eklekticismusnedůslednost, bezzásadovost, nejednotnost, souhrn různorodých názorů
ekliptika rovina dráhy Země kolem Slunce [půlí sféru nebes
při pohledu ze Země prochází Slunce během roku různ. souhvězdími]
- viz orbita, trajektorie, zodiak
eklování vize ošklivení až na zvracení [„ekluje se mi to“]
ekologický co je v souladu s přiroz. životními podmínkami, co respektuje přír. zákonitosti
vztahující se k životnímu prostředí
vztah organismu k prostředí
ekonomie hospodárnost, progres. hospodaření
věda zkoumající chování ek. subjektů
ekonom = hospodář
ekonomika = hospodaření státu aj.
ekonomizér předehřívač, využívající zbytkového tepla spalin
(plyn./ el. teplomet
[teplovodní] ohřívač/ -ák piva
el. poduška
radiátor)
- viz topidlo
ekran (rus.) promítací/ zobrazovací jednotka
TV satelit
promítací plátno kina
ekumena obydl. území Země, krajina člověkem pozměněná
e. rada církví
(anekumena = neobydlená část Země, nedotčená člověkem)
- viz rajská
ekvalizér zařízeníí k úpravám frekv. charakteristiky zvukového signálu zesílením či potlačením některých částí akustického spektra
- viz potenciometr
ekvátor rovník [rozděluje Zemi na severní a jižní polokouli]
ekvipáž [ekypáž] dávný exkluzivní kočár s přepychovým spřežením [vícespřežím]
výbava/ -ení
- viz landauer, přípřež, dostavník, ekipa
ekvivalent, ekvivalence rovnocennost, stejná platnost/ účinek, rovnomocnost, vzájemná záměnnost/ náhrada
ekvivalenty, ekvivalentní
- viz identita
ekzém kožní zánět [patrně z alergie/ přecitlivělosti]
- viz alergie
elastický pružný, ohebný, flexibilní, přizpůsobivý houževnatý materiál
elast./ svižný/ půvabný krok - pohyb
Eldorado pojem bohatství [z legendy zlaté horečky 16.-17. století kdesi v americkém městě zlata, známém jako El Dorado]
(ze španěl. - pozlacený) přezdívka bájného jihoamerického panovníka
země oplývající zlatem u smyšleného jezera Parime
elegance vybraný vkus, ladnost, uhlazenost chování
elegantní zjev/ věc/ doplněk/ oděv..
elegán = uhlazený švihák, frajer
elegantní = apartní, vkusný
elegie žalozpěv, tklivé literárně-hudební dílo [např. satirická autobiografie Tyrolské elegie z roku 1856 od K.H.Borovského z doby RU internace v Brixenu]
1    2    3    4    5    6    7    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist