Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene K

Počet nalezených zmínek: 1130    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   
krepkrepový/ zvrásněný papír či tkanina [např. krepdešín]
nakrepovat
kresčendo(hud.:crescendo) pozvolné zesilování tónu [opakem je decrescendo = zeslabování]
kreténduševní zaostalec
kdo trpí kreténizmem
- viz idiot
krevetamalý mořský korýš [pochoutka, vaří se cca 4 min. ve slané vodě]
- viz humr, kamenáč/ klepetáč
krchňáklevák
- viz dominanta, laterální, gard
krchovhřbitov, pohřebiště, na Slovensku cintorín
(loučka k rozptylu popela, kolumbárium/ urnový háj, hroby i spol., pomníky aj.)
mrchoviště
kriket(cricket) druhá nejčastější kolektivní pálkovací míčová hra na světě [pravidla: kriket]
kriminál(criminis = zločin) věznice, žalář, arest, (hist.) galeje, v Rusku gulag, v Něm. „koncentrák“, náprav. zaříz. daného státního režimu
(kriminalita = zločin-nost)
kriminalistika = věda zkoum. a zjišťující pachatele trest. činů, soudní důkazy, jejich uchování a využití k objasnění trestných činů
kriminalista)
kriminalitazločinnost, krimi/ -nální [film, román, detektivka, protizákonnost, utajení, odposlech, ap.]
- viz kriminál, diskriminace, inkriminace, ostrakismus
kriminálkakriminální služba/ úřad [zabývá se kriminalitou, předcházením, vyšetřováním, řešením kriminálních případů a kr. metodami]
- viz kriminál, kriminalita
krinolínaširoká sukně kupovitého tvaru [vypodložená kovovou drátěnkou nebo kruhy a kosticemi aby odstávala od těla]
kripl(pejor.) osoba osvobozená od voj. povinnosti/ nevoják - bez voj. výcviku [má doklad - „zelenou knížku“]
nadávka
krypl
krisdýka, nůž
malajský kriss se zvlněným ostřím čepele [nebo indický katar se širokou čepelí]
- viz staré zbraně []
kritériumměřítko [obecně jakékoliv]
kritika, kritickýodborné posouz. stavu/ názoru/ plánu porovnáním s možnostmi a dopady, příp. zpochybn. závěrů
(prahové/ pod-/ nad- kritické množství/ stav)
krizeobrat ve vývoji, nebezpečný stav vývoje
svízelná situace, potíž, zmatek [nezdar v podnikání, propad cen ap., vrcholení nemoci aj.]
krkání"říhání [hlasitý odchod žaludeč. plynů ústy
kojenec si má po kojení odříhnout, aby neblinkal]
naštvání [""tys mě nakrknul [namích], jdi než tě praštím!""]
"
krkavcovití(Corvidae) zpěvní ptáci [krkavec velký, havran, vrána, kavka]
(krkavec = necita
krkavčí matka = žena která se nestará o své dítě])
krkoun = lakomec
krkavicekarotida (arteria carotis) krční tepna zásobující hlavu, mozek
zúžení k. (stenóza) v důsl. sklerózy způsobuje poruchy funkcí mozku, až obrnu, mrtvici
krkolomnýnáramný/ srdcervoucí pláč
namáhavý akrobatický výkon ve výškách ap.
krkolomnost
krmelce a žlabyzařízení ke krmení [dom.] zvířat [korýtka, krmítka, zakladače píce/ jesle, nádoby, aut. napáječky apod.]
krmeleckrytý zásobník píce aj. s jeslemi pro přikrmování zvěře, většinou opatřený lízem soli
- viz líz
krmítkojednoduchá stříška pro sypání krmení ptactvu v zimě [ne slané ani sladké věci, hlavně nasbírané plody přírody - šípky apod.]
krmivožír pro dobytek apod. [řezanka - tráva, jetel, vika ap.
seno
obrok/ oves pro koně
zob/ zrní/ jáhly/ kukuřice/ bob
okal/ šlichta
pokrutiny/ siláž aj.]
- viz žraní
krmníkohrádka/ kotec/ klec/ voliéra aj. pro výkrm [prasat, hus, zvěřiny] „na zabití“
někdy je krmníkem míněn vykrmovaný tvor [vepř]
- viz krmelec
kročejdélková míra [1,493 m = vojenský kročej
0,7465 m = voj. krok]
krok, element chůze
rozkrok = tělní místo styku nohou
- viz krokování
krojkrajový historický sváteční oděv
- viz baráčníci, odívání, ráz/ -ovat
krokelement chůze
posun o jeden krok [krokování vpřed/ vzad]
pokrok = zlepšení
rozkrok = spoj nohou/ ramen měřidla/ rozvor
- viz kročej, krokování
krokethra, ve které se paličkou pohání koule přízemními brankami
krokevtrojúhelníkový trámový nosný díl střešní konstrukce tvaru „A“
- viz krov
krokováníodměřování vzdálenosti počtem kroků
(vykročení vpřed, rozkročení do šířky, překročení/ obkročení, zákrok [např. proti sokovi, chybě aj.])
- viz kročej
krokus(Crocus satiivus) šafrán, pěstovaný pro květní blizny [žluté, vysoce ceněné aromatické koření]
krokvicetrojúhelníková vodováha (s olovnicí)
- viz libela, olovnice, krov
krom, kromě, mimovyloučení - čeho se věc netýká [např. krom toho, mimo nás, vedle kohosi ještě .., ap.]
kronikachronologické zápisy významných událostí a dat z historie obce/ rodu/ výroby aj.
kropáčkonev na zalévání/ kropení záhonů/ prádla, nebo jen nasazovací kropicí „cedník“
(kropička prádla nebo faráře se svěcenou vodou
venku krápe/ poprchává)
kropenatýstříkaný [jakoby pokropený kapkami jiné barvy [kůň, slepice]
podobně: poďobaný [od nemoci]
kros(cross) terénní/ přespolní závody [crosscountry/ běh, cyklokros, motokros aj.]
- viz rely, velociped
krosčeknedovolený zákrok/ bránění protihráči ve hře [např. hokejkou]
- viz bodyček, krokování
krosnadřevěný, trubkový či proutěný nosič s vakem, řemením/ popruhy/ tráky k nošení nákladů na zádech (turismus, nosiči v horách aj.)
- viz cemr, šerpa
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist