Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene E

Počet nalezených zmínek: 274    

1    2    3    4    5    6    7   
elektorát (z angl. elect - zvolit si) volič/ -stvo, volit, zvolený/ -ení
- viz volič
elektroda anoda/ katoda
kontakt jímž prochází el. proud (elektronka, polovodič, el. zařízení, čip aj.)
součást rozhraní/ přístroje
výměnný díl
- viz rozhraní
elektrolyt pevný nebo kapalný vodič, v němž se vedení elektrického proudu uskutečňuje pohybem iontů [např. náplň el. akumulátoru, baterie]
elektron hořlavá hořčík. lehká konstrukční slitina
stabilní elementární záporná částice atomu [patřící k leptomům]
- viz nukleon, proton, mezon
elektron. hudbanázev e.h. přežívá z 2.poloviny 20. stol. [období reprod. hudby], avšak obsah je obohacen dalšími žánry a subžánry el. hudby [trance, rave, jungle, tekno, electro, drum´n´bass ap.]
- viz hudební žánry, diskotéka, techno, PC, DJing, sampler
elektronka usměrňovací či zesilovací žhavená lampa s dvěma i více elektrodami a vícekolíkovou paticí (např. ďioda … pentoda)
- viz ikonoskop
elektronovývyrobený z elektronu, nebo související s elektrony
(elektronický = založený na elektronice)
elektroosmóza vysoušení porézního zdiva uzemněnou elektrodou
- viz osmóza
elektřina souhrn projevů elektrostatického pole [třením, polarizace] a elektrodynamických jevů, včetně elektromagnetismu
- viz mluno, volt, ampér, induktor
element prvek, článek, součást, jednotlivost, složka
(elementární = základní, jednoduchý)
elent nepořádek, švajneraj, binec, čurbes
trápení
- viz brajgl, bordel
elév žák, učedník, kandrdas, tiró, pikolík/ komi, koncipient, praktikant/ -ka
- viz adept, adjunkt, asistent/-ka, stáž, tiro, volontér, kandrdas
elevátor(levare = zdvihat) kapsový aj. pásový dopravník, lift/ výtah
(elevace = zdvih, střel. náměr; opakem elevace je deprese = snížení, pokles, sklíčenost)
- viz levity
elf pohádková/ mytholog. bytost [alp, skřítek, permoník, trpaslík]
(něm. e. = číslo 11)
eliminace, eliminovat cílená činnost zaměřená na vyloučení, vyřazení, vytěsnění, odstranění [nežádoucích příčin, důsledků, látek]
eliminovat vlivy ..
elixír tajemný nápoj s domnělými zázračnými účinky (léčivými aj. - elixír života, lásky apod.)
eloxace povrchová úprava hliníku a jeho slitin elektrolytickou oxidací
eloxování
eloxovaný [lesklý] povrch
email spec. lak [s vysokým leskem] nanášený štětcem
- viz smalt
emanace vyvěrání/ vytékání [ron z nitra ven/ výron, ronit slzy]
záření/ vyzařování
- viz gejzír, pramen, šprůdl, radioaktivita, vulkán, splach, vyvěračka
emancipace(odpovědnost - Iuridictum, deliktní způsobilost)
- viz svéprávnost, feminismus, proletariát, https://cs.wikipedia.org/wiki/Emancipace
embargo druh represálií v mezinárodních vztazích, zejm. zákaz obchodních styků [uplatňováno za studené války proti socialist. zemím]
- viz obchod, RVHP, VS
emblém symbol, znak apod.
- viz symbol
embosovanýreliéfní, vypouklý, vystupující [např. emb. karta k bezhotovostní platbě]
embryo zárodek, jedna z prvních fází individuálního vývoje jedince eukaryotického mnohobuněčného organismu [živočicha či rostliny]
embryonální
emergence (emergere = objevovat se, vznikat, vynořovat se) idealistická teorie vývoje, antipod materialistické dialektiky
emeritní [zkratka em.] vysloužilý, bývalý, zasloužilý pracovník/ funkcionář/ specialista
- viz ex-
EMG elektromyografie [druh neurologického vyšetření těla]
- viz EEG
emigrant utečenec, vystěhovalec, vyhoštěnec, vyhnanec [z vlasti do ciziny]
- viz azyl, diverze, disent, disident, exil, migrace, renegát
emir, emirát středovýchodní/ orientální monarcha/ -istický stát
- viz monarchie, royal
emisar tajný vyslanec, vyzvědač, agent
emiseemitování/ vydávání [tiskovin aj.], uvádění do oběhu [emise bankovek, známek, akcií ..]
škodliviny/ příměsi-imise/ smog v ovzduší
(emitent = vydavatel)
- viz edice
emitovat vydávat, vypouštět
[emitor = elektroda tranzistoru]
- viz emise, tranzistor
emoce proces prožívání/ hnutí mysli
pohnutí/ dojetí/ vzrušení/ cit/ nálada/ afekt/ vášeň
emocionální = citový, náladový
- viz anxióza, anticipace
empatie vcítění se do prožitků druhého
- viz sympatie
empirický zkušenostní, opřený o pokus [všechny přírodní vědy, např. empirické vzorce pro výpočty]
empiricum = získané zkušenostmi
empora architektonický prostor s klenbou nebo sloupy, otevřený oknem nebo arkádou
tribuna
emulace, emulovatnapodob. činnosti jednoho zařízení pomocí jiného zařízení
schopnost programu [zařízení] napodobit jiný program [zařízení]
- viz emulátor, simulace, virtualizace, virtuální [trenažér aj.]
emulátor I. SW umožňující běh PC programů na jiné platformě [architektuře, operačním systému], než pro kterou byly původně vytvořeny
emulace je spec. II. virtualizace [teoret. lze libov. výpoč. prostředí emulovat v libov. jiném - starý program lze užívat v novém prostředí]. - viz PC, SW
emulgace příprava emulze mech. rozptýlením dvou vzájemně nemísitelných kapalin
(emulgátor = činidlo/ látka usnadňující emulgaci)
emulze [disperzní] soustava těžce mísitelných kapalin
- viz disperze, emulgace
1    2    3    4    5    6    7    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist