Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene K

Počet nalezených zmínek: 1130    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   
knejpobuvnický nůž (na usňové podrážky)
kněžicknížecí dítě
pod. kralevic = princ
kněz = círk. kazatel, páter/ otec/ abé, farář/ vikář
kníže = vyšší šlechtic
(kazatelna = zvýš. místo ke kázání)
knírpěstěný vous pod nosem - úzký dlouhý, příp. kroucený či zahnutý, anebo úzký krátký či delší, třeba s mezerou uprostřed [na noc se podvazovalpáskou
k zpevnění tvaru se užívají vosky
k údržbě slouží kapesní kartáček na kníry/ vousy]
- viz bíbr, licousy, pejzy, vousy
knoptěsný, padne na fous přesně, jen tak tak, akorát/ -ní [oblečení]
- viz pinktlich
kňoursamec divokého prasete (černá zvěř - divokáč, kanec, mívá nebezpečně vystrčené zuby)
- viz bachyně, buchtování
KO(knockout ´nokaut´) boxerský direkt - přímý úder
SOT [techn. úder]
knockoutovat
koagulaceshlukování, srážení pevné látky z koloidního roztoku
- viz čeření, čiření, skalice
koalaaustralský medvídek
- viz exot
koaliceseskupení, sdružení více subjektů, např. politických stran, států
skupina osob stejného zaměření sdružená pro dosažení určitého cíle
koaxiální kabelsouosý kabel dvoupólový [např. jeden pól tvoří osový vodič a druhý pól tvoří izolovaný obal]
kobliha též koblížek = smažené pečivo z kynutého těsta, tvaru lehce zploštělé koule, obvykle s ovocnou/ marmeládovou náplní
- viz těsto, marmeláda
kobylincekobližky - koňský trus [jako hnojivo]
(podobně slepičince, husince, kravince …, kozí aj. bobky)
výkaly/ exkrementy
kobylka(zast. štég) díl hud. nástrojů podpírající struny [přenáší vibrace/ chvění strun na ozvučnou/ rezonanční desku]
saranče [koník/ kobylka, býložravý hmyz v hejnech ničící rostliny (floru)]
- viz brouci
kocour, kocourovitostdomácí zvíře lovící myši, samec kočky
hoblík k úpravě dna rybinovité drážky pro svlak
nejednotná malba [žíhání, světlejší či tmavší skvrny v ploše malby/ nátěru]
- viz hoblík, kočka, rybina, římsovník, svlak
kocourkovští učiteléosmičlenné pěv. těleso, zal. r. 1914 v Rychnově n./K. Patřili k průkopníkům moderního humoru / hud. parodie [jako např. V+W, Jiří Suchý, Jára Cimrman]
kocovinapodroušení následkem opilosti/ drog (ospalost, bolení hlavy, mrákoty, narušené myšlení a rovnováha, břichabol, okno - nepamatovat si)
- viz groggy
kočárvůz s rejdem a brzdou k dopravě panstva s čalouněnou kabinou až pro 6 osob, [příp. s odklápěcí střechou], tažený koňským potahem s 1. - 2. tahouny
vzadu za korbou místo pro doprovod či ochranu [stojící na stupačkách nebo sedící]
též jako nájemní kočár = fiakr
pod. bývá dětský kočárek
- viz dostavník, povozy
kočírovatřídit [od kočáru = kočí/ vozka/ vozataj řídící potah]
- viz fiakr, forman, jezdectví, kočár, postilion
kočka(slang.) kladkostroj/ cukhup nebo hupcuk, řetěz. zvedák
domácí zvíře [chytá myši]
- viz rolna, udice, viják, rumpál, hever
kočkodan, pavián(Cercopithecidae) čeleď mluvících úzkonosých opic/ primátů Starého světa - teplých krajů Asie a Afriky, z období miocénu [stojí nejblíže pův. předkům]
kočovnýkočující ode vsi ke vsi [divadlo, cirkus, pouť. atrakce, příp. opravy – drátování, broušení, zasklení]
- viz bosňák, dráteník, jurta, kočírovat, komediant, krajánek, šlejfíř
kód, kódovánísmluv. znak či skupina
úprava zpráv k přenosu (převod do kódu Morse, ASCII, EAN aj.) - účelem kódování může být i dočasné utajení obsahu zpráv
koda(Coda) závěr hudební skladby vkládaný na označené místo v členěném notovém partu]
kodek(kodér a dekodér“/ komprese a dekomprese) z angl. codec = zařízení nebo počítačový program, který dokáže transformovat datový proud (stream) nebo signál
- viz IT, komprese, kód, PC, signál, streaming, transformace
kodexzákoník a pod. dokum. [zákon, edikt, ustav, bula/ hist. rukopisy aj.]
kodifikace = uzákonění, zvl. předpis
- viz omerta, mafie, bible, vybrané předpisy
kodiaqpoddruh velkého silného medvěda z Aljašky
kódovánísouvisí se záměnou
zaměnit lze podpis či celý odstavec smluveným znakem nejen grafickým
texty lze převádět naráz do více jazyků
koeficientsoučinitel
neproměnná veličina
obv. konstanta úměrnosti
matem. konstanta k násobení proměnné
index/ statistický výraz
- viz index
koexistencespolečný výskyt, vzáj. výhodná spolupráce, trvání
nezávislé existence vedle sebe
vzáj. soužití/ symbióza [cizopasníci]
kognitivnípoznávací, sdělný [kognitivní funkce - zpracování informací, myšlení]
k. disonance = poznávací nesoulad [> snaha o jeho odstranění]
kohezesoudržnost molekul/ částic téhož materiálu a složení
společenská soudr. veřej. mínění
sociál., kult. a územní s.
- viz hutný, mikrofon, konzistence/ -tní
kohoutvětrem otočný kryt komína, kohoutice
uzávěr potrubí
kokot
ptačí samec
(kohoutek = spoušť zbraně
výškový bod - u lopatek zvířat)
kochat semít radost/ uspokojení/ potěšení z něčeho, laskat/ vískat vlasy apod.
koincidencesouhlasnost, časová shoda/ souběh, splývání, současný výskyt
koituspohlav. styk, soulož, obcování, (u zvířectva kopulace, páření, ramlování/ říje/ prskání, připouštění [hřebce ke klisně ap.])
- viz anální, inseminace, outěžek, sex
kójesklepní či půdní prostory nebo přístavky, rozdělené na uzavíratelné kóje ke skladování věcí – oddělené součásti jednotlivých bytů v domě
kojnánajatá žena-matka ke kojení dítek
kojení = přímé sání kojence z ženského prsu
- viz au pair/ -s, cuc
kojotprérijní masožravé zvíře pův. z Mexika, žijící v celé Sev. Americe
kokardaštítek, stužka/ růžice ze stužek jako ozdoba nebo odznak [na čapce aj.]
zahradní květina
- viz fedrpuš
koketa, koketovánížena nápadně se snažící získat pozornost a zájem mužů
flirtování
- viz flirt
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist