Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene E

Počet nalezených zmínek: 274    

1    2    3    4    5    6    7   
en face (ánfas) pohled zpředu
(en masse [án mas] = vcelku, dohromady
[v konfliktu nezúčastněný civilista])
- viz profil, gros, masa
encefalopatiepostižení mozku [příznaky: zapomětlivost, porucha řeči, reflexů a vědomí - desorientace, zpomalené reakce] při jaterním selhání
nedostatek vitaminu B1 a pod.
encyklika papežský okružní list [oběžník] adres. původně biskupům, dnes zpravidla i kněžím a věřícím na celém světě
- viz bula, ferman, memorovat, demarše
encyklopedie vědecké dílo se systematickým/ soustavným výkladem věd. oborů
naučný či překladový slovník
- viz didaktika, tlumočení, translace
endo- zač. slov s významem vnitřní/ dovnitř [endoskop = trubicový optický přístroj - příp. s kamerou pro zobrazení vnitřku dutin
exo- = opak e.]
endokrinologie = lék.obor zabývající se anatomií, fyziologií a patologií žláz s vnitřní sekrecí
(opak: exo- = z vnitřku ven, zevní/ vnější)
endogenní vnitřní, z vnitřní příčiny
(geol.) souvisící se zemským nitrem
(exogenní = vnější, z vnějších příčin)
endoskopievyšetřovací metoda tělních dutin a dutých orgánů
vyšetřující přístroj [endoskop = trubicový optický přístroj - příp. s kamerou pro zobrazení vnitřku dutin]
enelog znalec vín
ochutnávač [dégustér]
- viz koštovat, perzistentní
energie činorodost, ráznost, odhodlání, vitalita
míra pohybu hmoty ve všech jejích formách/ přeměnách
fyzik. stavová veličina - síla - schopnost hmoty/ / látky/ pole konat práci
rozeznáváme e. kinetickou/ pohybovou a konfigurační/ potenciální/ klidovou, které jsou schopné vzájemné záměny
jaderná [atomová] e. = energie, exist. a uvolňující se z jader. reakcí {štěpení} v atom. jádře]
většinu energie užívané na Zemi představuje solární energie [slun. záření a radiace] vznikající jad. přeměnami ve Slunci
- viz Joule, Volt, turbína, induktor, konvertor, atom, pohon, práce, příkon, výkon, radiace
enkláva cizí území obklopené územím vlastního státu
- viz zóna, oblast, dominium, departmán, teritorium
eňo-něňo líbivé/ pěkné/ chutné
enormnínenormální/ abnormální/ odchylný
- viz abuzér, norma
ens bytí, bytost, podstata, jsoucno
(ego = já
entita = jsoucnost/ to, co existuje [i jako abstrakce])
- viz egoista, sámek
entlovat zaobroubit, obšít, obnitkovat, začistit okraj textilie proti otřepu
- viz lem, obruba, třásně
entomologiezoologická věda zabývající se studiem hmyzu
entomolog
entropie neurčitost systému
matem. obor [počítání s limitami]
míra neurčitosti náhodného procesu/ pravděpod. možn. stavů soustavy/ systému [počasí aj.]
- viz kongruence
entuziazmus nadšení/ nadchnutí pro něco, elán, zanícení
environmentalizmusfil., sociolog. a politologická teorie, zabývající se vztahy mezi vnějším [přírodním] prostředím a společenským vývojem
- viz živ. prostředí
environmentální (invajrnmentální) týká se vztahů k životnímu prostředí
- viz životní prostředí
enzymsložitá chemická látka bílkovinné povahy působící jako katalyzátor biochemických reakcí
ferment
(léčení pomocí enzymů = enzimoterapie)
eo ipso (lat.: eo = tím, jít, proto) od/ z věci samé
(z téhož důvodu
na vlast. účet
už vím, už v tom, právě proto
eo magis entitet = proto
eo ipso tempore = eo právě v této době
eo domum = jdu domů)
- viz ipso facto, onanie
epicentrum ohnisko, střed , bod nad/ pod ohniskem [výbuchu jad. pumy, zemětřesení]
- viz centrum
epický výpravný
epika = druh výpravné literatury [prozaické i veršované]
- viz beletrie, epos, literatura
epidemie rozšiřující se infekční nemoc ve větší oblasti [vyšší stupeň rozšíření infekce = pandemie a dále endemie]
- viz dezinfekce, infekce, zamoření
epidiaskop promítací přístroj filmových okének/ diapozitivů, nebo grafických stránek
(episkop - promítá vložené grafické stránky - listy)
epigram krátký vtipný verš s pointou - původně hrobový nápis [epitaf]
- viz literatura, lyrika, nekrolog, hrob, funus
episoda [epizoda] příběh, událost, aféra, kauza, verze
dílčí část seriálu [románu, filmu, div. hry aj.]
- viz senzace, série
epištola ( z řec.) dopis, text, poselství [apoštol. listy Nového zákona]
- viz apoštol
epiteton básnický či stálý přívlastek [zrady zvon aj.]
erár stát. pokladna = fiskus
erární = státní
- viz fiškus
erb rodový ap. znak/ znamení, emblém
- viz heraldika, šlechta, symbol
erc zdůraznění, např. „erc potvora/ darebák“ [prvního řádu]
- viz echt, rajn
erekce ztopoření
- viz toporný
erg [g·cm2·s-2] fyzikální jednotka energie v soustavě CGS
- viz ergo
ergo tedy, proto, tudíž, čili/ neboli
(ergon = práce)
- viz alias, eo, erg
ergo- první část složených slov s významem dílo, práce, pracovní
ergonomie ergologie, ergonomika, nauka o zkvalitňování vztahů člověka, technických systémů a nástrojů, metodami organizace a psychologií práce
erotika smyslnost, projev pohlavního pudu
erotický = milostný
(eros = láska)
erotoman = smyslný člověk, satyr
faun [= egypt. bůh plodivé síly]
erotogenní zóny oblasti na povrchu těla, jejichž dráždění způsobuje nárůst sexuálního vzrušení, zejména genitálie
- viz erotika
eroze rozrušování materiálu unášeného tekoucí vodou, vlnami a proudy, ledem a větrem, mech. opotřebením
- viz denudace, vádí, meandr
1    2    3    4    5    6    7    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist