Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene A

Počet nalezených zmínek: 491    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
ascen, ascender(ascension) výstup, vzestup, stoupat, vystupovat
(ascendent = rod. předek
descendent = potomek
rozrod = potomstvo jednotlivce/ páru jedinců)
ASCII(American Standard Code for Information Interchang) - v PC se užívá 1. - Tab. znaků
2. - kláv. Alt + 4-míst. č. znaku z Tabulky ASCII
- viz alfabeta, Unicode
asentodvod k vojsku [verbování rekrutů, koní]
nábor [též optování osob]
- viz odvod, lanař, opce, rekruti, rekvizice, verbuňk
asepsesterilizace [získání prostředí bez mikrobů a spor] a antisepse [desinfekce = omezení bakterií [postřik formalínem/ aldehydem aj.]
- viz sepse, asanace
asertivitatroufalost, prosazování sama sebe, nenásilně projevené sebevědomí
asexualitasex. nevzrušivost
absence sexuální touhy/ pocitu sexuální orientace, příp. obojího současně
- viz libido, sexualita
asfalt(thér/ tér) živice, zbytek po destilaci ropy - užití: směsi na povrch cest
térový papír (lepenka IPA), izolace na střechy aj.
izolační páska
asimilacepřizpůsobování, splynutí
látková přeměna v organismu
- viz symbióza
asistentsamostat. specialista/ odb. pomocník/ lektor - vyučující
(asistence = účast, pomoc, podpora, přispění [policie ap.])
asketakdo vede odříkavý/ asketický život
protestující proti přepychu a zahálce mocných
- viz derviš, proletář, protest
asociacesdružování, sdružení, volné spojení, seskupení, společenství
představa na základě předchozí zkušenosti, sdružování představ
asociační
asociálbezohledný [nevychovaný] necita, bez sociálního cítění
- viz disociace, socializace, vydřiduch
asparáguschřest - pokojová okrasná rostlina
a. oficinalis - afrodisiakální léčivka, či špargl - zdravá dietní dobře stravitelná zelenina
aspektstanovisko, pohled, hledisko, zřetel, vzhled
char. vlastnost, rys, znak
aspikrosol, gel/ želé
plátk. želatina (z kolagenu) - želír. ovoce, marmelády, džemy ap.
želír. ovoc. cukr s pektiny
- viz sulc, agar, arab. guma, želatina
aspirantčekatel, student, kadet [být kadet = znát/ vyznat se]
- viz adept
aspirovat(aspirar) vdechovat, sát
dychtit, připravovat se, studovat, být připraven
astigmatismuscylindrická oční vada - [nepravid. zakřiv. rohovky a zaostř. světla na sítnici/ makule
bývá spoj. s krátkozrak. a odstr. se laser. operací]
- viz refrakce, šilhavost
astmaje chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Průdušky jsou postiženy neinfekčním, alergickým zánětem, který vyvolává jejich stažení, otok sliznice a nadměrnou tvorbu hlenu. Takto vzniklé zúžení průdušek vede ke ztíženému dýchání, výdechové dušnosti, sípání, pocitům tíže na hrudi nebo suchému dráždivému kašli
- viz záducha
astro-první část slov s významem hvězdný, hvězda [astronaut = americký kosmonaut]
astrologhvězdopravec/ jasnovidec/ prorok (sestav. předpovědí dle anamnézy, dat a postavení hvězd)
- viz orákulum, prognóza, horoskop, kosmos
astrologievěda zabývající se hledáním souvislostí, vztahů a dějů probíhajících v kosmu
- viz kosmos
asymetrienesouměrnost
- viz symetrický
ašantnegr, černoch
(slang: černá huba)
ašramhinduist. poutní místo, někdy i obrovský komplex budov [bývá domovem světce gurua a jeho žáků]
- viz buddhizmus, hinduizmus
ať, nechťnapř.: ať to frčí/ odsejpá, ať nám dá pokoj, vem to nešť/ vzal to čert
nechť padají třeba trakaře, nám je to jedno, vono to přejde
atak, atakovatútok/ napadení/ zteč, útočit/ napadat/ ztéci
(harcovat = najíždět do útoku, útočit
harcovník)
- viz taran
atašénejnižší diplomatická hodnost
(a[t]tach/-ar = připnout, připoutat, připojit
a(t)tachment = [při-, u-] -pevnění)
- viz ambasador, diplomat
ateizmus(theos – bůh) bezvěrectví
popírání existence či možnosti poznání boha
(ateista = člověk bez náboženského vyznání
teizmus = uznávání boha)
- viz atheista
ateliérpracovna/ dílna výtvarného umělce [malíře, sochaře, rytce ap., též hud. skladatele, konstruktéra aj.]
objekt k natáčení filmů apod.
atheista, atheismusbezvěrec/ -tví, bez nábož. vyznání
nevěřícnost v Bohy
- viz agnosticizmus, ateizmus
atikanástavba nad hl. římsou
- viz balustráda
atlassoubor map, hub, zvířat, ptáků, ryb aj. [přehledná kniha, sbírky]
lesklá hedvábná tkanina
první krční obratel
- viz herma, žoržet
atmosférajednotka tlaku, ovzduší Země
- viz ,
atomnejmenší hmot. částice, jíž nelze chem. dále dělit [ale jádro lze štěpit na protony, neutrony, elektrony ..> získ. jader. energie/ reaktor > výr. el.energie/ tepla
a. záření/ jad. zbraně/ odpad
jad. surovina = smolinec/ uran]
atomizace = rozklad/ rozdrobení
- viz elektron, radiace, radioaktivita
atopický(atopos) nemístný [atopický ekzém aj.]
- viz alergie, ekzém, dermatitida
atrakcezajímavost
pouťové zábavní akce [kolotoč, houpačky, horská dráha, kouzelník aj.]
- viz pouť
atraktivnípoutavý, budící zájem
lákavý, vábivý
- viz atrakce
atrapanapodobenina, prázdný obal, bezobsažná věc
atribut(z lat.) charakteristický znak, nezbytná vlastnost
[pohyb je atributem hmoty a nelze jej oddělit]
přívlastek
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist