Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene K

Počet nalezených zmínek: 1130    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   
kolkovánípoválečné orazítkování stávajících státovek a bankovek
[dočasné] správní opatření, např. u dokumentů, alkoholu, cigaret
- viz kolek
koloběhk. času
periodizace dějin (situace se periodicky opakují vždy na vyšší úrovni)
k. života = životopis
k. počasí, vody ...
kolohnát(pejor.) vyzáblý nemotorný dlouhán, čahoun, habán, čára
koloidoznačení pro disperzní soustavu částic velikosti od 1 do 1000 nm [příp. 500 nm], nebo jde o látku jež tvoří heterogenní disperzní soustavu s uvedenou velikostíčástic. Jde o soustavu kde je látka ve formě malých částic rozptýlená v jiné látce
k. jsou viditelné v ultramikroskopu či elektronovém mikroskopu, ale ne vesvětelném mikroskopu
procházejí filtr. papírem ale ne membránou
difundují a sedimentují pomalu
jsou všudypřítomné [v těle, potravinách, mýdle ..]
z koloidní chemie vycházejí nanotechnologie
disperzí nanočástic stříbra vzniká k. stříbro, užívané jako léčivo [ničí bezkyslíkaté mikroorganizmy a laktobacily]
koloidnísměsná látka [např. plyn a kapalina - záleží na skupenství látek]
(k. roztoky či disperze tvoří např. pěnu, emulzi, aerosol, gel)
koloidní jsou i splátkové účelovépůjčky
- viz disperze
kolokázie jedlá(Colocasia esculenta) též jako okrasná - kvete žlutě
známá jako taro, kulkas nebo brambory tropů [i na mouku bez lepku], listy z hlíz zprac. jako špenát.
kolokviumvědecká rozprava, shromáždění odborníků k vyjasnění problémů, rozmluva
kolokvovat = dělat zkoušku pohovorem
- viz symposium, workshop
kolonapochodující/ jedoucí útvar [zástup/ proud osob/ vozidel ap.]
organizovaná skup. osob [např. podvratná pátá kolona]
záznamy v kolonkách [tiskopisu]
kolonový pařák brambor, destilační kolona ap.
- viz formulář, kolonáda
kolonáda(z lat. columna = sloup) sloupořadí, krytá sloupová chodba
- viz lázně, pilíř
kolonel1. stupeň velikosti písma
2. hodnost plukovník
koloniálpředválečná prodejna potravin [včetně koloniálního zboží - káva, banány, citrusy apod.], na dálku vonící kávou
- viz gastronom
kolonializmusuchvacování/ usurpace cizích území/ národů a zdrojů
- viz imperializmus, kolonie, podmanit
kolonie1. osada [např. zahrádkářů/ chatařů]
2. závislá území/ državy spravované metropolí [diktátem, zneužíváním míst. zdrojů ve prospěch metropole]
3. k. ptáků aj. tvorů
4. kolonizace území dobyvateli/ kolonizátory
5. kolonka = rubrika ve formuláři
- viz houf, rubrika, box
kolonoskopieendoskopické vyšetření střeva
- viz endoskopie, irigografie, laparoskopie
kolonožkadvoukolový dopr. prostředek bez řídícího pultu [s říd. pultem = segway] pro jízdu vstoje (použití bývá místy zakázáno)
koloraturapěvec. technika - trylky při sopránovém zpěvu
kolorovat = hudebně zdobit koloraturami [též vybarvovat]
- viz zpěvné hlasy, kolorit, kolorování
kolorimetr1. přístroj na určování trichromatických souřadnic barevného světla
2. přístroj k určování koncentrace roztoků
kolorimetriefyzikální teorie barev
měření barev
metoda stanovení koncentrace zkoumané látky
- viz kolorování
koloritráz, charakter, malebnost, barvitost [typická náves/ město s trhovci a žebráky]
- viz kolorování, pitoreskní
kolorování(colour [kalr] barva/ -evný) vybarvování
zdobení barvami
- viz koloratura, kolorimetr, kolorit, malovat
kolos, kolosálnígigant, obr, [antická] socha v nadživ. velikosti
obrovský, velkolepý, rozsáhlý, nádherný, skvělý, famózní, mimořádný/-é [nápady, plány, díla, úspěchy, naděje, perspektivy, ocenění, věhlas/ ohlas]
- viz amfiteátr, antika, aréna, gigant, monument
koloseum(antické amphitheátrum - Řím) mohutný arkádový elips. objekt stupň. hlediště s galerií a tříetážovým jevištěm [konala se tam divadla a zápasy]
- viz amfiteátr
kolostomieumělý vývod tlustého střeva
kolotvar, bublání, proudění, klokotání
- viz bunzírování, fermentace, crčení/ crkot
kolovadlotěl. nářadí: 1.: čtyři provaz. žebříky, zavěš. u stropu na otočném kotouči
2.: zdvojený trubk. disk s příčkami [atlet se za ně uvnitř drží a s diskem pojíždí]
- viz cirkus, varieté
kolovatprocházet postupně dalš. posty – tzv. kolečkem k seznámení s obsahem/ náplní prac. činností
kolování pomluv/ zvěstí
nechat kolovat oběžník či věc k seznámení/ posouzení/ vyzkoušení
kolovratšlapací přístroj ke spřádání/ předení nití (pomoci vřetene a přeslice)
(kolovrátek = ruční vrtačka ap., flašinet, klikový nástroj)
- viz skaní
kolportérkamelot, pouliční prodavač/ roznašeč [novin aj.]
kolportovat
koluze(z angl. collusion) „tajná dohoda“, nevědomá a nepřiznaná souhra partnerů, dále „nekalá soutěž“ a „maření vyšetřování“ [důvod k. vazby]
komačárka [interpunkce]
ztráta vědomí
optic. vada čoček a jejich soustav (sférická aberace)
k. (astronomie) = obal komety
ladičské k.
složitý problém
komanč(pejor.) komunista
(podobně: lidovec = člen Lid. strany, socan = socialista, socdémák = soc. demokrat, ofčák = přísl. Obč. fóra, ódesák/ modrák či pták = přísl. Obč. dem. strany, fašoun = fašista, nácek = nacista, atp.)
komandantvelitel [rusky komandir]
komanda[n]tura = velitelství
komanditaobchodní společnost, kde aspoň jeden společník ručí celým jměním, ostatní jen vklady [komanditní spol.]
- viz obchod
komandovelení
boj. skup./ bojůvka/ spec. jednotka/ oddíl
(komandatura = velitelství
komandir = (rus.) velitel
komandovat = poroučet)
[něm.] velitel =
komandoBefelshaber
[slang. ] befél = rozkaz/ povel
- viz execírovat, hapták [Habt Acht] = „Pozor!“
- viz hapták
kombajnkombinovaný stroj - může současně konat více činností (sklízecí k. na obilí/ okopaniny, lesní/ zahradní k. aj.)
kombinačkyvíceúčelové montážní kleště [jinými druhy jsou kleště SIKA či francouzský klíč s přesouvací/ šroub. osou k nastavení svírané šířky]
- viz hasák, kleštiny
kombinézacelistvý [pracovní] oblek - kalhoty s bundou vcelku
- viz větrovka
kombuchatibetská houba [čaj z k. je lékem proti pakostnici, revmatu, artróze, ledvin. kamenům, žaludečním potížím, šedému zákalu, rakovině v počátečním stádiu
má silný vliv na nemoci způsobené endobionty]
komediantherec/ zpěvák/ muzikant/ cirkusák/ klaun [August]/ bavič, pouťový/ lunaparkový všeuměl, eskamotér/ kouzelník
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist