Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova kronika

Počet nalezených zmínek: 1    

kronikachronologické zápisy významných událostí a dat z historie obce/ rodu/ výroby aj.


Možná související slova

Slovo kronika se objevilo ještě zde:
anachronismuscosi nečasové, zastaralé, nemoderní, přežitek zde se nehodící, z jiné doby než současné
- viz chronometr, kronika
epické žánry1. Bajka = veršovaný nebo prozaický alegorický příběh, ve kterém zvířata, rostliny nebo věci jednají jako lidé. Často obsahuje mravní ponaučení
2. Báje = mýtus = příběh, do něhož dávní lidé vtiskli své představy o vzniku světa a člověka, o přírodních jevech, o životě pozemském i posmrtném
3. Pověstpříběh, který má skutečné historické jádro opředeno fantazií
4. Pohádka = lidové vyprávění smyšleného příběhu nevázaném na konkrétní prostor a čas
hrdina překonává nástrahy s pomocí nadpřiroz. bytostí a dobro vítězí nad zlem
5. Povídka = příběh s jednoduchým dějem a několika postavami, jejichžcharakter se nevyvíjí. Bývá zakončena pointou
6. Novela = příběh s podobnými vlastnostmi jako povídka, ale s více postavami, zpravidla také končí pointou
7. Román = příběh s bohatým dějem, četnými epizodami a mnoha postavami
hrdinové procházejí vývojem
8. Biografie = životopis = záznam vybranýchfaktů a událostí ze života jednotlivce, často významné osobnosti
9. Autobiografie = vlastní životopis autora
10. Epos = veršované vyprávění s bohatýmdějem
11. Legenda = vyprávění o životě, skutcích, zázracích a mučednické smrti světců
12. Kronika = letopis = chronologický záznam historických událostí
epikavyprávění příběhu, kde dějovost členíme na velkou, střední a malou
k základním žánrům patří: lyrika, epika, drama a vše s tím spojené
K základním lyrickým žánrům patří: píseň, elegie, epigram, epitaf, óda, pásmo veršů, sonet [znělka]
K zákl. epickým žánrům patří: bajka, báje, pověst,pohádka, povídka, novela, román, biografie, autobiografie, epos, legenda, kronika
Lyricko-epické žánry: balada [chmurný děj často s trag. koncem]
romance [veselá báseň - protiklad balady]
poema [rozsáhlá dojemná básn. povídka]
- viz poezie, žánr
historiedějiny, dějepis, dějinný vývoj zejména lidské společnosti
popis příběhů/ souhrn minulých událostí a poučení z nich
kronika
anály
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist