Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene K

Počet nalezených zmínek: 1130    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   
kroton(Codiaeum variegatum) ladel/ obojan/ podivec pestrý, teplomilná dekorativní pokojová zeleň [keřík s barevnými listy různých tvarů
droga]
krouhačkastroj na krouhání/ strouhání krmné řepy/ buryny, kořen. zeleniny ap. [pod. na zelí]
kroužkováníznačení ptáků kroužkem na noze s evid. údaji k statistickému sledování [také se užívají miniaturní vysílačky]
krovnosná konstrukce střechy, nejčastěji z trámoví [krokve tvaru A spoj. latěmi k pokrytí střešní krytinou]
pokryv, příkrov, pokrytí, pokrývka
- viz krokev, krytina
krovkykřídla brouků [hmyzu] - někdy srostlá
textilní krovky = batohy ap.
vnitřní neopadavé lístky okvětí
krpálkopec, svah
strmá [serpentinovitá] cesta do kopce/ svahu
krpceručně šitá obuv [bez podešve] z jednoho kusu hověziny včetně vázacích řemínků, nošená ke kroji
- viz opánky, papuče, kůže
krtek obecný1. (Talpa europea) hmyzožravec žijící pod zem. povrchem v zahradách/ polích
2. práškový/ tekutý/ mechanický čistič odpadů
3. [dálk. ovlád.] podzemní vrták/ raketa
4. krteček = film. loutka/ hračka
- viz krtiny
krtinynežádoucí vyhrnuté hromádky hlíny navršené krtkem [při hledání ponrav v zemi]
- viz krtek
krucifix(z lat. cruci fixus) křížek s reprezentací raněného Ježíše Krista, symbol křesťanského náboženství
kručenístřevní potíže z hladu ozývající se z břicha
z břcha [nikoli z úst] vycházejí i zvuky/ řeč břichomluvců
kruh(hrnčířský) výrobní nástroj hrnčíře, na kterém vytáčí/ tvaruje/ zdobí různé nádoby z keramické hmoty
oblý tvar
vy-/ kroužit
kružítko
kruhadlocca metrový ruční dřevěný nástroj s několika noži a posuvným truhlíkem (ke krouhání zelí)
deska s otvory či noži na krouhání řepy
kruhátko
kruhovkacihelna s vypalovacími kobkami v kruhu/ oválu
(kruhová dlažba
kroužková vazba)
krumpáčruční [páčicí] nástroj podob. kladivu ke kopání [se dvěma rameny - ploché ke kopání a špičaté k rozrušování]
- viz motyka, pajcr, špičák
krunýřpancíř/ kryt/ domek korýše, měkkýše i někt. hmyzu [též ulita, lastura, skořepina aj.] chrání tělo nositele a s ním i roste [hlemýžď, korál, mlž, mušle,perlorodka, plž, škeble, šnek, želva, aj.]
(mořský šnek čistí akvária)
krupiér(croupier - krupjé) zástupce bankéře řídící sázkové hry na stolech v kasinu
- viz kasino
kruponjadrná/ kvalitní část zvířecí kůže/ usně [ceněná je hlavně hřbetní kůže ]
(obza = kůže od ocasu)
krupotojídlo podobné rizotu
ječné kroupy/ krupky jsou výživnější než rýže, mají více bílkovin, tuku a vitaminů B a také vápník, křemík, fosfor a železo
chrání kůži před záněty, snižují krevní cukr a hladinu cholesteru.
přidává se maso, zelenina, houby
- viz prejt [kroup. jelita], kuba, rizoto
krustastrup na kůži při hojení rány
ledová krusta - náledí/ ledovatice/ zmrazky
po dešti ztvrdlá/ okoralá půda/ zem
cukrová krusta na pečivu
- viz inkrust
krutkroucení, u-/ kroucený [provaz/ lano]
překroucená [věta]
vy-/ kroužení/ výmyk/ vymknutí, vymykat se normálu
- viz torze, kružba
krutostbolestivé násilí/ týrání, znemožnění běžných činností [jídla, pití, odpočinku, pohybu aj.]
kružbazdobný gotický archit. ornament z geom. tvarů kruhu [kámen., dřev., štuk.], členící okna, růžice, štíty, konzoly, portály, plochy, také dlažbu, aj.
kružidlo, kružítkonástroj k rýsování kružnic ap.
- viz obtáhnout, odpichovátko, plotr, rys, rýsovadlo, sáhovka
krvákdílo popisující/ znázorňující či propagující zabíjení či úmyslné zraňování lidí (i sebe sama), anebo podobné úmysly či výzvy
- viz doják
krycí legendasmyšlené krytí skutečnosti smluvenou legendou z důvodu utajení [skutečnosti představující služební/ státní/ hospodářské tajemství]
- viz kryptologie, tutlat
kryo-prvá část slož. slov s významem mráz, nízká teplota [kryofilní = chladnomilný
kryoterapie = ničení chorob. zárodků mrazem
- viz frigidita, mráz
kryptakostelní aj. podzemní/ skrytá prostora na ostatky význačných osob
- viz rov, mauzoleum, hrobka
krypto-(kryptos) skrytý, nezřetelný/ neznámý [např. kryptogenní = nejasného původu]
kryptologievěda o šifrování, luštění a utajování
- viz steganografie, krycí legenda, šifrování, signál
krystalminerál s period. prostorově uspořádanými rovnovážnými polohami částic
(krystalizace = vytváření krystalů
tříbení názorů)
krystalomantie = věštění ze skl. koule
zkrystalizovaný/ krystalický/ krystalový [např. cukr
k. mřížka]
obrazovka s tekutými k.
umělé krystaly
[broušené k. = drahé kameny
diamant. k. řezné nástroje]
krystalkaprimitiv. rozhlas. přijímač s krystalovým detektorem a sluchátky či reproduktirem [napájený signálem z antény]
krytina(krovu střechy) pálené aj. tašky či prejzy, eternit, břidlice, šindel, měděný/ zinkový plech, térový papír, došky aj.
- viz podlahy, šindele
křápněco špatně fungující
citoslovce rozbití, nakřápnutí, prasknutí
(křápy = rozbité boty)
křapky = nakřáplá vejce [skořápky]
křehkýlehce lámavý materiál [sklo, porcelán, pečivo, též ztuhlé/ zkřehlé údy, křehká dívka, ap.]
(opak houževnatého, pevného, odolného, nerozbitného)
křemen(Si/ silicium - křemík) polokov, nejběžnější minerál na Zemi [součást hornin, též křišťál, ek, achát ..
užívá se hlavně k výr. skla, el. souč., svítidel ap.]
křepčitprotivně/ bláznivě zpívat/ tančit/ předvádět se
- viz notovat, raubíř, točit
křesadlonástroj k vykřesání jisker k zapálení vznětlivé látky [např. troud - zuhelnatělé plátno
k získání ohně se užívalo i tření/ vrtění dřev o sebe]
křestobřad udělení jména dítěti či dospělému [pokud se tak dosud nestalo] círk. duchovním či pověř. úředníkem, kapitánem lodi/ letadla
k. ohněm/ bojem [ostřílení]
první účast/ vystoupení
křesťan(od Kristus) osoba pokřtěná jménem/ -ny ve jménu otce i syna i ducha svatého [vyznávající křesťan. víru/ náboženství - řím.-/ řec. katolík
protestant {reformista = CČE/ českobr. evangelík, metodista, babtista, utrakvista, vyznavač Círk. čs.- husitské ...}]
- viz křest
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist