Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene K

Počet nalezených zmínek: 1130    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   
komplotsólové či skupinové pikle/ spiknutí k něčí škodě
- viz intriky
komponenta1. aplikace v IT. vývoj přístupů k tvorbě programů
2. životní cyklus komponenty
3. architektura systémů komponentově orientovaných
stavební jednotka se smluvně definovanými rozhraními a explicitními kontextovými závislostmi
součástky/ náhradní díly, díly vůbec
4. komponovat = skládat
komponista = - viz ingredience, kompozice, rozsyp, slitek
komponenta IIIhud. skladatel
zakomponovat = zahrnout do díla
5. složky, vykreslitelné objekty [formuláře, tab. přehledy, menu, ankety ap. - i několik na jedné stránce]
kompost, kompostovánítvorba humusu z org. a bioodpadu vrstvením za vlhka, s prokládáním hlínou, vápnem aj. a tlením do zralosti [humus = vyzrálé hnojivo - prostředek ke zlepš. půdy se stabiliz. minerál. a organ. látkami a rostlin. živinami]
- viz hnojiště, humus, prsť, půda, tlení
kompozitum1. složenina, složené slovo
2. kompoz. mat. ze dvou i více substancí, z nichž vzniká výrobek s novými vlastn. [např. železobeton]
- viz
komprehensivníucelený
kompresestlačení/ pres/ zmenšení objemu
komprimát
komprehensivní = ucelený
- viz komprimace
kompresorstroj k stlačování plynů, huštění pneu/ vzducholodí aj., pohonu pneumat. mechanismů [sbíječka aj.], plnění zásobníků stlač. plynu
komprimacestlačení
komprese informací [program (ZIP, RAR) vybere stejné úseky a uloží je jen jednou s indexy počtu a umístění, šetří tím paměť]
- viz ZIP, RAR
komprimátstlačená/ slisovaná látka/ hmota
- viz agregace
kompromisdohoda na základě vzájemných ústupků [kompromisní řešení]
- viz konfrontace, kontroverzní, striktní
kompromitaceprozrazení, nedostatek v utajení, zkompromitování, odhalení [kompromitující materiály, styky]
kompulzepsych. porucha
nutkání až provádění absurdních/ nepotřebných/ nesmyslných činností/ pohybů
kompulse/ -ivní chování, tiky, ukájení
komtesapříslušnice šlechty, neprovdaná dcera hraběte
- viz šlechta
komturhodnostář rytířského řeholního řádu
instituce pro fyzickou ostrahu
komuna[1848 Paříž] lid. povstání pod hesly: volnost/ svoboda [liberté], rovnost [égalité], bratrství [fraternité]
hesla platící trvale !
- viz levice, Bastila
komunál, komunálníobecní/ patřící do pravomoci měst a obcí [komunální bytový podnik, komunální správa zeleně apod.]
komunikacespojová či dopravní cesta [jedno-/ více-/ směrná], komunikační kanál
vzáj. výměna informací mezi lidmi
- viz cesta, interakce, komunikátor, trans-
komunikátorvysílající
(komunikant = přijímající)
tech. odpovídač, „chytrý“ telefon, PDA
- viz PDA
komunikéúřední oznámení, oficiální sdělení, vyhláška
- viz edikt, demarše, dementi
komunismusspolečensko-ekonomická formace s všelidovým vlastnictvím výr. prostředků, v němž se práce stala životní potřebou a platí heslo:„Každý podle svých možností a každému podle jeho potřeb“
- viz prakomunismus, komuna
komunita(sociologický pojem) skupina/ celek osob (většinou s podobnými zájmy/ vlastnostmi) žijících/ ubytovaných v tomtéž prostoru
- viz kolektiv
komutátorčást elektr. stroje sloužící jako mechanický usměrňovač nebo měnič kmitočtu elektr. proudu
komutace = výměna, záměna
komutovatměnit
- viz komutátor, mutace
konakturecký velký dům [zámek, {vezírova} rezidence]
koňak(cognac) vinný destilát [alkoholický nápoj]
= brandy
vaječný k. = emulze - koňak s mix. vejci
- viz chlast, lihovina
koňákmilovník koní
koňský řezník
- viz konný
koncentracesoustředění/ hromadění
množství rozpušt. látky v urč. množství/ objemu roztoku
(Něm. koncentráky 1938-45 likvidovaly komunisty a Židy)
koncentrátzahuštěný roztok, obohacená surovina
- viz aglomerace, koncentrace
koncenzus, koncensusshoda mínění, spontánní a dobrovol. vzáj. souhlas všech přítomných
- viz konsens
koncepceschválený postup a cíl [bližší a následný postup k dosažení cíle v dané oblasti]
(koncept = návrh textu, pojetí
koncepční/ tvůrčí činnost
vyvést koho z konceptu [úvahy]
konceptní papír)
- viz adjunkt, bláhový
koncernsdružení podniků z různých odvětví
koncernový podnik [zastřešující různé aktivity a produkující různorodé výrobky]
- viz monopol
koncertveřejná produkce hud. [komorního] tělesa
vícevětá hudební skladba pro sólový nástroj a orchestr
recitál, muzikál
- viz matiné, představení, recitál
koncese, koncesovanýoprávnění, výsada, úřední povolení k provozování živnosti
oprávněný k provozu/ užívání podle [zakoupené] licence = koncesionář
- viz zbrojní pas
koncil(koncilium - rada) synod/ církevní sněm
koncovky kabelůbanánek, jack, HDMI/ DVI, SCART, USB, anténní, OTG, firewire
male - samec/ female - samice
redukce - převodka z na jiné
mini/ micro - zmenšené
kondenzacekapalnění/ zhušťování (par, plynů)
jímání/ hromadění ss el. náboje k dočasnému uložení v soustavě elektrod/ kondenzátoru
kondenzátorjímač
regulovatelná nebo stabilní elektrosoučástka [např. ladicí/ zpětnovazební k.]
kondice1. osobní připravenost k plnému nasazení a výdrži (i u zvířat)
2. udržování se v kondici = trénink
3. poskytovat kondicí = placené doučování
4. kondice zásob nerostných surovin
5. kondicionál/ podmiňovací slovesný způsob, např.: „Přišel byste zítra? Teď mám práci.”
kondicionérpřípravek pro zlepš. kvality vlasů
- viz , brilantina, fixatér, frizůra, hluchavka, lak, mykóza, padání vlasů, tužit, účes, vlasy, žijon
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist