Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene K

Počet nalezených zmínek: 1130    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   
kvalifikaceprokazatelná odborná způsobilost, posudek, výsl. soutěže
kvalif. odborník/ borec
(diskvalifikace = odejmutí způsobilosti pro porušení řádu ap.)
kvalt, kvaltovatspěch/-at, ukvapenost (Komenský: Veškeré kvaltování jenom pro hovado dobré jest!)
rychl. stupeň
kalup
- viz akcerelace, fofr, kvačit, spíš, tempo
kvantil(statistika) hodnoty [čísla], jež dělí seřaz. soubor naměř. hodnot na několik přibližně stejně velkých částí (jde vlastně o míry polohy pravděpod. rozděl-ní. [Kvantil, jenž dělí soubor na přibl. poloviny nazýváme Medián, čili Kvantil Q0.5
při dělení na čtvrtiny jde o Kvartil, čili Kvantil Q0.25
podobně Kvintil Q0.20, dále Decil Qk/0.10 a Percentil Qk/0.100]
Kvantily se užívají při spec. výpočtech, např. při vyhodnocování testů)
kvantum, kvantitamnožství, počet
kvantová teorie - teorie o podstatě fyz. procesů probíhajících nespojitě/ po kvantech/ po násobcích elementárního množství
kvartčtvrtarch
kvarta = čtvrtá třída gymnázia, interval 4 zákl. tónů
kvarto = válc. stolice
kvartál [Q/I.- Q/IV. ] = 1.- 4. čtvrtletí
- viz interval, prima
kvartýrbyt, bytovka
(nakvartýrovat = nastěhovat)
(slang.) bejvák
- viz ubytovna, wigvam
kvashodování/ hostina, hodokvas
tendence k propuknutí čehosi
kvašení
- viz banket, bunzírování, kvásek
kvasaryjsou to aktivní jádra mladých galaxií
- viz galaxie, velký třesk
kvásekodložená část těsta od minulého pečení chleba pro kynutí nového těsta
v domácnosti se k. dělá z droždí, cukru a mléka
- viz kvasnice
kvasnicepřípravek ke kynutí těsta
droždí (pivovarské, pekařské
užívají se i kypřící prášky do pečiva)
- viz kvásek, prdopeč
kvaš(la gouache) malířská technika mezi akvarelem a temperou - vodomalba, malba krycími vodovými barvami
- viz akvarel, tempera
kvašenípřeměna látky za účasti enzymů/ mikroorganismů, při které probíhají chemické přeměny organických látek [sacharidů] a vznikají látky energeticky chudší nebo se nové látky syntetizují [vznikají]
- viz fermentace
kvazar(angl.- Quasi-Stellar Radio Source) vzdálené vysokoenerg. aktivní galakt. jádro/ zdroj elmagn. energie včetně rádiov. a světel. spektra
- viz galaxie, vesmír
kvazi-první část slož. slov s významem rádoby/ zdánlivý [kvazipeníze = termín. vklady a depozita v bankách
k. -věda = pavěda, rádobyvěda
pakultura]
kvedlačkakverlačka
kuch. nástroj ke kvedlání (dále: vařečka, šlehač [ruční i el.], šťouchač, struhadlo, mlýnek, váleček, sběračka, cedník ..)
- viz kopist
kverulantstálý nespokojenec a stěžovatel [opakovaně se domáhá svého domnělého práva]
- viz nesmlčet
kvestorhospodářský správce vysoké školy
květena(flora) - rostlinstvo/ vegetace [smíš.-/ mono-/ kultura]
- viz flóra, florista, herbář, přírodniny, vegetace
květenství(inflorescentia) soubor květů na spol. stonku - hroznovité: lata, hrozen, klas, jehněda, palice, okolík, strboul, úbor a chocholík
- vrcholičnaté: vrcholíkmnohoramenný [klubko], v. dvouramenný [vidlan, svazeček a lichopřeslen], jednoramenný v. [srpek, vějířek, vijan a šroubel], složená květentství z někt. typů- homotaktické nebo heterotaktické [lichoklas a cyathium]
- viz blizna, bukvice, hrozen, opylení, palice, pleva, strboul, stvol, štětkovec, žalud
Květná nedělezačátek Velikonoc, dále Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek [ukřižování Ježíše], Bílá sobota, Neděle [zmrtvýchvstání Ježíše] Hod Boží
květní obal(periant) soustava lístků/ uštů [okvětní, kališní a korunní], chránících vnitřní části květu [pestíky, tyčinky]
- viz květenství, opylení
květníkkvětináč, kořenáč, korýtko [dřev. či keramická nádoba na pěstování rostlin]
- viz kořenáč, koryto, kytka, žardiniéra
kvílet, kvíleníbědovat, naříkat, lamentovat, lkát, hořekovat
zvířecí kvílení
- viz paskvil
kvindeodmítnutí, rozchod milenců [dát košem, pustit k vodě]
- viz vale
kvitvzájemné vyrovnání [„jsme si kvit“ v dané věci]
kvitance = protistvrzenka/ potvrzení
kvitovat kladně/ s potěšením/ povděkem/ radostí
kvizhádanková hra otázek a odpovědí/ soutěž s krátkými ústními či písemnými testy [často s limitovaným časem]
kvocientpodíl dvou veličin jako ukazatel nějakého jevu
matem. konstantní podíl dvou sousedních členů geometrické posloupnosti
poměr dvou hodnot stejnéveličiny (Intelig. kvocient [IQ] je veličina užitá jako výstup IQ testů k popisu inteligence člověka v poměru k ostatní populaci
EM [emoční kvocient = ukazatel emoční inteligence])
- viz inteligence, IQ, kvórum
kvokánízvuk vydávaný kvočnou (ke svolání kuřat „Kvok/ Kvoč“)
- viz kdákání
kvórumpředem sjednaný minimální podíl přítomných/ oprávněných voličů či jimi odevzd. hlasů, aby bylo hlasování platné
- viz kvocient
kvóta(z lat. quota) předem určený podíl, počet nebo poměr, max./ min. mez, limit [zboží, omezení vývozu/ dovozu nebo přídělu - např. k. daňová, dovozní, disková - místo na PC disku, zastoupení v orgánu]
- viz embargo, flauš
kybernásilíje běžně používané jako kyber šikana, je zastřešujícím pojmem pro různé druhy online násilí
- viz
kybernetika(záměna člověka strojem) věda o zákonitostech řízení, sdělování a kontroly samoregulujících soustav [kybernetický systém má zadaný program
čidlosděluje stav počítači a ten podle toho provádí opravy
bez kybernetické smyčky přestane systém fungovat]
- viz robot, synergizmus
kyberšikanapočítačová šikana [cyberbullying], forma psychické šikany, kdy pachatel využívá moderní komunikační a informační technologie, zejména mobily, e-maily/ internet, sociální sítě, blogy, ap.
kyberšikana nemusí být vždy úmyslná, z pouhého vtipu se stane útok
- viz mobbing, šikana,
kýblkbelík - otevřená nádoba z plechu či UH na kapaliny aj. o obsahu cca 12 l
kýčnaoko líbivé, ale umělecky bezcenné dílo
kýčovitý
- viz paskvil
kyčlenejvětší klouby v těle
umožňují bezbolestnou chůzi, sezení, ohýbání a otáčení [bolestivost bývá způsobena váznutím pohybu - osteoartritidou]
kydatpracovat vidlemi s hnojem
kecat, někoho pomlouvat/ házet na někoho špínu/ kydy
- viz drby, podestýlka, kejda, kušna
kýchání[„Hepčí“ vždy do kapesníku] reflex z podráždění ap.
odstraňuje prach, pyl a drážď. látky z dých. cest [k. vyvolají i chem. látky, potraviny a ostré světlo]
kychta„víko“ [tavicí] vysoké pece z něhož se odsává hořlavý [kychtový] plyn
Kyklopobr s jedním okem uprostřed čela [bájný antický bojovník proti Harpyjím, Kentaurům a Pegasům]
- viz antika, Kentaur
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist