Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene K

Počet nalezených zmínek: 1130    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   
kokonzámotek larev hmyzu [např. k. bource morušového = zdroj hedvábí]
kokosvelký ořech z kokos. palmy [obsahuje tekutinu - kokosové mléko
strouhaný vnitřek/ tzv. k. moučka se užívá v cukrářství]
(slang.: natlouct si kokos [nos])
kokpit(cockpit) pilotní kabina
místo pro posádku v zadní části člunu
(knipl = řídící páka pilota)
- viz trenažér, virtuální, VR
kokrháníhlas kohouta kura domácího, ranní kuropění)
- viz citoslovce, kohout
kokrhel1. (Rhinanthus alectorolophus) – popínavá rostlina luštinec [na kořenech má přísavky jimiž se chytá jiných rostlin aj.]
2. vysoký ženský účes
3. čepec, klobouk
- viz kokarda, fedrpuš, účes
koktat, koktánízadrhávání, nesouvislá řeč/ výslovnost
- viz afázie, patlavost
koktejl(coctail) míchaný nápoj/ předkrm
podvečerní společenská zábava/ večerní raut [doporučeny koktejlové lehké či večerní/ spol. šaty]
kolaborant(franc. collaborateur = spolupracovník) zrádce/ osoba spolupracující s nepřítelem
kolace(kolacionace) ověření shodnosti přepisu rukopisu s předlohou
porovnání dvou stejných textů
- viz korekce, korekturazapočítání darů od zůstavitele do dědického podílu obdarovaného
kolapszhroucení, selhání orgánu/ organizmu/ systému
zkolabování
- viz mdloba, střípky
kolapsarzhroucená hvězda
- viz černá díra
kolárekkněžský tvrdý límeček
- viz forometka, celuloid
kolaturafarnost [obvod]
(kolárek = tuhý bílý límeček katol. farářů
kolier = náhrdelník)
- viz kolárek
kolaudaceschválení
ověření splnění výchozích podmínek při dokončení stavby
kolážvlepování různých materiálů do plochy obrazu
výtvarné dílo takto vytvořené
kolbištěaréna, zápasiště, ring, planš, místo utkání, hřiště, parkúr, závodní dráha/ trať ap.
kolčavalasice (Mustela nivalis), příbuzné: lasice hranostaj (Mustela erminea) a lasice kolčavka (Mustela minuta) [potravou jim jsou hraboši]
kolébkapísařská pomůcka [se savými papíry] k sušení inkoustem psaného písma
kolébat/ kolíbat = houpat kolébkou
ukolébavka = píseň
- viz kolísání, jesle
kolečkoruční jednokolový výklopný vozík - dřevěný či kovový (zahradní, stavební, hospodářský)
soukolí
malé kolo/ součástka stroje
malý okruh
- viz trakařjednací či seznamovací postup [řešení/ zapracování
postupné projití příslušnými org. stupni, po němž se teprve rozhodne, příp. se kolečko zopakuje]
koledaprosba koledníků o dárek [koledy/ písně jsou motiv. zvěstmi kol. Kristova zrození a zmrtvýchvstání [vánoce - Štěpána, velikonoce - v. pondělí, aj.]
kolega, kolegyněpracovník podob. oboru, spolupracovník
kolegialita = vzáj. porozumnění a podpora
kolegium = poradní orgán, jednání
- viz kolektiv, arogance
kolejstudentská ubytovna
vzdělávací ústav
traťový prvek železnice/ metra/ tramvaje aj.
koly vyjetá stopa
- viz šína, dvojkolejnost
kolekkolk. známka je dvoudílná lepicí s perforací a osvědčuje zaplacení správního/ soudního poplatku či daně dle zvl. předpisu
- viz kolkování
kolekcesoubor předmětů určený pro společnou obchodní nabídku
výstavní/ prodejní/ příruční k./ soubor/ sada, ap.
kolektant(zast.) vedoucí loterijní sběrny [přijímá sázky, vydává reškundy a vyplácí výhry]
- viz reškunda
kolektivspolečenství/ skupina/ komuna [pracovní k.]
(kolektivita = přátelské vztahy
kolektivní hry/ poslech/ účast/ dovolená … )
- viz kolega
kolektivistačlověk dobrovolně podřizující své osobní názory, svůj způsob života apod. zájmu kolektivu
stoupenec kolektivizmu
- viz kasta, syndikát, syndikalizmus
kolektorpodzemní systém chodeb/ kanálů pro vedení kabelů, potrubí aj.
jedna z elektrod tranzistoru
sběrač či měnič energie
anténní systém
kolenonejsložitější lidský kloub
ohbí trubky či komínku
pokolení rodu/ generační stupeň [prapředek z n-tého kolena]
kolínka stébla
- viz kyčle
koleracevzájemné působení a ovlivňování
růstová k. [např. ontogeneze rostlin
je-li orgán ve spojení s celou rostlinou, chová se jinak, než když je od ní oddělen
změna jedné části rostliny vyvolává potřebu rovnováhy, proto jak se vyvíjí jeden orgán, týmž tempem roste i celá rostlina]
- viz
kolesnaoddělitelný podvozek k připojení pojízdné kuchyně, k vození dřeva aj.
kolový doplněk s municí k dělu aj.
- viz bryčka
kolchoz(rus. zkr. z Kolektivnoje chazjajstvo) - vzor našich býv. JZD
kolí(plot ze zapuštěných, spolu lícujících a nahoře zašpičatělých dřev. kůlů/ sloupů/ pilot)
kolík = malý kůl
vykolíkovat = vyznačit hranice ap.
- viz pilota
kolibahorská pastevecká bouda
- viz salaš
kolidacekolidování = překážky
kolidovat = křížit se, střetat se
překážet si
časově spadat v jedno
- viz kolize
kolík, kolíčektéž kůl [k upev. sazenice, nosný k./ sloup/ podpěra konstrukce aj., kolíček na prádlo aj., přikolíč. podrážka floky/ kolíčky, vykolíkovat
- viz flok, kolí, pilíř, vzpěra
kolikacharakteristická bolest břicha - ucpání někt. z dutých orgánů [žlučovod, močovod, střevo ap.] těla nějakou překážkou, střídání záchvatů a klidu
- viz ren
kolinearitarovnoběžnost
kolísánídynamická změna síly/ tlaku/ teploty aj. kolem určité hodnoty
zakolísat = např. ztrácet rovnováhu
(kolíska/-o = dět. kolébka/ kolečko)
kolizenesrovnalost, rozpor, srážka, nevhodná volba řešení/ zklamání [ta rozhodnutí jsou spolu v kolizi
vzáj. si kolidují]
- viz kolidace
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist