Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene A

Počet nalezených zmínek: 491    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
afázieztráta schopnosti řeči, porucha řeči
- viz autismus, dislálie, eulálie, fonasténie, foniatr, genetika, koktat, patlavost, šišlání, trauma
afektpřehnaná reakce, cit. rozrušení/ emotivita, stroj. preciznost, tréma, nepřiroz. jednání/ chování [projev strachu {sugesce}, mánie]
- viz anticipace
aféraskandál, rozruch, pohoršlivá/ popudlivá událost, případ, příhoda
zveličení maličkosti [dělat z komára velblouda]
afidace[affidavit of ...] místopřísežné/ čestné prohlášení
- viz restipulace
aforismuskrátká literární forma reflexivního či satirického rázu
stručná vtipná průpovídka/ výpověď/ výrok
- viz bonmot
afroafrického původu, v africkém stylu, podle africké inspirace [druh kudrnatého účesu aj.]
- viz účes
afrodiziakaprostředky ke zvýšení pohlavní aktivity
agaragar-agar, polysacharid, rosolovitá látka z mořských řas
- viz sulc, želatina
ageismusdiskriminace z věkových důvodů
- viz kriminál, mobbing, šikana
agenda(z lat. agere, jednat) operativní písemnosti určitých druhů, vedení záznamů, programy co třeba zařídit/ projednat, ap.
- viz administrativa
agens(agere = hýbat) činitel/ látka/ vakcína nákazy
- viz vakcína
agentpověřená osoba, jednatel, developer
- viz agentura, debata
agenturajednatelství, zprostředkování, zastupitelství [např. tisková, bezpečnostní, reklamní, personální/ pracovní]
- viz developer, komisonář, leasing, obchod
agenturní zaměstnávánísociální dumping [práce prostřednictvím personálních agentur na krátkodobé sezonní práce za nevýhodn. podmínek]
- viz agentura
agilníprůbojný, horlivý, novátorský, příkladný, pracovitý, aktivní
(agitace = šíření, přesvědčování, získávání stoupenců)
agitace(z lat. Agiture - pohánět) - přesvědčování, získávání pro určitou myšlenku, program či cíl
tělesný, pohybový neklid
- viz agitovaný, hyperaktivní
agitovanýneklidný
- viz agilní, hyperaktivita, ofenzíva
aglomerace1. seskupení, hromadění
2. město s perifériemi + příměstské oblasti
3. spékání/ hrudkování chudých rud na aglomerát/ hrudky
- viz agregace
agnosticizmusnázor nepoznatelnosti světa kromě smyslové zkušenosti
agnostik
- viz atheista, gnóze
agóniestav ochromení, nečinnosti, umírání
- viz exitus, moribundus, mrákoty, paralýza
agrárnízemědělský, rolnický
agregacespojování, seskupování, shlukování
(agregát = spojení, propojení, seskupení [krystalů, dílů/ strojů, ukazatelů])
- viz aglomerace, shluk, trs
agremaschválení vyslance protistranou
souhlas vlády jedné země se jmenováním určitého diplomatického zástupce jiné země (persona grata
exequatur)
agresivitaútočnost, tendence napadat jiné, dominovat jim
agrese/ -sivní
agresor = útočník
agrnosekagrnosek / agrnósek / agrnoska / agrnóska. Jde o přívěšek na krk na řetízku. Odvozeno od "agnusek" = beránek
vložil: Pavel Slezák
agrologienauka o polním hospodářství
(agrotechnika = pěstební opatření k zajištění vysokého výnosu a výživné hodnoty plodin)
- viz hortologie, pomologie
agronomieučení o zemědělské výrobě [využívání půdního fondu - rostlinná výroba, chovatelství - výroba masa, mléka a druhot. produktů]
ACh(Alzheimerova Choroba) - progresivní odumírání/ rozpad nerv. buněk v mozkové hemisféře [dochází k atrofii mozkové tkáně]
- viz demence
achromatizmusbezbarvost
(chromato-/ chromo- = první část slov s významem barvivo/ barva/ barevný
chromatičnost = barevná jakost světla)
AIDSzkratka z anglického Acquired Immune Deficiency Syndrome, vysvětlující příčinu takto získaného pohlavního onemocnění
syndrom získaného selhání imunity
Aiolovy harfyvětrné znící trouby [umísťované na střechách hradů]
airbagautomat. nafukovací bezpečnostní vak v přední části automobilu chránící cestující při nárazu
ajatindezinfekční prostředek, tinktura
ajatolláhtitul nejvyšších šíitských duchovních
ajnclíksamotka, malá místnost [kobka, cela aj. pro jednu osobu]
- viz trestnice, kamrdlík
ajntopf(z něm.) tradič. něm. jídlo „z jednoho hrnce“ [hustá polévka s různ. zeleninami, masy, uzeninami aj.]
ajtýk(slang.) počítačový odborník
- viz IT
ajznboňák(z něm.) železničář/ nádražák
(mašinfíra = strojvedoucí [parní lokomotivy
podobně cuksfíra = vlakvedoucí, četař za RU])
akademiepůvodně označení filosofické školy, založené po roce 388 př. n. l. Platónem v Athénách
vrcholná vzdělávací/ vědecká instituce [Akademie věd
též dřív. středníškola „Obchodní a.“, školské sport. ap. klání, atp.
akademické tituly [bakalář Bc, magistr Mgr., doktor všeob. lékařství MUDr., doktor filosofie PhDr., doktor právJUDr. [juris utriusque doctor] = dr. obojího práva [římského i kanonického], inženýr architekt Ing.arch.
doktor Ph.D./ Th.D. jsou tituly psané za jménem a čárkou[titul Ph.D. = Philosophiae/ Theol. Doctor, tedy doktor filozofie/ theologie nahradil dříve užív. tituly CSc. a Dr. {viz zákon č. 111/1998 Sb.}
„nad“ Ph.D. ještě stojí věd. titul DSc.]
- viz AMU, státnice,
akantrostlina paznehtník
plastický výzdobný prvek odvozený od listů paznehtníku
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist