Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene K

Počet nalezených zmínek: 1130    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   
kampaň(fr. compagne = venkov) tažení proti někomu [náborová/ volební k.]
hlavní provoz [žně, vinobraní, cukrovarská k.]
- viz push-pull, koloběh, sezóna
kampus(lat. campus [kempas] pole, cvičiště) souvislý areál vysoké školy [univerzity]
kamrdlíkmalá místnost, komůrka, světnička [i bez oken]
- viz ajnclík, kajuta, komora
kamuflážmaskování, zastírání, utajování, lhaní/ zapírání, zakamuflování/ vydávání se za jiného či mrtvého, krytí legendou ap.
- viz utaj. skutečnosti, maskování
kanadyvojenské kotníčkové šněr. boty se spínkami
poválečné brusle k přišroubování k podrážkám
- viz džeksny, šlajfky
kanafasoboustranná pruhovaná či kostkovaná látka z konopí (lat. canabis) - na povlaky peřin [spaní v kanafasu], zástěry, domácí šaty i kroje, ubrusy ap.
kanálvíce významů – el. vedení, signální k., TV ap. k., biolog. cesty, kanaliz. odpadní stoky, vodní kanály/ průlivy ap.
kanalizacesoustava odpadních potrubí, kanálů, jímek a čisticích zařízení [podle zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu]
- viz odpad, kalolis
kanastahra s žolíkovými kartami
kancionálzpěvník nábožných písní
kancléřvedoucí KPR [Kancelář Prezidenta Republiky]
(angl. chancellor
něm. Kanzler - předsedá vládě SRN)
- viz lídr
kandela(cd) jednotka svítivosti [svítivost zdroje, jenž v určitém směru vyzařuje monochrom. záření o frekvenci 540×10^12 hertzů se zářivostí 1/683 wattuna jeden steradián]
- viz watt, steradián
kandelábrkovový sloup (pouliční lampy aj.)
- viz klandr/ zábradlí, madlo, balustráda
kandidátčekatel [aspirant, kadet], uchazeč o funkci, navržená osoba ke zvolení/ přijetí/ ocenění aj. plénem
navržený v přípravě
- viz kandidatura, plénum
kandidaturaucházení se o funkci
vědecká hodnost kandidáta věd, zkratka CSc.
- viz demokracie, kandidát, opce
kandováníkonzervování ovoce cukerným roztokem
 - viz několikadení napouštění ovocných plodů cukernatým roztokem [kandované ovoce]
kandrdasadept herectví, začátečník
- viz adept, elév, kandidát
kandyszaoblené průhledné kousky ztuhlého taveného cukru [bílé, žluté i nahnědlé] ke slazení čaje aj., zvané též cukrkandl
kanecsamec divokého prasete (černá zvěř - divokáč/ kňour mívá nebezpečně vystrčené zuby)
- viz bagoun, bachyně, buchtování
kaneta(zast.) dutá dřevěná cívka pro osnovní nit, vkládaná do člunku
- viz cívka špulka
kanibalismus"požírání potomků
lidojedi/ samojedi = pův. hist. skupina kočovných národů samojedské skupiny uralské jazykové rodiny [Něnci], ale také podobných skupin z Ameriky. Dnešní ""samojedi"" jsou inteligentní chovní psi - špicy [jako hlídači a tahouni]
u části fauny i vodních tvorů se k. nadále vyskytuje
"
kaňka(slang.: kaňour) inkoustová skvrna [pokaňkaný list/ sešit]
- viz pero, perořízek, inkoust, kalamář, piják
kánoe, keňapův. indiánský dlabaný člun z jednoho kmene
úzký dlouhý lehký sportovní člun s pádly
kanonza třicetileté války i v 18. stol. se střílely plné kovové koule a granáty [k ničení/ boření] a kartáčové střely plněné kuličkami [proti živé síle]
kanonouhrn, seznam/ soupis [ke studiu]
dělo/ flak
kaňon = úzké údolí se strmými stěnami
kánon = píseň s časově posunutými zpěvy a texty
- viz strž kanonizace = (církev.) blaho-/ svato- řečení
kanón = (slang.) úspěšný člověk
kanonýr = dělostřelec
kanonáda = dělostř. palba
kánonsoupis/ pravidlo, očekáv. pensum [=dávka] znalostí
vícehlasá píseň se vzájemn. čas. posuny
(kanon = dělo
kanonizace = svatořečení)
kanonickýshodující se s církevními předpisy
církevními zákony ustanovený a spořádaný
- viz , kanon
kanoutstékat praménkem [po tváři, okně aj.]
slzet, ronit/ tryskat/ vyhrknout slzy
skanout
- viz emanace, ron, slza
kant, kantna(něm. Kante) 1. hrana/ boční plocha cihly/ mince [postavit na k./ hoblovat kantnu]
2. okraj film. scény
- viz fazeta, sámování, štorc, štosování, zaoblení
- viz štorc
kantiléna(italsky cantilena) sólová melodie nebo delší melodický úsek velké vícehlasé kompozice/ skladby
kantkaRabitzova stěna - lehká oboustranně omítnutá cihlová příčka síly 10 cm
kanton(zeměpis.) admin. či polit. celek [v Belgii, Bosně-Hercegovině, Lucembursku, Francii, Švýcarsku, Ekvádoru, býv. Prusku, přístav. město v j. Číně]
- viz provincie
kantýnakantýna - prodejna pro místní zaměstnance v továrním apod. objektu [smíš. zboží a občerstvení, příp. závodní jídelna]
kanylatrubice vsunutá do žíly/ těla k zavádění/ odstraňování tekutin [kapačka ap.], či k získávání informací
- viz laparoskopie, infuze
kanystrnádoba [konev ap.] na skladování a přepravu kapalin
kaolinbílá hornina obsahující kaolinit
slouží zejména k výrobě keramiky (porcelánu) a papíru
- viz keramika, porcelán
kapacitajímavost
schopnost něco pojmout/ obsáhnout/ vykonat
výkonnost, únosnost
uznávaný odborník/ specialista
- viz indukce, kondenzátor, reaktance
kapacitancereaktance [=el. odpor] ideálního kondenzátoru
- viz impedance, kondenzátor, reaktance, rezistor/ odporník, supravodivost, termistor
kapačkana stojanu visící láhev s léč. obsahem, kapací trubicí napojená do kanyly nebo inj. jehlou do žíly
- viz pipeta, infuze, kanyla, zkapat
kaparynerozvinutá poupata květů kapary trnité, naložená v soli nebo solném nálevu [chuťovka
kaparovník (Capparis spinosa) = nízký středomoř. keř]
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist