Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene A

Počet nalezených zmínek: 491    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
abstraktníodtržený od skutečnosti, obecný, pojmový [s potlačením detailů]
abstraktum = a. pojem
abstrakce = potlač. detailů
abstrahování = výsledek postupumyšlení od jednotlivostí k obecnému/ zákonitostem/ pojmům
(opakem a. = konkrétní)
- viz konkrétní
absurditaprotismyslnost, nesmysl, vnitřní rozporuplnost osobnosti/ existence
(ad absurdum = nesmyslné)
abúlie(bulie = vůle) nerozhodnost, nedostatek vůle
abuzérkdo nadměrně/ návykově užívá někt. látky [např. drogy, léčiva, nikotin, alkohol], je na nich závislý
- viz doping, karban
accelerando(ačelerando) postupně zrychlovat
- viz adagio, alegro, amoroso, presto, ritardando
acetylenhořlavý plyn vyvíjející se např. v [uzavř.] nádobě s karbidem vápenatým při vkapávání vody
acetylenové lampy
- viz karbidka, svářet
acidumkyselina
[opakem k. je zásada]
- viz neutralizace, zásada [alkálie]
AČRzkratka současné armády ČR
ad acta[AA - ad akta - spisová značka] uložit ke spisům
odložit jako vyřízené
ad hoc(ad hók) jen pro tento případ [věc, účel]
ad vitrum adlatumdo přinesené lahvičky [užíváno v receptu léku pro lékárníka]
adagio(adádžo) pomalu, volně
- viz ritardando, alegro, accelerando
adaptacepřizpůsobení, předělání, přestavba
úprava, ozdravení/ asanace
adaptabilní = přizpůsobivý
(adaptér/ -or = zařízení rozšiř. pův. užití)
- viz akomodace
addendumpřídavek, dodatek
adekvátní(adequatio) přiměřený, rovnocenný, tomu uzpůsobený/ odpovídající/ souměřitelný/ shodný
adekvátně
- viz bajvočko
adeptuchazeč, začátečník v oboru
- viz adjunkt, aspirant, čekatel, elév, kadet, kandidát, kandrdas, páže, praktikant, pikolík, stážista, student/ žák, tiro, učeň/ učedník, volontér
adhese, adhezepřilnavost, ulpívání [rozhod. vlastnost pneu. vůči povrchům vozovek - k udržení směru jízdy, brzdění a proti smykům]
adherence
- viz apex, CDS, spojler
adiktologievěda zabývající se etiologií, prevencí, léčbou a výzkumem závislostí
- viz karban
aditiva, aditivní(aditivum) souvisí se sčítáním, skládáním
přísady/ látky, přidávané do jiných látek či směsí s cílem upravit (vylepšit) jejich vlastnost
adjunkthospodářský/ úřednický pomocník, elév, koncipient, kancelista
(adept/ pretendent = uchazeč
zájemce, začátečník)
- viz elév, adjutant, aspirovat
adjustovatzpohotovit/ nalíčit k činnosti [např. alarm, výbušné zařízení]
justáž = adjustace
- viz nastražit
adjutantpobočník
- viz adjunkt, voj. hodnosti
administrativa[též administrace = obor/ sféra řízení a evidence]
a. budova
souhrn kancel. činností k zabezpečení chodu dané instituce, úřadu nebo týmu
- viz agenda, byro
admitancezdánlivá vodivost elektrického obvodu protékaného střídavým elektrickým proudem
- viz impedance, indukce, kapacitance, reaktance, susceptance
adopce, adoptivníosvojení [afiliace], přijmutí někoho cizího za vlastního [osvojitel, adoptant, ujec, náhr. rodič]
přijatý za vlastního [osvojenec, adoptovaný]
adoracezbožňování, zbožné uctívání, kult
(Zombie = uctív. afric. had/ bůh
ostrý mích. alkohol. nápoj)
- viz erotika, hovnivál, kult, víra
adrenalinhormon dřeně nadledvinek, epinerfin (jakoby droga) [vytváří si jej náš organismus za ohrožení, umožňuje vysoké výkony]
adrenalinovývzrušující, nebezpečný [sport ap.]
adresa, adresátjméno/ název osob/ institucí ap. a místo pobytu, uváděné na pošt. zásilkách [mailech PC], v identif. dokladech aj.
- viz identita, kontakt, mail, URL
AdriaJadran/ Jader. moře
Adria Airways - Slovinská let. společnost v Lublani
adventpříchod
doba duchovní přípravy křesťanů na Vánoce [období čtyř týdnů před vánoč. svátky]
adventní = předvánoční
- viz Mikuláš, Vánoce, Ježíšek
adventuralogická hra s detektivní zápletkou
cestovní kancelář
kosmetika
advokátplacený právní zástupce, poradce, obhájce
[pokud je přiřčen soudem „ex offo“ = bezplatný právní zástupce]
právník
- viz ex-
adwarepřidané reklamní programy, obdoba spyware
- viz hekr, malware, spam, trojský kůň, vir
aeraceprovzdušňování, větrání
(air condition, intercooler = klimatizace)
- viz klimatizace
aerflexievymizení reflexů, příznak onemocnění nervů a svalů
- viz encefalopatie
aeroaeroplán/ eroplán/ éro, letadlo
(Aero - výr. aut/ letadel [o. auto „Aero-30“ zv. „cililink“, letadlo L-159])
aerodyn. tvar
- viz létající objekty, pilot
aerodynamikanauka o pohybu plynů a pohybu pevných těles v plynech
aerodynamický = snadno překonávající odpor vzduchu/ plynu
aerofony"vzduchové či dechové hud. nástroje
zvuk vzniká chvěním sloupce vzduchu a průchodem spec. tvarovanou trubicí získává ""barvu""
- viz hud. nástroje"
aerosoldisperzní soustava obsahující kapalné nebo pevné částice rozptýlené v plynu aj., emulze
- viz sprej, disperze
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist