Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova halucinace

Počet nalezených zmínek: 1    

halucinace [zrakové sluchové], pseudohalucinace/ bludy [paranoidní, megalomatické, mikromanické], iluze, klamy, vidiny, blouznění, přeludy
(patolog.) vjemy bez reálného podnětu [biopsie - po pokoji běhají trpaslíci/ myši aj.]
- viz delirium, eidetismus


Možná související slova

Slovo halucinace se objevilo ještě zde:
aura svatozář
předzvěst epilept. záchvatu - padoucnice [zrak., čich., sluch. halucinace, záškuby svalstva]
vyzařování bioenergie
- viz glorifikace
delirium zmatenost, obluzené vědomí, duševní onemocnění - kvalitat. porucha vědomí, [„d. tremens“ – chron. alkoh. otrava]
- viz demence, halucinace, iluze
eidetismus schopnost navodit si představu, která získá živost vjemu [Jde o nadání [ne o patologii] volně si vybavovat živé detailní obrazy]
- viz halucinace
iluze mylná představa/ vjem, vidina/ sen, přelud
poruchy myšlení/ emotivity [bludy, apatie, neklid, strnulost]
- viz halucinace, hypnóza, emoce, psychóza
pareidolie optický klam, zrakové vnímání, kdy je vjem dotvářen v neskutečné podobě
- viz halucinace, serotonin
schizofrénieporušené vnímání reality, rozštěp mysli
poruchy myšlení, jednání, emocí, vůle a chování, netečnost
příznaky: halucinace, bludy, nepozornost a nevůle, narušení psychomotoriky, ap.
- viz halucinace, psychóza, pošetilost
vizus zrak, vidění, zraková ostrost
visus
vidiny-sny/ halucinace/ přeludy
- viz audiovizuální, geometrie, halucinace, vize, vzhled
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist