Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene K

Počet nalezených zmínek: 1130    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   
kontrola(re-visio - znovupohlédnutí) revize, prověřování správnosti
kontrolor, revizor/ revident
- viz audit
kontrolérzastar. klikový el. ovladač řízení tramvaje, aj.
kontroverznísporný, protichůdný
kontroverze = spor, hádka, prudká výměna názorů [spor o hist. Rukopisy]
- viz apologetika, konfrontace, kopromis, verze
kontumace"1. izolace - zákaz volného pobíhání domácích zvířat [např. psů a koček = zabrana šíření nakažlivých nemocí]
2. sport. - porážka přiznaná v neprospěch týmu od kontumace""zeleného stolu""
3. právo/ sankce – např. vyloučení z dalšího jednání soudu pro neomluvenou neúčast
- viz distance"
kontuze, kontusezhmoždění, pohmoždění, hematom [kůže, kloubů, svalů, vnitřních orgánů, hrudníku, mozku atd.] nepronikající navenek
mozolnaté ruce od manuální práce
ztuhlá kůže]
- viz mozol, výron
kónusokrouhlá věc kuželovitého/ klínovitého tvaru [kónický otvor/ zátka/ dekl - z kovu/ skla/ dřeva aj.]
(nikoli klon/ -ický)
- viz jednoduché stroje
konvekce, konvekčníproudění [tepla, k. proudy, k. pohyb]
- viz cirkulace
konvence(conventio = shromáždění, dohoda) úmluva, ustálené společenské pravidlo
[např. mezinár. úmluvy o zákazu užívání někt. zbraní způsobujícíchnadměrné utrpení
ne všechny státy však tyto úmluvy ratifikovaly [USA aj.]
na plnění úmluv dozírá OSN
zvyklosti - jak by se co mělo dělat, uplatňovat, zajišťovat, konvenceprosazovat
Synonyma: dohoda, úmluva, smlouva, ujednání, zvyklost, pravidlo, tradice. úmluva
- viz arbitrární, konvenční zbraň, ratifikace
konvenčnídohodnutý, smluvní, obvyklý, běžný [např. k. zbraně]
(opak: nekonvenční = neobvyklý, vymykající se konvencím)
konvenční zbraňnepatří mezi jaderné zbraně
nesmí obsahovat toxické/ chem. složky
spadají sem vzdušné i pozemní/ námořní zbraně, a také oslep. lasery a zápal.prostř., jakož i protipěchotní miny, nástrahy, kazetové bomby, aj.
(opakem konv. zbraní jsou zbraně hromadného ničení [ZHN])
- viz konvence
konventbudova kláštera
shromáždění, schůzka, osazenstvo
konvergencesbíhavost, vývoj vedoucí ke sblížení
konvergentní = sbíhavý
- viz limit
konverteroptický přijímač
konvertorsklopná tavicí pec (obdoba vysoké pece)
převaděč audio/ video souborů včetně graf. formátů
měnič proudu (stříd./ stejnosm.)
měnič energie (teplo/ elektřina)
směšovač
A/D converter = analogově-číslicový [analogově-digitální] převodník
konverzacerozhovor, společenská rozmluva, tlumočení, jazyková výuka/ přizpůsobování se/ sbližování
- viz konvergence, konverze, konverter, konventor
konverze[též rekonverze] - změna/ přeměna [účelu stavby, věci aj.], obrat, přechod k novému/ jinému chápání/ řešení ap.
konvertování - převod/ směna vodpovídající hodnotě/ kvalitě/ významu
změna smýšlení či přesvědčení [polit., soc., nábož. ap.]
konvertibilita - směnitelnost [valut aj.]
- viz verze
konvexe, konvexníplošná vypuklina, vypouklý, vzdutý, vyklenutý [křivka, plocha, úhel, útvar]
konvexně-konkávní křivky
k. funkce
- viz konkáva, bombírunk
konvojskupina vzájemně spolupracujících vozidel/ lodí na stejné trase
obdobná je karavana
ozbrojený doprovod
- viz expedice, logistika, transport
konzervapotrava v plech./ trvalivém obalu
{pejor.} kdo odmítá pokrok
)
konzervativeckdo lpí na tradicích a vžitých zásadách, má odpor k novotám a pokroku
konzervatizmuslpění na tradičních hodnotách, co je zažité, řád
polit. zásada tradicionalistického zaměření [zachovat osvědč. principy života společnosti]
konzervatořšestiletá SŠ umělecká s maturitou [umění: hudebně-dramatické, tanec, zpěv, scénář aj.
absolvent k. smí užívat titul DiS]
- viz AMU
konzervovatprodl. užitnost/ uchování (uzení/ sušení/ nakládání/ chemická úprava, balzamování, nátěr/ zpevnění, úprava klimatu, památk. ochrana)
- viz kryo-
konzistence(lat. con-sist = držím pohromadě):
1. matematický ekvivalent pro bezespornost
2. soudržnost [materiálu, např. řídká konzistence]
konzistořcírkevní poradní sbor
- viz staršovstvo
konzolavýstupek/ nosník upevn. jedním koncem [viz krakorec, {filigránská} úhlová podpěra nesoucí např. arkýř, sochu, polici, kabelové/ potrubní aj. vedení]
konzoleherní k. [PlayStation, Xbox] = zábavní herní audiovizuální pomůcka s příslušenstvím – monitor, ovladače [pro konzolové hráče]
konzulsprávce konzulátu [není diplomatem], zástupce státu v cizím městě, zajišťující zájmy svého státu a občanů [včetně obchodních]
konzultaceporada s odborníky před přijetím důležitého rozhodnutí
součást průzkumu k optimalizaci řešení
- viz koncil, diskuse, voluntarismus
konzumdružstevní prodejna (např. předválečná Včela, Oul
obecně: spotřeba
konzumovat = spotřebovávat, jíst ap.)
konzumace jídlaobčerstvení
snídaně, přesnídávka/ svačina/ desátka, oběd, večeře
- viz banket, diety, host, matiné, piknik, raut, špornajs
konzumentspotřebitel, strávník, host, podnik
zvířata, ptáci, ryby aj. - skot, brav, drůbež (na chov, na výkrm, na porážku/ zabití, pro kůži/ srst/ mléko)
kooperacespolupráce, družstevní svépomoc
kooperace podniků/ dělba práce se specializací provozů na určitou výrobu [i mezinárodně]
kooptacevolený kolektiv neúplného orgánu přivoluje k sobě další členy [k doplnění plného počtu mandátů]
- viz optimum, mandát
koordinacesprávné uspořádání, uvedení do vzájemného souladu, péče o rovnoměrnost - vytížení, produkce, zásobení, odbytu
- viz kooperace, koordináty
koordinátysouřadnice
jimi určujeme polohu geometr. elementů [pomocí pravoúhlých k. xyz určíme vzdál. bodu od tří k sobě kolmých rovin]
- viz trigonometrie
kopa60 kusů = 4 mandele = 5 tuctů po 12 kusech
veletucet [gross] = 12 tuctů = 144 kusů
(kopa záhonu = hist. polní míra - kolem 17. století)
kopáčpomocný dělník pro výkopové práce
druh motyky, rubací nástroj
zahnuté vidle ke kopání hnoje/ kompostu/ řádku brambor
kopačkyspec. boty [s podrážk. „špunty“] pro hraní kopané/ fotbalu
(slang: dostat kopačky = být propuštěn
kopat za koho = prosazovat koho)
kopaniceregion Mor. Slovácka kolem Hrozenkova [kopaničáři získ. zem. půdu u lesů kopáním
hist. odlišnosti - folklór, zvyky, kroje, nářečí]
- viz folklor, Horácko
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist