Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene E

Počet nalezených zmínek: 274    

1    2    3    4    5    6    7   
eskapádauprchnutí, útěk
nerozvážný čin
špatný skok jezdeckého koně
eurojednotná společná evropská měnová jednotka: euro = €
- viz eurozóna - EU
export, exportovat vývoz, vyvážet [zboží, kapitál aj.]
(opakem je import = dovoz)
- viz artikl, HDP
extrémismuskrajně radikální postoj
extrémizmus
- viz anarchie, extrém, radikál, revolta
E-learningzadávání instrukcí pomocí počítače/ Internetu nebo CD-Rom [samostatně, instruktorem, mezi studenty - k procvičování znalostí uživatele]
e-zinelektronický magazin/ časopis provozovaný na Internetu
- viz magacín
eburkost ze sloních klů či rohů nosorožců [např. plátky užívané na potah kláves, intarzie, šperky ap.]
roh nosorožce má asi 1.3x vyšší hodnotu než zlato [1 kg zlata stojí asi 800 tisíc Kč; platina je asi 10x dražší než zlato]
- viz rohovina/ rohy, slonovina, vykládání, žijony
EdisonThomas Alva Edison (1847 - 1931) - americký vynálezce mikrofonu, fonografu, žárovky, dynama, kinematografu, akumulátoru, elektromobilu, gramodesk aj.
edukace(educare = vychovávat, pěstovat) výchova [výuka a vzdělávání]
- viz didaktika
echolálieautomatické opakování slov vyslovených druhou osobou, bez pochopení významu [u jedinců s duševní poruchou - schizofrenie, některé afázie]
echt(z něm.) opravdový, pravý, ryzí, skutečný, nefalšovaný
- viz erc, rajn
Ej uchněmburlacká [nevolnická] píseň ke koordinaci sil při tažení lodí či vorů lanem proti proudu
- viz koníčkování
elektrický proudstejnosměrný/ jednofázový proud [ss/DC/=] z galvanického článku, termočlánku, fotovoltaického článku, usměrňovače, dynama, akumulátoru
měnící se střídavý proud [st/AC/ ] - z dvou či třífázového generátoru/ alternátoru - 50 Hz]
Přenos drátovou sítí, [střídavý proud i UHF paprskem - optická vlákna, laser]
- viz fáze
elektrofonyjsou dvojího druhu: analogové a hybridní
jsou to hudební nástroje, jejichž zvuk je vytvářen elektricky; nepatří k nim znějící nástroje, z nichž je zvuk jen snímán, zesilován či upravován; ty patří mezi nástroje elektroakustické, avšak např. kytara opatřená mikrofonem k zesílení, patří mezi chordofony. Zájemci nechť se obrátí na speciální knižní edice
- viz elektronická hudba
encefalitidazánět mozku, zapříčiněný především virovou infekcí. Může být však způsobena také bakteriemi, parazity, atd. V mnoha případech dochází k poškození nejen mozku, ale také mozkových plen, kdy vzniká tzv. meningoencefalitida [přenášejí členovci - savci, klíšťata]
- viz cefalo-, meningitida, obrna
Enigmapřenosný německý šifrovací stroj z 20. století k utajenému předávání zpráv
název časopisu/ magazinu
- viz kryptologie
entuziasmusbožské/ svaté nadšení, elán či zápal
stav člověka, do něhož vstoupilo božstvo
epické žánryBajka = veršovaný nebo prozaický alegorický příběh, ve kterém zvířata, rostliny nebo věci jednají jako lidé. Často obsahuje mravní ponaučení
Báje = mýtus = příběh, do něhož dávní lidé vtiskli své představy o vzniku světa a člověka, o přírodních jevech, o životě pozemském i posmrtném
Pověst = příběh, který má skutečné historické jádro opředeno fantazií
Pohádka = lidové vyprávění smyšleného příběhu nevázaném na konkrétní prostor a čas, hrdina překonává nástrahy s pomocí nadpřirozencých bytostí a dobro vítězí nad zlem
Povídka = příběh s jednoduchým dějem a několika postavami, jejichž charakter se nevyvíjí. Bývá zakončena pointou
Novela = příběh s podobnými vlastnostmi jako povídka, ale s více postavami, zpravidla také končí pointou
Román = příběh s bohatým dějem, četnými epizodami a mnoha postavami; hrdinové procházejí vývojem
Biografie = životopis = záznam vybraných faktů a událostí ze života jednotlivce, často významné osobnosti
Autobiografie = vlastní životopis autora
Epos = veršované vyprávění s bohatým dějem
Legenda = vyprávění o životě, skutcích, zázracích a mučednické smrti světců
Kronika = letopis = chronologický záznam historických událostí
epigon(řec. potomek) osoba, jejíž dílo je odvozeno z cizích vzorů
oproti plagiátoru/ padělateli nekopíruje texty, motivy a melodie, ale tvoří pod vlastním jménem
epikavyprávění příběhu, kde dějovost členíme na velkou, střední a malou
k základním žánrům patří: lyrika, epika, drama a vše s tím spojené
K základním lyrickým žánrům patří: píseň, elegie, epigram, epitaf, óda, pásmo veršů, sonet [znělka]
K základním epickým žánrům patří: bajka, báje, pověst, pohádka, povídka, novela, román, biografie, autobiografie, epos, legenda, kronika
Lyricko-epické žánry: balada [chmurný děj často s tragickým koncem], romance [veselá báseň - protiklad balady], poema [rozsáhlá dojemná básnická povídka]
- viz poezie, žánr
epolety(z ruš.) nárameníky s hodnostním značením
epopejrozsáhlá epická báseň, epos
velkolepé dílo, slavný čin
- viz epos
erupcesoptění [výleva hněvu]
sopečné výbuchy s vývrhem horkých plynů a lávy
protuberance - chromosférické výbuchy slunce či hvězd
kožní vyrážka
Eskabývalý výrobce velocipedů a jízdních kol v Telči a Chebu, Favorit Rokycany
dnes např. Česká u Brna, kola BMX a elektrokola Leader Fox České Budějovice
eskalátordlouhé jezdící schody
eskalovat = vystupňovat [napětí]
esoterikajiný název pro magii a okultismus [učení démonů o „tajných energiích a rituálech“ pro lidi, kteří chtějí podvodem získat nad jinými výhodu]
- viz rituál
euphorbiumnosní sprej k uvolnění dutin
exaltovanýzanícený, vzrušený, entuziastický, fascinovaný, opojený, obluzený, omámemý, přepjatý
- viz extravagance
excelsiorvyšší, nadřazený
exorcismus(vyhánění; též vymítání) je úkon, jenž má za cíl z lidí, zvířat/ věcí, označených za posedlé, vyhnat ďábla nebo jiné zlé síly
exosféravrchní obal Země [nejde o plyn, ale přechodovou vrstvu mezi atmosférou a kosmickým prostředím; horní hranice 20 000 až 35 000 km nad zemí]
- viz stratosféra
explikace(lat. explicatio) rozvinutí, vysvětlení nejasného/ neurčitého výrazu
exposépřednáška/ výstup/ výklad/ prohlášení
- viz ántré
extrahovatvyluhovat, vytahovat
extrakt = výtažek
- viz expelenty, macerace, tresť, ysat
1    2    3    4    5    6    7    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist